Vart man än vänder sig hör man orden digitalisering och innovation, och i nästa andetag om problemen med att åstadkomma de båda – där mycket handlar om att hitta rätt kompetens att anställa. Med “rätt” kompetens menar de flesta väldigt specifik it-kompetens, men det finns en rad skäl till varför det är dags att bryta gamla rekryteringsmönster och sluta jaga ett perfekt cv. Den mest uppenbara anledningen är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med specifik it-kompetens för att täcka den ökande efterfrågan, men det är varken det enda eller viktigaste skälet till att tänka annorlunda. Genom att lyfta blicken i vad man söker för kompetens att anställa går det att åstadkomma stora förändringar för organisationens digitalisering, innovationstakt och inte minst, driva långsiktig utveckling.

Visst behöver vi spetskompetens inom it men ur ett långsiktigt perspektiv är det inte alltid ändamålsenligt att bara rekrytera it-experter till allt som har med digitalisering att göra. Digitaliseringen genomsyrar snart hela samhället och för att vi ska få bra tjänster som kan användas av alla behöver de som utvecklar och utformar tjänsterna också spegla samhället i stort. En viktigt parameter blir då ökad mångfald i form av kön, ålder, bakgrund och kompetens/erfarenhet. Medarbetare kan ha olika grader av teknikkompetens, men alla varken behöver eller ska vara it-experter om vi ska få ett samhälle som präglas av nytänkande, kreativitet och innovation.

När förändringstakten ökar blir kompetens förlegad mycket snabbare. Man räknar med att hälften av den kompetens du har idag är irrelevant inom fem år och även här ökar takten, vilket gör att vi måste se kompetens och kunskap som en färskvara. Förutseende arbetsgivare har redan börjat leta efter egenskaper som förändringsvilja, nyfikenhet och förmåga att samarbeta, snarare än teoretisk kompetens. En stor del av ansvaret för konstant utveckling av medarbetares kompetens vilar på organisationen och den struktur man skapar för kompetensutveckling. Vi har för närvarande en marknad som i stor utsträckning är arbetstagarens marknad, där förväntningarna på sin framtida arbetsgivare är mer än bara lön och andra traditionella förmåner. Kontinuerlig utveckling, alternativa karriärvägar och mjuka värden som moderna arbetssätt, värderingar och kultur har större betydelse än tidigare i val av arbetsgivare.

Det här är en artikel från Expert Network »

Det är lätt att som organisation bli paralyserad i de stora förändringar som sveper fram, kanske skapar man nya organisationsrutor men med samma processer och företagskultur. Men om du vill dra nytta av digitaliseringen och öka innovationstakten gäller det att vara modig nu och våga förändra i grunden:

  • Innovation handlar kultur. Uppmuntra en företagskultur som bygger på att dela med sig av kunskap, erfarenheter och idéer och där det är tillåtet att göra misstag.
  • Stirra dig inte blind på teoretisk kompetens vid rekrytering. Förändringsvilja, mod, nyfikenhet och förmåga att samarbeta bidrar till långsiktighet och kontinuerlig utveckling.
  • Mångfald i organisationen driver innovation, oavsett om det gäller kön, ålder, bakgrund eller kompetens. Olika erfarenheter och perspektiv stimulerar nytänkande.
  • Satsa på utveckling för alla. Kom ihåg att det inte går att rekrytera sig ur problemet med förlegad kompetens. Utöver att säkerställa tillgång till relevant kompetens i organisationen leder ökad kompetensutveckling till att medarbetare känner sig uppskattade, värdefulla och väljer att stanna kvar.
  • Se över tekniken ni själva använder. Hur kan ni som bolag dra nyttja av digitaliseringen i det dagliga arbetet och införa verktyg som främjar samarbete, erfarenhetsutbyte och nytänkande?

Det är dags att börja tänka annorlunda, och våga bryta invanda mönster.

Läs också: 
Förändringskraften förvandlar it-avdelningen till en tryckkokare
Expertens fyra tips: Så skapar ni en framtidssäker it-infrastruktur

Fakta

Befattning: Nordenchef
Företag: Insight Technology Solutions
Linkedin: Susanna Reppling
E-post: susanna.reppling@insight.com
Expertområden: Molntjänster, infrastruktur, mobilitet, digitalisering, säkerhet.
Bakgrund: Civilekonom med 15 års erfarenhet från it- och telekombranschen.