Vad som än ligger bakom så kommer ibland den dag då du som kund vill lämna din molnleverantör – och då gäller det att inte ha låst in sig med en särskild leverantör för att få det spelrum man behöver.

Vår amerikanska systertidning CIO.com pekar ut ett antal strategier för att så enkelt som möjligt kunna byta molnleverantör när det behövs.

1. Skapa en arkitektur som motverkar inlåsning

Oavsett om vi pratar om molnet eller något annat så måste leverantörsinlåsning vara en sak vi tänker på redan från start.

– Många företag flyttar sig allt mer längs abstraktionsskalan och känner väl till virtuella maskiner och containrar, och vi arbetar med våra kunder för att de ska gå så långt på den skalan som möjligt, säger Charlie Turri, cio på IT People Network.

– Det finns många goda skäl till att göra så och ett är att det hjälper till att minimera effekterna av inlåsning.

Han framhåller också att det är bra att ta fram en plan för hur den övergripande arkitekturen kan utvecklas när man flyttar in i molnet eller byter leverantör.

– Planen ska i detalj beskriva det bästa tillvägagångssättet för att minimera alla typer av inlåsning.

Ett annat sätt kan vara att lägga till ett lager av abstraktion för att hålla nere leverantörens inverkan. Exempelvis så ser leverantörernas erbjudanden för serverlösa funktioner rätt lika ut även om de har vissa skillnader.

De skillnaderna kan hanteras via ett abstraktionslager enligt Charlie Turrie som också gjort ett koncepttest som visar att det faktiskt fungerar.

– Kostnaden för att bygga och underhålla det extra lagret abstraktion måste dock vägas mot kostnaden för inlåsning.

2. Kör på multicloud-spåret

Många verksamheter bygger upp miljöer med flera moln – på så sätt kan man sätta press på leverantörerna och kunna hota med att lämna dem om det behövs.

Det spåret har Merim Becirovic, globalt molnansvarig på Accenture som har 95 procent av sin infrastruktur i molnet i dag, valt. Han pekar på att det handlar om sådant som att kunna jämföra leverantörerna och ge kunderna bättre information. Och eftersom konkurrensen mellan molnleverantörerna är tuff så ska kunderna kunna dra nytta av det tycker han.

– Köparna av dessa tjänster, i det här fallet företag, är väl positionerade för att skörda fördelarna.

3. Utnyttja öppen källkodsteknik där det är möjligt

Ett viktigt säljargument för molnleverantörer är att det är enkelt att utvärdera och implementera ny teknik konstaterar Nick Wilson, teknikchef på Gospotcheck.

– Det kan dock vara ett tveeggat svärd, i de fall där teknikerna är proprietära. Den bästa lösningen för att undvika inlåsning är att använda komponenter som är baserade på välkänd öppen källkod-teknik och använda plattformsverktyg för att hantera dessa komponenter.

Merim Becirovic framhåller att det är en nyckelfaktor att se till att dina data och applikationer är lätta att flytta. Och ett sätt att komma undan inlåsning att använda sig av öppen källkodsstandarder när man skriver kod.

Det kan få ner kostnaden för en eventuell refaktorisering, att koden behöver struktureras om, innan man använder en molntjänst från en annan leverantör.

4. Utnyttja möjligheten att förhandla om kontraktet

Att förhandla sig ur ett existerande kontrakt fungerar ofta bäst när det är dags att förnya avtalet.

– När det var dags för oss att förnya ett långt kontrakt med en av våra leverantörer så valde vi att inte förnya och istället återgå till en högre prissättning men bara betala för det vi använder. Leverantören hade hellre haft kvar oss inlåsta i ett avtal. Men det var inte vettigt för oss med tanke på vart vi var på väg som företag, säger Nick Wilson.

5. Ha en exitstrategi från början

Det kan låta överdrivet negativt, men det är klokt att utgå ifrån att något kommer att gå snett med molnleverantören och planera för alla eventualiteter redan innan avtalet skrivs på.

– Du kan undvika fallgroparna i leverantörinlåsning genom att tänka på hur du tar dig ut det från den första dagen, säger Charlie Li, molnchef på Capgemini North America.

– Det betyder att du ser till att design, data och processer är skrivna på ett sådant sätt att det enkelt kan tillämpas på framtida teknikmiljöer. Om flyttbarhet troligen kommer att behövas använd bara specifika nischmolntjänster som du är säker på ger affärsfördelar och motiverar avkastningen på investeringen inom en tidsram på två till tre år.

Han råder också att man ska välja standardverktyg för att underlätta en framtida migrering.

– Dessutom kan du framtidssäkra dina molnverksamheter genom att kraftigt utnyttja containrar, mikroservicearkitektur och en api-strategi och därmed bli plattformsoberoende.

Läs också: Regeringen har bestämt sig – Sverige ska ha ett statligt moln