Den 14 december delar vi ut CIO Awards för 16:e året i rad. Där prisas Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. I år sker prisutdelningen digitalt och coronasäkert i stället för vid den traditionella galan på Berns salonger i Stockholm. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter.

Nu står det klart vilka projekt som kan vinna utmärkelsen Årets hållbara projekt:

Gröna Avtal – Atrium Ljungberg, Greencon

Projektet Gröna Avtal har varit ett sätt för Atrium Ljungberg att minska klimatpåverkan kopplat till sina fastigheter, genom hur de brukas av hyresgästerna. Detta med en plattform som visualiserar data kopplad till energiförbrukning, värme och vattenanvändning. Projektet ses som de första stegen av många etapper, som genom denna visualisering bidrar till Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete genom att skapa ökad medvetenhet bland deras hyresgäster. Det gör det enklare för hyresgästerna att sätta upp planer för att minska sin egen miljöpåverkan.

Efficient Loadout – NCC, Volvo

Volvo
Foto: Volvo

Efficient Loadout handlar om att öka effektiviteten hos transportörer som schaktar. Genom kommunikation mellan fordon och våg ser man till att lastbilarna nyttjar 100 procent av deras kapacitet samtidigt som det digitalt går att spåra det uppgrävda materialet genom hela kedjan

NCC och Volvo har genom projektet visat på en effektivisering som ger en högre utnyttjandegrad och sparade resurser, både hållbart och ekonomiskt. Det har också gett en bättre kontroll av styrningen av resurser och hur kartläggningen av schaktmassorna utförs.

BeeLab – Tietoevry, HSB Living Lab

beelab

Detta projekt har gett möjligheten att övervaka bisamhällen där viktiga data kan analyseras för att undvika bidöd och för forskning på de sjukdomar samt yttre faktorer som bin utsätts för. Att skapa en välfärd för bin har en hög prioritet ända upp på riksdagsnivå eftersom bina bidrar till biologisk mångfald i naturen. Projektet godkändes i juni 2019 och då påbörjades arbetet med en första bikupa i Kalmar. Våren 2020 installerades ytterligare bikupor vid HSB Living Lab i Skänninge och i Växjö. Projektet ska samla data i tre år.

Energioptimering med AI – Calejo Industrial Intelligence, SCA

Syftet med projektet har varit att undersöka SCA:s möjligheter att minska mängden fossila bränslen inom sin verksamhet genom en alternativ processtyrning. Calejo har genom projektet påvisat hur deras AI-teknik har hjälpt SCA till stora besparingsmöjligheter och en mer hållbar produktion. Företaget har också visat på hur tekniken är relevant för fler industrier.

Solcellsparken i Linköping – Swedbank, Tekniska verken, Alight, Infranode

solcellspartk

Detta projekt är ett stort samarbete mellan Swedbank, Tekniska verken Linköping, Alight och Infranode, och det har mynnat ut i skapandet av en av Sveriges största solcellsparker. Parken kommer att generera 11 500 megawattimmar per år vilket motsvarar hushållselen för 2 300 villor eller 33 procent av Swedbanks totala energiförbrukning. Ett projekt som ej hade kunnat genomföras av Swedbank ensamma, samarbetet har varit nyckeln till genomförandet.

Läs också: Finalisterna klara: de kan bli Årets CIO 2020
Läs också: CIO Awards 2020: De kan bli årets digitala projekt