Gränsen mellan fysiska butiker och e-handel suddas ut allt mer. Kunder kan vara online när de är i fysiska butiker och sajter kan erbjuda nya möjligheter tack vare förstärkt verklighet (AR) och AI, som gränsar till den fysiska verkligheten. I båda fallen, fysiska butiker och online, ökar kraven på prestanda, säkerhet och tillgänglighet. Konsumenter vill ha en helt friktionsfri upplevelse, utan fördröjningar.

För tio år sedan upptäckte Amazon att en fördröjning på 100 millisekunder minskade försäljningen med en procent. En analys av Akamai från 2017 visade att samma fördröjning då kunde minska försäljningen med hela sex procent. Det här visar att fördröjningar, och ännu mindre nertid, inte är acceptabla. Kunderna flyr och det ekonomiska resultatet tar stryk.

Enligt Salesforces undersökning State of the Connected Customer har en så stor andel som 57 procent av alla konsumenter bytt leverantör eller varumärke eftersom konkurrenter erbjöd bättre kundupplevelser. Och, kanske mest intressant, samma inställning gäller för B2B. 82 procent av respondenterna förväntar sig samma kundupplevelse på jobbet som hemma.

Kontentan är att det inte finnas någon marginal för fel i dag. Det behövs hårdvara, mjukvara och it-kompetens som gör att fel undviks, vilket inkluderar att säkerställa tillräcklig bandbredd och acceptabel säkerhet. En komponent i den ekvationen är effektiva molnlösningar, både vad gäller lagring och applikationer.

Det här är en artikel från Expert Network »

Kraven är lika höga för it-lösningar, inklusive hårdvara, som hanteras i egen regi. Och det gäller även krav på skalbarhet och flexibilitet. Att användning av video, strömning i allmänhet och interaktiva tjänster ökar, liksom av AI, AR och VR, spär på utvecklingen ytterligare.

Allt det här leder till tre frågor som alla som har en online-närvaro bör ställa sig:

1. Vet ni hur er tillgänglighet är?

2. I så fall, vet ni hur tillgängligheten påverkar försäljningen?

3. Har ni jämfört kostnaden för minskad tillgänglighet med kostnaden för att investera i förbättrad tillgänglighet? Hur ser den kalkylen ut?

Sannolikheten är stor att ni inte har full koll på det här, på företaget du jobbar på. Kontentan av resonemanget är att ni måste ställa nya, och högre, krav på era leverantörer. Ni måste undersöka komplicerade företeelser som ni troligtvis inte har full insikt i idag, med avseende på leverantörer av hårdvara, mjukvara, molntjänster, drift och konsulttjänster.

Nu återstår att se hur it-branschen kommer att leva upp till de nya, ständigt ökande kraven. De leverantörer som lyckas blir vinnarna, liksom deras kunder.

Läs också: 
Därför blir lagring av krypterade data en ny konkurrensfaktor
Är ni tillräckligt tillgängliga? Tre tuffa frågor för det moderna företaget

Fakta

Befattning: Sales Director Nordic & Benelux
Företag: Infinidat
Linkedin: Fredrik Arveskär
Twitter: @farveskar
E-post: farveskar@infinidat.com
Expertområden: Lagring, datahantering
Bakgrund: Lång erfarenhet av it-branschen. Har etablerat ett antal teknikbolag i Norden, däribland SonicWall, Commvault och Infinidat.