It-styrning, eller governance, var så mycket enklare förr! Paketlösningar med samma tjänster för alla användare, om det inte passade fick användarna helt enkelt anpassa sig till tekniken, långa licensavtal eller kanske till och med licenser du köpte och ägde, en handfull leverantörer som enkelt kunde jämföras avseende pris och prestanda, säkerhet som byggde på perimetern där alla som var på insidan var en vän och så ingen GDPR, NIS eller Cloud Act. För att inte tala om att förändring var något vi motade redan på tröskeln. Stabilitet var målet då allt, inklusive utvecklingen, gick så mycket långsammare.

Att mängden data som flödar genom en verksamhet ökar lavinartat är inget nytt, men det innebär att it-avdelningen, förutom att ”hålla lyset tänt” till så låg kostnad som möjligt även ska se till att det finns regler för vem som har tillgång till vad, hur det lagras och att lagar och regler efterföljs. Dessutom förväntas man driva den tekniska innovationen och digitaliseringen av verksamheten, vilket innebär att it-styrningen inte bara måste följa företagets övergripande mål, den måste bidra till att utveckla dem aktivt.

Så vad är då viktigt i hur vi ska styra vår it i den nya supersnabba och molnbaserade ekonomin. Nedan punkter är bra ställen att börja fundera över.

1. Lär känna verksamheten. Det är för verksamhetens arbetssätt och syften som it ska skapa ett värde. Det innebär att it måste förstå hela processen och inte bara sin del. Det är kanske även läge att se över hur it-avdelningen mäts. Om it ska vara med och utveckla verksamheten ska man kanske inte mätas på att hålla lyset tänt till så låg kostnad som möjligt.

2. Inventera era tillgångar. Här har it ett försprång då man sitter på en av de kanske mest underutnyttjade tillgångarna: Information. Utifrån den data som lagras och hur den kan kombineras och förädlas kan helt nya affärsmodeller växa fram när den sätts i verksamhetens kontext. Detta är även tillgångar som behöver förvaltas över tid. Inte minst ut ett regulatoriskt perspektiv där till exempel GDPR och NIS sätter ramarna.

Det här är en artikel från Expert Network »

3. Låt verksamheten innovera. Det är de som förstår kundernas, eller för den delen medborgarnas, leverantörernas eller samarbetspartnernas behov bäst som ska flytta fram positionerna. Så se till att de får tillgång till de verktyg och den teknik som kan få deras idéer att lyfta. Fokusera på att stötta och engagera istället för att granska och kontrollera.

4. Håll koll på kostnaderna. Om du lyckas med ovan kommer it att konsumeras på helt nya sätt med en mer distribuerad beslutsmodell. Det kommer att kräva att kostnader kan spåras och tydliggöras inom organisationen. Tänk även mulitdimensionellt, det vill säga att kostnader och intäkter ska kunna mätas och budgeteras utifrån flera olika synvinklar såsom kund, affär, leverantör, etc.

5. Identiteten är den nya säkerheten. På medeltiden byggde vi murar runt det som var viktigt, och väl på insidan var du trygg och bland fränder. Men i dagsläget är både våra användare och vår information spridd bland molnen, och det gör att säkerheten hela tiden måste utgå ifrån inte bara var du är, utan även vem du är och i vilken kontext du befinner dig i.

6. Bygg för förändring, och våga förändra. Förutom att anpassningsbarhet är en framgångsfaktor och har varit så sedan liv uppstod på den här planeten, så är modellen att riva och bygga nytt ett effektivt sätt att hålla den tekniska skulden under kontroll. Utvecklingen inom automation mikrotjänster låter oss definiera komplexa miljöer och system som kod, där de ingående delarna kan justeras eller bytas ut utan att påverka helheten, och sedan deployas från ingenting inom ett par minuter.

Ovan är inte en checklista för framgång, utan se det som ett underlag för eftertanke. Och var inte rädda att se er omkring och diskutera er situation med andra organisationer i samma situation (inte nödvändigtvis i samma bransch) för att dela era erfarenheter. Det här är nytt för alla.

Fakta

Befattning: Nordenchef
Företag: Insight Technology Solutions
Linkedin: Susanna Reppling
E-post: susanna.reppling@insight.com
Expertområden: Molntjänster, infrastruktur, mobilitet, digitalisering, säkerhet.
Bakgrund: Civilekonom med 15 års erfarenhet från it- och telekombranschen.