De fem senaste åren har Stora Enso arbetat med att förbättra sin it-infrastruktur och få digitaliseringsagendan att flyta på.

– Vi börjar komma i mål med det nu, och det har varit nödvändigt för att få oss till den nivå där vi behöver vara som företag, säger Teemu Salmi som är cio och huvudansvarig för digitalisering, och en av fem finalister till utmärkelsen Årets CIO vid CIO Awards.

Ny infrastruktur ska gerätt förutsättningar framåt och man har nyligen gjort ett stort strategiarbete som företag för att hitta sin väg.

– Vi har under många år ställt om från att vara ett traditionellt pappers- och massaföretag till ett företag som erbjuder förnybara produkter och lösningar och nu gör vi en uppdateringsprocess av vår företagsstrategi. För it:s del har vi arbetat hårt med att se till att integrera it i verksamheten så vi inte blir ett hjul vid sidan av. Att se till att försöka vara med från början – det har vi jobbat mycket med.

Inriktat på innovation

En viktig byggsten för att komma vidare för Stora Enso är innovation – att effektivisera sitt interna arbete och skapa nya produkter och tjänster. Och där har digital teknik en viktigt plats i dag.

För att driva på arbetet har Stora Enso skapat det som kallas Digifund, en fond som sedan fem år får 10 miljoner euro, runt 103 miljoner kronor, varje år att lägga på digital innovation.

– Digifund är inte ett projekt – det är en process som optimerar vårt sätt att arbeta med affärsnytta och bygga nya affärer, säger Teemu Salmi.

Teemu Salmi
Teemu Salmi.

Det handlar om att driva på den digitala agendan genom öppen innovation. Vem som helst av medarbetarna kan komma med förslag där någon ny digital och skalbar teknik används för att skapa affärsnytta för Stora Enso.

– De behöver inte ha ett genomtänkt business case, men man bör kunna artikulera nyttan av vad man vill prova.

Förslagen följer tre grundläggande strömmar som är relevanta för företaget. En handlar om innovation som ska skapa förbättringar inom produktionen – på fabriksgolvet. Den andra är kopplad till logistiken och den tredje handlar om att kunna optimera kundupplevelsen.

– Vi börjar med ett proof of concept, sedan en pilot och om det fungerar bra så är tanken att vi ska skala upp lösningarna och driftsätta i fler fabriker eller säljenheter.

Men för att verkligen se till att lyckade idéer skalas upp har man beslutat att hälften av Digifund-pengarna, runt 50 miljoner kronor, ska avsättas just för utrullning så att de blir till nytta för hela företaget.

Startups realiserar idéerna

För att realisera idéerna använder sig Stora Enso ofta av startupbolag.

– De är en del av vår innovationsagenda – de ger bra utväxling när det gäller specifika lösningar på specifika problem och specifika möjligheter. Ju bättre vi definierar vad vi är ute efter – ju bättre svar får vi och kan snabbt skapa värde tillsammans. Det har varit ett lyckokast att jobba med dem.

Teemu Salmi är också noga med att det inte handlar om att köpa upp startupbolagen och integrera dem.

– Vår approach är att vara deras första stora kund och ge dem en referens samtidigt som de hjälper oss med vår affär, säger han.

– Självklart lyckas inte alla projekt – en del samarbeten dödas också. Allt är inte solsken. Men det är trots allt skillnad på att jobba med en startup jämfört med andra bolag. De har en lösning i stället för flera olika och deras enda intresse är att få det att funka för oss.

Stöpt om sina processer

Samtidigt har det inneburit att Stora Enso tvingats transformera sitt sätt att jobba och designa sina processer efter.

– Hur jobbar vi med dem kommersiellt? Hur får vi in dem? Mycket ställs på sin spets. Men nu arbetar vi med dem i flera dimensioner och har även särskilda ledarskapsprogram som handlar om att arbeta med startups.

Stora Enso använder startups för att driva digitaliseringen

Ett kvitto på att strategin också uppskattas ute bland de unga bolagen är att Stora Enso utsågs till det mest startupvänliga företaget i Finland 2018.

Bland de teknikområden där det gjorts viktig innovation är drönare ett som är viktigt för Stora Enso.

– Att jobba med skog som råvara är tidsödande och tar mycket mankraft. Traditionellt måste man gå omkring i skogen och titta och mäta, avverka och återplantera… Med drönare som plattform kan vi inventera skogen mer effektivt och upptäcka skador från brand eller snö eller insektsangrepp. Så drönare är något vi kan växla upp och hitta många olika användningsområden för, säger Teemu Salmi.

Sensorer i fabrikerna

Sensorer är redan en viktig beståndsdel ute i Stora Ensos fabriker där det också finns mer att utveckla.

– Exempelvis får våra operatörer hjälp att optimera sina parameterar för att få rätt sammansatt massa med rätt viskositet med hjälp av en AI-baserad lösning med sensorer. De känner av kvaliteten. Ännu har vi dock inte automatiserat det här fullt ut utan det finns som ett stöd till operatören.

Och 5g är också ett område som kan få viktiga användningsområden tror Teemu Salmi. Redan i dag har två fabriker testnät i drift. Båda i Finland – ”de har ju varit lite mer på tårna där när det gäller utrullning och test”.

– Vi testar lite olika saker. En av fabrikerna provar att ha 360-graders realtidsmonitorering av produktionslinan i hd-kvalitet så att man kan köra dem utan att jämt ha folk på golvet. För att klara det krävs högkvalitativa videoströmmar.

Smarta kylskåp

It-avdelningen har också varit med när Stora Enso tagit fram ett koncept som ligger lite vid sidan av de vanliga affärerna, nämligen ett system med kontaktlösa köp ur smarta kylskåp.

Grunden ligger i att Stora Enso tagit fram en rfid-tagg i papper som följer en vara. Med det som grund har man skapat en intelligent kylautomat där man kan köpa dryck eller andra färska råvaror.

– Vi har ett flertal kommersiella kunder och vi tar hand om alla data i en egen molnlösning. På så sätt ser vi till att hela leveransflödet automatiseras. Inte minst nu under coronapandemin så har ju intresset för kontaktlösa möjligheter att handla ökat.

Kylskåpsägaren står för prissättningen som kan vara dynamisk och förändras utifrån exempelvis bästföredatum så man minimerar svinn. Alla produkterna är taggade med Stora Ensos rfid-lösning och med den identifieras vad som tas ut ur kylen och vad som är kvar.

– Det här är ju en helt annan affärsmodell som kommit ur ett startuptänk och inte är kopplat till vår traditionella affär men vi tror att det är viktigt att våga gå utanför ramarna, säger Teemu Salmi.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Fakta

Teemu Salmi är cio på Stora Enso och en av fem finalister i årets CIO Awards. Så här svarar han på frågor om sin syn på rollen:

Om du skulle beskriva cio-rollen – vad skulle du lyfta fram?
– Cio-rollen i dag är extremt involverad i allt och allt mer affärsdriven. Man förväntar sig inte att en cio pratar teknik utan det handlar mer om att förstå vart företaget är på väg och bygga en organisation för det.

Vad behövs för att bli en bra cio?
– Som alltid ett gott ledarskap. Att man utgår från människan - som med allt ledarskap. Och så förstås att ha en bra förståelse för affären. Jag tror det kan vara bra att själv ha jobbat på affärssidan och också att förstå vad de andra i ledningen sitter med. Sen gäller det att skapa ett grymt team som kan driva transformationen snabbt framåt.

Vad tror du blir viktigt för cio:er framåt?
– Innovationsagendan kommer att fortsätta accelerera och då måste man hjälpa företaget med det. Ha processer för det. Att som vår Digifund processifiera och strukturera innovationsagendan kommer att vara extremt viktigt framgent. Sedan måste vi bli ännu närmare kopplade till verksamheten.