Med digital transformation som utmanar företag världen över placerar ett växande antal företag sin framtid i händerna på en företagsarkitekt, enterprise architect. En person som kan ta förändrande krafter och förvandla dem till konkurrensfördelar. Med vägledning från en cio kan företagsarkitekten utveckla en systemarkitektur och teknikutvecklingsplan som kommer att stödja och främja företagets affärsstrategi under många år framöver.

Att hitta en kvalificerad företagsarkitekt är inte lätt, och att överlämna ett företags öde till någon som inte är utrustad för att utföra jobbet kan vara operationellt och ekonomiskt förödande. För att säkerställa att du anställer en företagsarkitekt som förstår din organisations mål och har den kunskap om både affär och teknik som behövs för att bygga en hållbar men ändå flexibel systemarkitektur, leta efter följande egenskaper.

1. Ett stabilt track record

De flesta organisationer letar efter en företagsarkitekt med beprövad erfarenhet av att leverera kraftfulla lösningar som låter ledningen uppnå flera affärsmål. En företagsarkitekt ”ska ha erfarenhet av att arbeta med ledningen för att förstå vad som är viktigt för att driva verksamheten”, konstaterar Anand Bahl, cio på chipptillverkaren Micron Technology.

En företagsarkitekt bör också veta hur man ska anpassa it-tjänster till företagens mål för att skapa en konkurrensfördel. Dessutom bör en företagsarkitekt ha erfarenhet av att föreslå disruptiva tekniker som leder till differentiering av produkter eller tjänster, snarare än att föreslå säkra och intetsägande standardlösningar som inte gör mer än att möta organisationens grundläggande it-behov.

Noel Reynolds, chef för lösningsarkitekter på DNS-programvaruförsäljaren Blue Cat, anser att en EA bör kunna peka på tidigare arbeten, inklusive designval, uppnådda mål och utmaningar som mötts och klarats av.

– De ska också kunna beskriva sin inlärningsprocess för att hitta ny teknik, tillägger han.

Håll dig undan från arkitekter som inte kan ge detaljerade beskrivningar av tidigare framgångar. Noel Reynolds föreslår också att man undviker alla arkitekter som har en historia av att leverera punktinsatser som inte tar upp närliggande frågor istället för omfattande holistiska initiativ.

2. Insikt och vision

En företagsarkitekt bör alltid söka efter sätt att använda ny teknik för att tillgodose aktuella och framtida affärsbehov.

– Kombinationen av nyfikenhet och problemlösningsförmåga ger en person som alltid hittar nya sätt att lösa verkliga affärsproblem med ny och nyskapande teknik, säger Anand Bahl.

– Detta kräver individer som har ett starkt affärsmannaskap, en djup förståelse för affärsprocesser och en lika djup förståelse för befintliga och framtida tekniklösningar.

Gammalt tänk kan vara ett lik stort hinder som legacyarkitektur, varnar Richard Marshall, som är före detta Gartner-analytiker och nu chef för Concept Gap, ett konsultföretag.

– Någon med erfarenhet av affärsresultat och innovation kommer sannolikt att vara en bättre kandidat än någon som är inriktad på konventionell storskalig arkitekturdesign, säger han.

3. Djup teknisk kunskap och färdigheter

Den viktigaste egenskapen att leta efter i en företagsarkitekt är djup teknisk kunskap, särskilt inom viktiga och snabbrörliga områden som nätverk, virtualisering, moln och automatiserings-/orkestreringsverktyg.

– Bred kunskap kommer att säkerställa att arkitekten har erfarenheten som krävs att göra rekommendationer om tekniker eller lösningar som är bäst lämpade för organisationens mål eller de problem som måste lösas, säger Noel Reynolds.

– Det kommer också att säkerställa att arkitekten har den nödvändiga grundläggande kunskapen för att anpassa och integrera ny teknik i den planerade lösningen.

De bästa företagsarkitekterna kommer från teknikleden.

– De har praktisk erfarenhet av olika tekniska roller, säger Dave Messinger, CTO för Topcoder, en global community för utvecklare.

– De ska kunna plocka upp ny teknik och ha beprövad expertis i att köra stora projekt med flera team, tillägger han.

4. Förmåga att förvandla kunskap till ledarskap

Traditionellt såg sig de flesta företagsarkitekter som seniora datacenterfokuserade it-experter Med år eller till och med decennier av praktisk erfarenhet. Men i dag när mjukvarudefinierad infrastruktur och kontinuerlig leverans är väl etablerat, letar fler företag efter individer som kan koda.

– Företagsarkitekter kan ha större inverkan om de visar ledarskap genom att vara hands on med kodningen, säger Todd Loeppke, chefsarkitekt på backupleverantören Sungard.

– Jag letar efter teammedlemmar som har de senaste praktiska färdigheterna, tillsammans med många års erfarenhet i branschen.

En företagsarkitekt måste kunna motivera och leda en spretig samling tekniker, affärs- och verksamhetsteam och företagsledare. När beslut fattas om att identifiera och prioritera projektelement kommer företagsarkitekten troligen att möta konkurrerande och motstridiga krav.

– Detta kräver förmågan att reta ut nyanserna i behov och önskemål och sedan skapa konsensus kring den bästa åtgärden, säger Dan Miklovic, analytiker vid The Analyst Syndicate.

– Goda färdigheter i att facilitera är avgörande för att detta.

5. En skarp medvetenhet om affärsbehov

Djup kunskap om den primära teknikstacken och relaterade frågor är viktig, men en företagsarkitekt bör också kunna förstå och tillgodose företagsledarnas behov.

– En företagsarkitekt måste brinna för affärsmannaskap kombinerat med den senaste teknikmedvetenheten, säger Uday Ayyagari, arkitekt på betalningsplattform Crowdz.

Ett viktigt mål för varje företagsarkitekt bör vara att kombinera alla sina kunskaper för att skapa nya intäktsgenererande möjligheter med en minimal total ägandekostnad.

– Ett av sätten detta kan göras är att förutse teknidrivna operativa fallgropar, säger Uday Ayyagari.

– Felaktiga val kan i slutändan kosta mycket för företaget, och därmed fungerar företagsarkitekten som en fyrbåk på vägen framåt.

För att säkerställa långsiktig framgång måste företagsarkitekten vara noga med avgörande mätvärden, särskilt time to market-indikatorer för viktiga intäktsgenererande aktiviteter, säger Uday Ayyagari. Han anser också att man bör använda metoder för kostnadsminimering, som skalbar design och arkitektur, devops och slimmade driftsmodeller.

Om det inte är en ny organisation företagsarkitekten anländer till kommer arkitekten att behöva balansera de motstridiga utmaningarna att både stödja äldre system och möta behovet av större affärsrörlighet.

– Att hålla sig till traditionella tillvägagångssätt kommer att leda till att it fortsätter att ses som en tjänst som hindrar affären, eftersom den nödvändiga lyhördheten inte kommer att finnas där, säger Richard Marshall.

Att hitta ett optimalt tillvägagångssätt samtidigt som man jonglerar med de kontinuerliga kraven som ställs genom compliance, styrning, säkerhet och budgetmandat kan endast uppnås genom att hålla ett fast öga på affärsresultat och upprätthålla ett starkt och stadigt grepp om de underliggande teknikerna.

6. Objektivitet

Att ha ett öppet sinne som välkomnar lovande nya trender gör det möjligt för en företagsarkitekt att se igenom gamla fördomar och vitt brus för att få en opartisk förståelse för teknik- och branschutmaningar och strategiska riktningar.

– Vi som människor har till vår natur fördomar som baseras på våra tidigare erfarenheter, konstaterar Chander Damodaran, chefarkitekt på Brillio, ett företag för digitala tjänster för transformering.

– En företagsarkitekt måste övervinna de fördomarna för att fatta beslut baserade på fakta.

Varje gång en företagsarkitekt påbörjar ett projekt står han eller hon inför en tom duk. Arkitektens första uppgift är att uppnå en tydlig förståelse för utmaningen. Nästa steg är att identifiera alla intressenter som påverkas, eller kommer att påverkas, av de kommande förändringarna och sedan hålla objektiva samtal med alla parter.

– Att tydligt se problemen och en väg framåt som tydligt kan kommuniceras till ledning och teknikteam är en unik aspekt av ledarskapet för en företagsarkitekt, säger Scott Binner, seniorkonsult på konsultföretaget SPR.

– En företagsarkitekt måste ha en djup förståelse för både affärsproblem och teknikstacken för att leda de konversationerna, säger Chander Damodaran.

7. Mjuka färdigheter

Mjuka färdigheter, som en positiv personlighet och förmåga att motivera andra, kan vara lika viktiga som teknisk kompetens hos en företagsarkitekt.

– Mjuka färdigheter är svårare att hitta, eftersom de är unika för varje individs personlighet och inte kan skaffas genom typiska metoder för kunskapsinhämtning, säger Scott Binner.

– Politik och människor är större hinder för framgång för stora initiativ än tekniska trösklar.

Det är viktigt att hitta en företagsarkitekt som utmärker sig både inom skriftlig och muntlig kommunikation.

– Arkitekten kommer att arbeta med många av dina interna team, och du behöver någon som kan kommunicera och dokumentera vad de gör på ett sätt som underlättar förståelse och samarbete, säger Noel Reynolds.

Kom också ihåg att en systemarkitektur endast ger värde efter att den har implementerats.

– Arkitekten måste brinna för framgång, för att säkerställa uppföljning och engagemang för arkitekturen, säger Dan Miklovic.

– Annars blir processen inget annat än en intellektuell övning som inte kommer att ha någon nytta för företaget.

Läs också: Sju vanliga it-misstag som kan lägga grunden till framtida framgång