Den 14 december utser vi Årets CIO för 16:e året i rad. I år sker prisutdelningen digitalt och coronasäkert i stället för vid den traditionella galan på Berns salonger i Stockholm. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter.

Under våren var nomineringen öppen, och det kom in många nomineringar av cio:er i olika branscher och verksamheter. Nu står det klart vilka tio cio:er som gått vidare till semifinal:

Anders Vendelvik, cio Bonnierförlagen

anders vendelvik cio

2015 startade Anders Vendelvik ”Det stora it-projektet” som innebar att Bonnierförlagen började bedriva utveckling internt och arbeta agilt. Det har resulterat i ett nytt affärsområde - de säljer nu sitt it-system till andra förlag. Med stor tillit inom Bonnierförlagen får han högsta resultat på sina medarbetarundersökningar. Anders Vedelvik har drivit på it-utvecklingen inte bara inom egna verksamheten, utan för hela branschen.

Björn Heurlin, cto Sveriges Radio

Björn Heurlin
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Björn Heurlin är en lagspelare som har stort förtroende för sin grupp. Han har frigjort pengar för att bedriva innovation kring hur radio alltid ska nå alla och har lyft tekniken till att bli en ledningsfråga som kontinuerligt bedrivs av hela ledningsgruppen. Han har också initierat en helt ny struktur som gynnat förståelsen mellan verksamheten och it, vilket i sin tur möjliggjort snabbare leveranser.

Göran Kördel, cio Boliden

Göran Kördel

Göran Kördel har lyckats strukturera upp en tidigare strulig organisation till att fungera nästan felfritt, med en kraftigt ökad leveransprecision. It har blivit en mer centraliserad enhet och deras budget har ökat med ungefär 16 procent per år. Inom verksamheten, även bortom it, ses Göran Kördel som en uppskattad och respekterad ledare. It på Boliden driver många innovativa projekt; bland annat runt positionering med 5g, självkörande fordon och AI.

Kristin Lindmark, cio SPP

Kristin Lindmark

SPP är snabba med ny relevant teknik och digitaliseringen får en allt viktigare roll i verksamhetsstrategin. Kristin Lindmark har drivit arbetet i transformationsprojektet Future Core, där SPP bytt ut hela sitt legacysystem. Trots pågående transformation har leveransförmågan för it förbättrats och engagemanget på avdelningen förbättrats. Kristin Lindmark har uppmärksammats i medier både i Sverige och internationellt; bland annat genom ett eget uppslag i Forbes.

Per Gutesten, cio ATG

Per Gutesten

Per Gutesten har sedan start jobbat för att ta stöpa om hela ATG. Han har tagit beslut om nya datorhallar och att byta ut backendsystemet från 1995, en förutsättning för att kunna mäta sig med alla nya aktörer på marknaden. Per Gutesten beskrivs som en modern ledare som jobbar nära i samverkan med hela organisationen på ATG. Han har en professionell affärsmässighet, alltid med kunden i fokus.

Per Karmteg, cio Atrium Ljungberg

årets cio

Per Karmteg har omvandlat it från drift och support till en integrerad del av verksamheten. Han har etablerat en modell för förvaltning och utveckling som bygger på samverkan och leveransfokus. It-avdelningen är nu en tydlig och viktig strategisk förmåga för företagets fortsatt höga tillväxt och förändringstakt. Atrium Ljungberg ligger i framkant gällande innovation och tittar mycket på ny teknik i form av bland annat digitala tvillingar och BIM (Building Information Management).

Pär Degerman, cto Einride

einride cto

Pär Degerman har byggt upp en teknikstack med en tydlig ledarskapstruktur, processer och arbetssätt som spridit sig till hela bolaget. Genom väl valda partnerskap har han lyckats använda sina verktyg på rätt sätt för att få ut så mycket för den minsta kronan som möjligt. Strukturen har möjliggjort en innovationskultur där verksamheten tillsammans skapar nya lösningar och tillämpningar. Pär Degerman förmedlar mål och visoner med en mjuk framtoning där anställda upplever fullt förtroende.

Susanne Bayard, cio SLSO

årets cio

Susanne Bayard har varit drivande bakom den digital vård-applikation som började användas inom SLSO men som snabbt därefter rullades ut i hela region Stockholm, samt i Norrtälje och region Gotland. För att underlätta implementering av nya it-lösningar har Susanne Bayard skapat en metodik för införandestöd som även denna fått regional spridning då strukturen har varit uppskattad bland övriga vårdgivare. Hon har även ett samordningsuppdrag inom Region Stockholm där hon genom teknik skapar ett närmare samarbete mellan de olika vårdgivarna.

Teemu Salmi, cio Stora Enso

årets cio

Teemu Salmi beskrivs som en ledare man väljer – en positiv lyssnare med en fingertoppskänsla att forma team. Han har har lyckats transformera it till att vara en konsult- och affärsdriven organisation och har genom innovationsfonden Digifund dragit in 500 olika ideer sedan den skapades 2017. Stora Enso har också blivit utnämnda till ett av de mest innovativa bolagen för startups att jobba med.

Åsa Melvanius, cio Lunds kommun

årets cio

Åsa Melvanius är en insatt ledare som på ett glatt sätt sprider engagemang och stolthet. Hon har identifierat 100 processer att automatisera – hittills har 17 av dessa automatiserats vilket lett till 5 000 besparade arbetstimmar och sparat 3 miljoner timmar för medborgarna. Åsa Melvanius har kunnat föra in teknik i verksamhetsutvecklingen och gjort it till en integrerad del av verksamheten, som enat de 11 olika förvaltningarna.

Läs också: De kan bli Årets CIO 2019