Att företag i allt större utsträckning använder molntjänster påverkar helt naturligt de lite äldre affärssystemen som körs på företagens egna datoranläggningar. Tidigare så försiktiga beslutsfattare ser nu molnet som en snabb genväg till den digitala övergången. Men molnet är inte den bästa lösningen för alla. Många företagsledare inser idag att de förivrat sig.

Molnet efter behov

Det finns många bra anledningar att flytta åtminstone några av företagets datakörningar till molnet. Den stora fördelen är den enkla on demand-modellen som de flesta molntjänsterna bygger på.

Tidigare tvingades it-avdelningarna arbeta i månader med att motivera inköp av hårdvara och dessutom bygga sina beslut på gissningar om framtida behov. Många köpte mer än de behövde för att vara på den säkra sidan och slippa upprepa denna tunga process.

Molnet förändrade allt. Du kanske behöver ett par virtuella servrar, en databas, en e-mejlserver – nästa vecka? I morgon? Nu? I molnet kan de köras igång inom några minuter, tillsammans med den lagringskapacitet och nätverksuppkoppling som behövs, utan tunga investeringar. Dessutom betalar du bara för precis de resurser du verkligen använder.

I varje fall i teorin. I verkligheten ger publika moln ofta lite väl snabba och enkla lösningar. Noggrann planering är nödvändig men ofta underskattad. Och att börja använda molnet på fel sätt är ofta svårare att rätta till än väntat.

Val, val, val

Ett av molnets största problem är själva antalet plattformar och tjänster i olika variationer som erbjuds. Senast jag kollade erbjöd bara Amazon Web Services över 150 produkter fördelade på 20 olika kategorier, från de mest grundläggande, som plattformar för datakörningar, lagring och utveckling, till affärsanalys och AI-verktyg. Lägg därtill liknande utbud från andra leverantörer – och hur enkelt det är att köpa publika molnprodukter. Resultatet är en svåröverskådlig blandning av plattformar, tjänster och appar som må vara hur effektiva och lätthanterade som helst var för sig men som tillsammans knappast blir bra sängkamrater.

Det är faktiskt också ett problem att företag kan köpa molntjänster till så låg kostnad. Det gör det enkelt för affärsansvariga att skaffa publika molnprodukter utan att förankra besluten hos it-avdelningen. Det kan göra det onödigt svårt att få inblick i hur tjänster i molnet egentligen fungerar. Graden av insyn varierar betydligt mellan leverantörer och produkter. Det är ganska knepigt att veta vad man egentligen köpt och än svårare att ta kontroll över det som sker I molnet.

Nya problem istället för gamla

Missförstå mig inte, jag är helt för molnet. Men tills nyligen betraktades molnet som en lösning på de problem som uppstod i gamla system när hårdvaran fanns i företagens lokaler. Nu hör jag allt mer om hur nya problem uppstår. Som att molnet förvisso erbjuder kostnadseffektiva plattformar för att utveckla nya applikationer men att kostnaderna skjuter i höjden när de ska börja tillverkas.

Det här är en artikel från Expert Network »

Dessutom beklagar sig chefer jag talat med över att det är mycket svårare att hålla koll på kostnaderna när applikationerna flyttats till molnet jämfört med när de kördes på de egna datorerna. Många erkänner i tysthet att de endast har en vag aning om totalkostnaden. De vet inte heller om det är ”normalt” eller vad de kan göra åt det.

Ett vanligt bekymmer är också det extra lager av komplexitet som tillförs med en teknik som marknadsförs som ett sätt att förenkla it. I stället slutar det ofta med att företag måste skaffa fler supportteam, ofta nog ett för varje enskild molnplattform, förutom de som behövs för den egna datoranläggningen.

Och slutligen har vi det lilla problemet med hur moln breder ut sig så att isolerade silos blir vanligare och svårare att göra sig av med.

Det går att fixa

Det här är tyvärr inte problem som molnföretagen själva är särskilt ivriga att ta sig an. Därför är det nu många företag som väljer en hybridlösning och använder både sin egen datoranläggning och molnplattformar – för att åtminstone delvis ta tillbaka kontrollen. Samtidigt vill de att den egna datormiljön ska vara lika snabb och skalbar som molnet. Det är därför som efterfrågan på hyperkonvergerade plattformar beräknas öka de närmaste åren, precis som publika molntjänster, medan försäljningen av traditionella servrar och SAN fortsätter minska.

Det är också därför det på senare tid hänt så mycket med verktyg och tekniker som hjälper de högsta företagsledarna att bromsa kostnadsutvecklingen och även hjälper it-avdelningarna att flytta runt applikationer och fördela datakörningarna på olika plattformar oberoende av teknik, leverantör eller implementering. De här verktygen utgör nyckeln till att fixa företagens it genom att låta dem på sina egna villkor dra full nytta av allt vad molnet har att erbjuda.

Läs också: Vad händer om ditt moln försvinner?

Fakta

Befattning: Nordisk chef
Företag: Nutanix
Linkedin: Peter Källviks
Twitter: @P_Kallv
E-post: peter.kallviks@nutanix.com
Expertområden: Molnet, tillgänglighet, storage och infrastruktur.
Bakgrund: 25 års erfarenhet av arbete med lagring, tillgänglighet och backuplösningar. Har innehaft ledande befattningar på bland annat Oracle, Netapp, EMC och Veeam.