Trots att agilt arbetssätt på ett effektivt sätt möter dagens krav på snabbhet och effektivitet är det inte en självklarhet ute på företagen.

Vissa företag kör stenhårt på agilt medan det på andra begränsar sig till delar av it-avdelningen. Och det är inte alltid bestämt uppifrån konstaterar Ola Berg, konsult som just arbetar med att föra ut agila arbetssätt.

– Det är inte alltid som cheferna har koll på vad som händer på golvet men de som jobbar där organiserar sig i agila team ändå för att lösa sitt jobb.

Det gör att arbetet fungerar bättre för dem men samtidigt tar det inte till vara på effekten av agilt konstaterar han. För när världen förändras så krävs att hela organisationen har en omställningsförmåga – inte bara it-avdelningen.

– Nu när hela organisationen är kundcentrerad och samlas runt en värdeström så är tvärfunktionalitet en nyckel. Värdet skapas inte på den ena eller andra avdelningen. Och de som ytterst styr hur arbetet ska ske är ledningen, säger Ola Berg.

Vill vara kungar i sina egna riken

Och om värde skapas på tvären måste också ledning och styrning ske på tvären anser han. För att lyckas med det krävs det dock att också ledningsgruppen förändrar sitt sätt att arbeta ­– och där tar det ofta stopp eftersom många gärna vill vara kungar i sina egna riken.

– Ledningen måste ställa frågan till sig själva om de är ett team och inte sitter där som individer och konkurrenter. Inte som representanter för olika avdelningar utan med ett gemensamt uppdrag att se till att organisationen jobbar bra på tvären.

På Länsförsäkringar AB – ett service- och utvecklingsbolag som samägs av de 23 lokala Länsförsäkringsbolagen – håller man just på att ta klivet och börja jobba med agil utveckling som är en stor del av vad bolaget sysslar med.

Och precis som Ola Berg pekar på började förändringen utan formella beslut bland dem som arbetade ute på golvet.

– Ja, det var så det var hos oss. Vi såg att det fanns ett antal arbetsgrupper som löste sin uppgift på bästa sätt genom agila metoder. Men det hade ju en begränsad effekt så vi beslutade oss för att anamma det i en större del av verksamheten, säger vd:n Fredrik Bergström.

Än så länge handlar det om förberedelser för att i början av nästa år dra igång med en första grupp på mellan 60 och 70 personer. Totalt räknar man med att flera hundra personer kommer att börja arbeta i team – även personer som arbetar med utveckling ute på de olika Länsförsäkringsbolagen. Hela planen är inte klar, för som Fredrik Bergström konstaterar – ”vi har ingen detaljerad projektplan för vår utrullning, vi jobbar agilt nu”.

För att hantera den stora kulturförändringen har Länsförsäkringar valt att använda ett ramverk, Scaled agile framework for lean entrprises - Safe.

– Det är skönt att ha en struktur att hålla sig i när man samtidigt ändrar kulturen, säger Fredrik Bergström.

Har investerat mycket i utbildning

– Vi har också pratat med många andra som gått åt samma håll och de har tryckt på att vi inte får underskatta kompetensväxlingen. Nu skapas andra roller och vi har investerat mycket i utbildning där vi lär oss de nya arbetssätten. Vi har också anpassat vår rekryteringsplan och försöker få in lean-agil kompetens.

Vilket är svårast – att få gamla chefer att anpassa sig till det nya arbetssättet eller få medarbetare att kliva fram och ta ansvar i teamen?

– Ja jag är otroligt nyfiken på att lära mig det – det vet jag inte ännu. Vi är fortfarande i början av förändringsresan men nyfikenheten är stor hos både medarbetare och chefer.

När man gör en så här genomgripande förändring i arbetssättet så måste det vara väl förankrat i ledningen konstaterar han – det handlar om att skaffa sig en ny ledarskapsfilosofi.

– Det här handlar ju om att se till att ge verktyg till de som har bäst koll på vad som ska förändras de närmaste 14 dagarna. Vi ledare ska beskriva vart vi ska någonstans.

Är det inte en risk att en del chefer inte gärna lämnar ifrån sig kontroll?

– Vi har lämnat det kontrollerande ledarskapet för länge sedan – det var något vi ville komma bort ifrån. Så vi har goda förutsättningar att gå vidare.

Kommer det agila arbetssättet att omfatta fler delar än utveckling framöver tror du?

– Ja, det tror jag. Att skapa ett lean-agilt mindset i hela företaget kan nog vara nästa steg – och det finns redan till stora delar, säger Fredrik Bergström.

Läs också:
Gartner: Passa på nu cio:er – dörren till ledningen står på glänt
Digitaliseringsvågen bromsar outsourcing – “går snabbare med egen it”