I fyra år har plattformsbytet Future Core pågått på tjänstepensionsföretaget SPP. Det har bland annat resulterat i att företaget förra året blev först ut att erbjuda ett helt digitalt tjänstepensionserbjudande där kontrollerna görs när uppgifterna fylls i och en digital signatur gör att man inte behöver några blanketter och processen blir betydligt enklare. För det tog SPP tog hem CIO Swedens pris Årets digitala projekt i slutet av förra året.

Och Future Core rullar vidare. Några migreringar är kvar i år och även nästa år.

– Vi var lite oroliga när corona kom och alla flyttade hem, men leveransmässigt har det gått bra. Så fort vi fick till vpn-kapaciteten så har det fungerat väl och det är nästan så det skett mer fokuserat än vanligt, säger cio:n Kristin Lindmark, som i år är en av fem finalister till utmärkelsen Årets CIO vid CIO Awards.

Skapat en positiv spiral

Plattformsbytet har påverkat hela SPP och skapat en positiv spiral i arbetet framåt konstaterar hon.

– Vi pratar om Future Core i hela SPP och ser oss med helt nya ögon. Det har blivit en katalysator för förändring. Ganska tidigt pratade vi om att få ett digitalt försprång – nu pratar vi om att ha ett digitalt ledarskap och förändra pensionsbranschen.

Samtidigt är hon noga med att understryka att plattformsbytet och initiativen runt det inte är något som techorganisationen gjort på egen hand – utan hela företaget har varit involverat.

– Det är det som är kraften i det. Den agila förflyttningen har vi gjort tillsammans och nu har vi fått ett kvitto på att det också gjort oss mer snabbrörliga.

Att få den känslan i en bransch som normalt setts som rätt trögrörligt när det gäller digitalisering har alltså gett mersmak när man ser de möjligheter som öppnas upp. Och för att komma vidare så tänker man sig att jobba mer i partnerskap.

– Det handlar om nya och förändrade typer av samarbeten – med förmedlare i marknaden och nya typer av aktörer, säger Kristin Lindmark.

Hållbarhet viktigt

Hon framhåller att SPP har en stark position både inom hållbarhet och hållbart sparande och en av de senaste tjänsterna som utvecklats handlar också om det.

– Vi har precis lanserat Sveriges första verktyg för att visa tjänstepensionens klimatavtryck. ”Ditt klimatavtryck”, som verktyget heter, är ett viktigt steg i vårt arbete för att kunna visa våra kundföretag att deras val av pensionsleverantör verkligen gör skillnad, och ger en reell effekt på deras hållbarhetsarbete.

Men trots att tjänstepensionerna är bland de största utgifter som många företag har – efter löner – så är det inte alltid det som de funderar så mycket över.

– Det är inte alltid top of mind hos dem och vi har kanske inte heller varit tillräckligt bra på att kommunicera de konkreta fördelarna som våra nya tjänster skapar för våra kunder. Då kan just samarbeten vara en väg framåt, säger hon.

– Vi leker exempelvis med tanken på ”SPP as a service”. Hur vi kan jobba med att göra det enklare att koppla upp sig med oss och hitta teknik för de processerna. Och där kan det behövas stöd av någon proffsig aktör att samarbeta med.

Planerar molnresa

En annan viktig del framåt för SPP är den molnresa man nu planerar. Valet har fallit på Microsofts Azure.

– Hittills har vi bara flyttat ut vissa specifika områden i molnet. Men om vi ska ha ett digitalt försprång och vara snabbrörliga – utan att vara dumdristiga – så är det dit vi måste. Dels är det dit världen rör sig, dels sker ny utveckling för enorma belopp i molnplattformarna. Och vi måste kunna kapitalisera på den innovationen, säger Kristin Lindmark.

Just nu utvärderar SPP att flytta ut alla sina applikationer i molnet.

– Ett av vägvalen blir om vi ska flytta ut i egen regi eller om vi, i vissa fall, mer ska använda oss av saas-tjänster. Det är sådant vi ska värdera det närmaste året och inom de närmaste två till tre åren tänker jag mig att vi ska ha flyttat ut.

Trots corona och hemarbete har det agila arbetssättet hållits uppe enligt Kristin Lindmark.

– Jag tycker vi fått till det med styrning och koordinering av beroenden. Vi går snart in i vårt tionde ”big room planning” och teamen börjar få en väldig rutin på det även digitalt. Det som vi har fokus på nu är att öka den tekniska agiliteten med devops så att vi ökar takten i utveckling, snabbhet och kvalitet.

Och samtidigt syns redan resultat av det agila arbetssätt som införts när det gäller just kvalitet. Leveransen från it den agila utvecklingsorganisationen har blivit 13 procent effektivare efter införandet av det agila ramverket Safe och tiden att få ut en produkt eller tjänst – time to market – har minskat med 27 procent.

– Den stora fördelen med det agila arbetssättet är att vi fått en tydlig prioriteringskö där alla ser en koppling till den katedral vi bygger – alla de agila utvecklingsteamen ser sin del i det. Nu är det en tratt in och vi slipper ett sammelsurium av projekt, säger Kristin Lindmark.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Läs också: Gartner: Det räcker inte att planera för en framtid – planera för flera

Fakta

Kristin Lindmark är cio på SPP och en av fem finalister i årets CIO Awards. Så här svarar hon på frågor om sin syn på rollen:

Om du skulle beskriva cio-rollen – vad skulle du lyfta fram?
– Det handlar om att vara en möjliggörare för affären – att visa vad tekniken kan göra för affären. Hålla balansen mellan visionen och värdet och ha det mer långsiktiga perspektivet. Vilka förflyttningar behöver göras – som exempelvis molnförflyttningen – som inte ger värde här och nu men som ger möjligheter framåt.

Vad behövs för att bli en bra cio?
– Jag tror att det är intresse för kombinationen av teknologi, affär och människor. Det viktiga är att man har en organisation som kan leverera på det man vill och att man inte bygger teknik för sakens skull utan alltid för att understödja affärsmål.

Vad tror du blir viktigt för cio:er framåt?
– Att hänga med i utvecklingen. Allt går i ett rasande tempo och det gäller att hänga med i vad som sker och kunna tolka det trots att man inte vet exakt vart man ska. Att vara förberedd för snabba förändringar och möjliggöra snabbrörlighet i organisationen.