Hur bra det går för företag idag avgörs till stor del av hur bra de är på att dra största möjliga nytta av it. Det rapporterar analyshuset Forrester. Och den utvecklingen driver fram en annorlunda framtid för it-avdelningen, där techdriven innovation blir en nyckelkompetens.

I sin senaste rapport om ”The Future of IT” skriver Forrester att techdriven innvation är något helt annat än hur de flesta företag jobbar idag – men snart kommer det att vara ett grundkrav ”på en snabbrörlig och kompromisslös marknad”.

En sådan marknad kommer att visa på vikten av it, menar Forrester – men kommer också att sudda ut gränserna mellan it och verksamhet.

Behovet av att vara kunddriven kvarstår, men enligt rapporten kommer starka krafter att ge it en större roll. Tekniken behövs för att skapa nya möjligheter som kan förändra både strategier och i det dagliga arbetet.

Chefer i verksamheten kommer att få samarbeta sömlöst med it och sätta samman team med både teknisk kompetens och affärssinne för att slå mynt av dagens och morgondagens teknik.

En stor förändring för it-avdelningen, enligt Forrester, är att den blir en matrisorganisation som ständigt skiftar form utifrån nya prioriteringar. Den kan inte längre vara en fristående funktionsorganisation – men blir inte heller en helt decentraliserad organisation som bara trycker ut kompetens, möjligheter och verktyg i verksamheten. Istället ser Forrester framför sig it-avdelningen som en ”federation” av team med viss central styrning.

Teamen kommer att fokuser på enskilda arbetsuppgifter (tasks) och inte på jobb, menar Forrester. De får en bred kompetensmix med en blandning av anställda och konsulter efter behov. De sätts ihop för att jobba med specifika satsningar och upplöses när de inte längre behövs.

Många it-avdelningar spås också inrätta funktioner för att bedöma ny teknik som dyker upp. Dessa jämförs med ”riskkaptialister” i sitt sätt att arbeta. Uppgiften blir att omvärldsbevaka, analysera och rekommendera åtgärder.

Som Sharyn Leaver, analytiker på Forrester, sade på en podcast: ”Om du inte investerar i framtidens teknik, då säger du automatiskt att du inte bryr dig om framtiden”.

Cio:n, i Forresters scenario, blir ”den vuxna i rummet” som sitter på de ramverk och den kontroll som krävs för att hantera dataintegritet, säkerhet och de api:er och uppkopplingar och molntjänster som behövs, säger Craig Le Clair, analytiker på Forrester.

IDG News

Läs också:
Ny studie visar cio:ns hopplösa roll – blir trögrörlig av föråldrad styrning
Europol: nu ska ddos-köparna åka fast