Under de senaste fyra åren har AI-implementeringarna ökat med 270 procent, enligt Gartner. Researchföretagets rapport 2019 CIO Survey ger både ett realistisk och ett entusiastiskt perspektiv på hypen runt AI bland storföretagen. Verkligheten visar att AI-satsningarna än så länge endast utgör en liten del av världens samlade it-kostnader, och att cio:erna har mycket arbete kvar för att förstå hur man använder AI korrekt, effektivt och etiskt. Jag skulle vilja se mindre taktik och mer strategi när man utvärderar vad AI kan göra för verksamheten.

Jag har tidigare beskrivit hur du kommer igång med din AI-satsning, men jag tänkte nu gå närmare in på hur du identifierar och bryter ner den potential som finns för AI i företaget, och vad som ofta är fallgroparna med en dåligt planerad implementering. Kortfattat handlar denna text om hur du väcker entusiasm för AI både på kort och lång sikt, samtidigt som du måste förstå att AI-satsningen är något som måste involvera hela verksamheten, inte bara enskilda avdelningar. Det går inte att tänka att du ska arbeta inkrementellt med detta, å andra sidan är dessa projekt sådana som bör växa med verksamheten och inte något som du implementerar över en natt och lämnar där hän. Jag ser framför mig följande tre framgångsfaktorer:
 

1. Ta vara på den entusiasm som finns

AI handlar om att ompröva gamla affärsprocesser för att bygga en lyhörd, adaptiv verksamhet. Var för sig bidrar maskininlärning, informationssökning, analys och processer för kognitiv och naturlig språkförståelse till att skapa nytt värde i ditt företag, och tillsammans skapar de ofta helt nya intäktsströmmar såväl som effektivare produktion, tjänster och service.

Framgången med ditt AI-system blir lättare att mäta ju mer erfarenhet organisationer och anställda får av att implementera, träna och använda tekniken. De som är villiga att lära sig, växa med och anpassa sig till nya AI-plattformar har en särskild fördel i arbetsstyrkan eftersom hybrid arbetskraft – det vill säga kombinationen av mänskliga och digitala kollegor – blir allt vanligare.
 

2. Våga satsa

För alltför konservativa organisationer blir AI-projekt ofta en ändlös serie av experiment som tar resurser i anspråk utan att leverera något egentligt värde. Mitt råd är i stället att satsa ordentligt från början, men med rätt motiv, för att inte fastna i AI-hypen. Om en AI-satsning görs för ogenomtänkt eller för långsamt riskerar du att andra aktörer och konkurrenter – även de som verkar utanför dina kärnområden – gör anspråk på din position på marknaden. Välj med omsorg hur du ska göra din satsning, och se till att ha rätt resurser och bandbredd för att ta den i mål. Ny innovation skapas bäst genom att användarna tidigt exponeras för din lösning - vare sig det rör dina anställda eller kunder.
 
Det här är en artikel från Expert Network »

Nya teknikprojekt innebär nämligen att du bör jobba nära användarna för att få kontinuerlig feedback under resans gång, för att därmed också kunna bedöma hur framgångsrik du är längs vägen och för att inte gå miste om lärandet som uppstår då de exponeras för din lösning. Trial-and-error måste få utgöra en viss del av denna process, enligt den klassiska devisen att du måste våga göra fel för att också kunna göra rätt. Interna förändringar måste vara synliga för alla i bolaget, och du måste ha förmågan att ta itu med tänkbara bekymmer och problem direkt. Var beredd att byta riktning vid behov. AI-implementeringar bör ses för vad de egentligen är – inte bara särskilda teknikprojekt – utan som en förändring av företagskulturen som måste övervakas, hanteras och övervägas noggrant.

3. Var realistisk

Rom byggdes inte på en dag. AI har funnits länge, men först nu har vi resurserna att göra riktigt meningsfulla framsteg. Att ta sig an AI är ingen enstegsprocess, utan en flerstegsprocess. Den initiala framgång som AI-projekt ofta ger bidrar också till ökade förväntningar att fortsatt leverera värde och avkastning inom verksamheten.

Tydlig kommunikation om projektets förmåga att ge värde – från det första sprinten, till att utöka ditt projekt till andra användningsområden med flera uppgifter och förfaranden – hjälper till att hantera förväntningar. Med denna steg-för-steg-strategi och genom att formulera realistiska förväntningar kan ditt företag dra nyttan av satsningen, samtidigt som du hanterar omställningen där den mänskliga arbetskraften går ifrån rutinuppgifter till att själva bli en del av att driva förändringen framåt genom frigjord kreativitet och ökat utrymme att satsa på mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det är inte en lätt resa, men det är hanterbart så länge du hela tiden stämmer av förväntningarna mot din organisation.
En sak är säker, och det är att ditt företag kommer att förändras, förmodligen radikalt, till följd av din AI-satsning. Se till att ligga steget före i denna förändring. Är du utrustad med rätt attityd och en realistisk plan kommer du också att kunna uppnå mätbara resultat.

Läs också: Därför bör du skaffa ett centralt nervsystem för ditt företag

Fakta

Befattning: Executive Director Transformations
Företag: IPsoft
Linkedin: Johan Toll
Twitter: @johantoll
E-post: johan.toll@ipsoft.com
Expertområden: Artificiell intelligens (AI), robotstyrd processautomation (RPA), automation.
Bakgrund: Mer än 30-års bakgrund i ledande roller inom it-branschen såväl i Sverige som utomlands, till exempel som CIO, CTO, it- och managementkonsult, konsultchef samt som teknikevangelist. Har arbetat med artificiell intelligens och robotstyrd processautomation i mer än tio år.