Det råder ingen brist på lovande tekniker. Utmaningen är att hitta just det specifika verktyg som har potential att addera riktigt värde till din organisation till en lägre kostnad, förbättra effektiviteten, ge djupare insikter eller öppna dörren för nya affärsmöjligheter.

Vi lever i en tid då det är viktigt att använda nya tekniker för att skaffa sig – och behålla – konkurrensfördelar. Men innan man satsar på en ny teknik bör man göra en noggrann utvärdering av vad det är man ska köpa in, vilka risker det för med sig, vilket värde det kan tänkas ge.

Vår amerikanska sajt CIO.com har stakat ut sju sätt för att försäkra sig om att en ny teknik du rullar ut också lever upp till förväntningarna.

1. Precisera affärsvärdet

Teknikprojekt bör vara inriktade på att leverera ett tydligt affärsvärde. Det här blir bara viktigare i takt med att det kommer så många nya tekniker, och att det går så snabbt att rulla ut dem. Att fatta beslut om att satsa på en teknik handlar om dess förmåga att hjälpa dig att uppnå de affärsresultat du är ute efter.

Identifiera vilka kostnadsbesparingar det kan ge, inte bara hur mycket pengar du sparar utan också hur det inverkar på att arbeta mer agilt eller ”time-to-market”.

Att precisera affärsvärdet innebär också att identifiera vilka problem i verksamheten som den här tekniken kan lösa och att fundera över vilka fördelar det innebär att lösa det problemet.

2. Sök rådgivning och stöd

Varje it- eller affärsavdelning som påverkas av utrullningen bör få möjligheten att delta i utvärderingsprocessen. Genom att förstå vilka som påverkas och vilka som behöver tekniken kan du också hitta personer att teama upp med och vars stöd kan vara viktigt för att projektet ska bli framgångsrikt.

Det kan också vara en god idé att försöka ta in externa synpunkter och åsikter, om det finns sådana att tillgå. Om det finns andra som genomfört lyckade projekt med en ny teknik – vilka har varit deras nycklar? Man kan också fråga hur lång tid det tagit för dem innan den nya tekniken börjat leverera värde för organisationen.

Ibland kan också analyser från undersökningsföretag, publikationer och branschgrupper komma med nyttig information. Ofta är sådan information gratis.

3. Planera logiskt och noggrant

När ni lägger upp era planer, definiera det slutliga målet, och gör en färdplan för hur ni ska ta er dit. Det går inte att ha rörliga mål, säger experter som CIO.com talat med. En expert ger rådet att börja med att etablera en agenda som tar avstamp i framtiden och sedan rör sig bakåt. Överväg vilka utmaningar och möjligheter organisationen står inför de kommande åren. När man har identifierat och dokumenterat en rad olika framtidsscenarion kan man börja arbeta fram idéer för att testa hypoteser och göra tidsuppskattningar.

4. Testa och pröva

Alla lovande tekniker bör utvärderas upprepade gånger innan ett slutgiltigt beslut tas, om att satsa eller inte. Börja i liten skala med pilotprojekt. Testkörningar möjliggör att bedöma en ny tekniks affärsvärde. Förutsatt att ROI ser bra ut så är det bästa sättet att utvärdera ny teknik att köra pilottesten så nära produktionen eller en verklig produktionsmiljö som möjligt.

Hur mycket man än tittar på affärsplaner och demos så vet man inte säkert innan man kört en riktig pilot i din egen miljö och med dina egna data. Gör också piloter med de mest värdefulla användningscasen.

Det går också att luta sig mot leverantörer för stöd. Då kan man ibland utforska nya tekniker med certifierade utvecklare och få möjlighet att se nya de här teknikerna i praktiken, och testa dem i en säker miljö.

5. Utvärdera nyckeltalen

De vanliga finansiella nyckeltalen som avkastning och nettovärde, är ofta värdelösa när det gäller att utvärdera en teknik som ännu inte har något etablerat ”track record”. Man kan dock titta på viktiga faktorer som licenskostnader, totala ägandekostnader, supportkrav, responstid och en tekniks förmåga att vara flexibel och modifierbar utan att det behövs stora kodändringar. Man kan också utvärdera vilka avtryck en teknik satt på en marknad.

6. Bedöm kompatibilitet och interoperabilitet

Med all säkerhet kommer en ny teknik att behöva funka ihop med existerande tekniker. Därför är bakåtkompatibilitet (att en teknik kan användas med data som genererats av en äldre enhet), tillgänglighet för användarna och modularitet viktiga funktioner att titta på. Till exempel: AI-teknik eller sociala medier-analystekniker är inte till någon nytta om de inte kan kopplas till existerande databaser på ett meningsfullt sätt.

7. Fundera över teknikens inverkan på interna och externa intressenter

Ett sista steg vid utvärderingen av en ny teknologis värde är att undersöka dess potentiella störningskostnader. Att ha tillräcklig utbildning och support för att hantera förändringen är avgörande när en ny teknik introduceras för it-personal, interna användare, affärspartner och andra berörda parter.

Alla måste förstå skälet till att tekniken går framåt, liksom hur det påverkar dem. Att försumma supporten kan leda till förvirring, ilska, misstag eller andra allvarliga problem. Att säkerställa att det finns support tillgängligt för att hjälpa människor genom alla frågor eller problem de har kommer att ge enorma fördelar när det gäller acceptans av den tekniska förändringen.

Läs mer: 
Här är tekniktrenderna som sätter snurr på svenska it-marknaden
8 heta tekniker som stöper om ditt företag de närmaste åren