Fler och fler företag och myndigheter intresserar sig för blockkedjan, och de flesta förväntar sig väl en ökning av antalet satsningar och projekt som i slutänden ska leda fram till skalbara lösningar.
Det är emellertid en ny och oprövad teknik – och hur startar man egentligen upp ett team för att arbeta med den här tekniken? Vilka kompetenser måste finnas med och vilka egenskaper ska medlemmarna i gruppen ha?

Det här har det globala revisions- och konsultbolaget KPMG tittat närmare på en i rapport, rapporterar vår amerikanska systersajt Computerworld.

Och det är klart att det behövs folk som förstår blockkedjan – men ännu viktigare är det ha att ha med personer som förstår själva affärslandskapet och hur man kan tillämpa den här fortfarande omogna tekniken på ett specifikt problem.

Följa punkter är viktiga att beakta när man bygger sin blockkedjegrupp, skriver Computerworld:

1. Ha med personer som kan se sambandet mellan teknik och affärsverksamhet.
”Det handlar om att ha en förståelse om hur tekniken fungerar utan att försöka använda en blockkedje-hammare för att slå in en nål, säger Tegan Keele, som leder blockkedjeprogrammet på KPMG”. Du måste veta hur du tillämpar tekniken och det kan du bara göra om du har en förståelse för affärsprocessen.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

De som ingår i en blockkedje-grupp behöver ha viss insikt i en rad olika tekniker, däribland molnet, protokoll, affärssystem och nätverk, och veta när man använder olika plattformar. Då kan de också förstå hur blockkedjan interagerar inom ett befintligt tekniskt ekosystem, och hur det ekosystemet i sin tur kommer att påverka utformningen av blockkedjedlösningen. För de som planerar att arbeta med blockchain på utvecklingssidan är vissa grundläggande kunskaper om kodning (till exempel Javascript och html) till hjälp.

Tillika är det viktigt att förstå hur data som skapas i en blockkedjeplattform kan användas i affären.

2. Leta efter personer som har en hackares förmåga att lösa problem.
De som ger sig in på utveckling inom blockkedjan ska ha ”en hackares mentalitet” eller förmåga att tillsammans lösa ett problem. Det kan ske genom att sätta upp en workshop, om en kund kommer med ett problem som måste lösas, menar KPMG.

De måste ha förmågan att kunna tänka igenom affärsmålen, problemen och värdet ”för alla deltagare och sedan definiera arkitekturen och den övergripande mjukvarulösningen. Det är den här samarbetsattityden som i slutänden leder fram till en lyckad blockkedjeapplikation. I och med att blockkedjan är så pass ny ute i företagsvärlden och det i många fall saknas kurser så måste ett team vara öppet för att utforska och experimentera genom att ”hacka ett problem” ur ett affärs- och it-perspektiv.

3. Förbered er för att det råder brist på arbetare för det heta fältet.
Det råder en betydande brist på kompetenta blockkedje-utvecklare, enligt rekryterings- och analysföretagen. Den bristen är den kanske största stötestenen för företag som hoppas kunna utveckla blockkedje-lösningar. För de som faktiskt sitter på kompetensen är arbetsmarknaden glödhet.
I februari meddelade den amerikanska jobbsökningssajten Hired att behovet av blockkedje-utvecklare växt med 200 procent senaste året. Det är i linje med vad andra arbetsmarknadsanalytiker som Burning Glass Technologies och Janco Associates rapporterar.

Ännu ett problem är att det svårt att hitta adekvata kurser och utbildningar. Många som kan blockkedjan är självlärda.

Om det är just erfarenhet av blockkedjan man söker bör man därför inte stirra sig blind på vilka ämnen en person har i sin examen eller på sitt cv, utan det här kan vara saker man lärt sig eller intresserat sig för vid sidan av det vanliga jobbet eller de kurser man gått.