I mars rullade coronapandemin in i Stockholm och satte hård press på vården och provisoriska lösningar för att skilja olika flöden av patienter sattes upp.

– För vår del innebar det initialt en hel del infrastrukturarbeten när det riggades upp tält utanför vårdcentraler och på torg. Det blev också mycket fokus på att utrusta personalen med bärbar utrustning så att de kunde arbeta mobilt, säger Susanne Bayard, cio på Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och en av fem finalister till utmärkelsen Årets CIO vid CIO Awards.

Ganska snabbt kom också behovet av att kunna köra digitala patientbesök på våra vårdcentraler och olika specialistmottagningar och här hade SLSO, som bland annat har hand om all offentlig primärvård i Region Stockholm, en lösning sedan tidigare: Alltid öppet-appen.

– Den användes redan då på några vårdcentraler och på någon specialistmottagning men inte mer än så. Vi rullade snabbt ut lösningen inom hela organisationen och antalet digitala besök exploderade på bara några månader. I januari i år låg vi på runt 3 000 besök och i mars var vi uppe i drygt 17 000.

Andra hakade på

Att appen så snabbt kom på plats och användes av så många fick också andra vårdgivare inom regionen att höra av sig till SLSO. En av dem var infektionsmottagningen på Huddinge sjukhus där man ville ha en lösning för att kunna ha en dialog med de covidpatienter som var hemma och hålla koll på deras hälsoläge.

– Med lite anpassningar så kunde de också använda Alltid öppet-appen och sedan spreds den raskt till andra vårdgivare och sjukhus i hela regionen – nu har vi 725 enheter anslutna, säger Susanne Bayard.

I början av året hade runt 40 000 stockholmare laddat ner den och nu i oktober är antalet nedladdningar nästan uppe i 700 000.


Tuff start för provtagning

Den stora tillströmningen kom när appen började användas för att boka provtagningar i början av sommaren. Men det blev en tuff start med en massiv anstormning och långa svarstider.

– När vi släppte provtagningsmöjligheterna fanns inte tillräcklig labbkapacitet och det gjorde att det blev extra stökigt, säger Susanne Bayard.

Sedan dess har appen fungerat bra och utvecklingsarbetet fortsätter – agilt med nya sprintar vartefter.

.– Vi lanserar ny funktionalitet successivt och försöker vara lyhörda och har en ständigt pågående dialog med verksamheten om prioriteringar kring vad vi ska bygga in först och vad vi ska ta höjd för. Vi arbetar med tre månaders horisont.

Susanne Bayard, cio på Stockholms läns sjukvårdsområde
Susanne Bayard, cio på Stockholms läns sjukvårdsområde.

En sak som lades in rätt tidigt är funktionalitet riktat till de med kroniska sjukdomar. När de digitala vårdmötena drog igång fanns farhågor om att de skulle leda till eventuella undanträngningseffekter där de skulle ge plats åt personer som inte är så sjuka medan kroniker inte skulle få tillgång till den vård de behöver.

– Därför har vi jobbat med att ta fram funktioner riktade mot just den gruppen. Exempelvis går det att boka tider för att få injektioner i lederna för de som går hos en reumatolog och har rätt diagnos.

Digitala möten med flera

Annat som it-avdelningen på SLSO arbetar med är att få till en bättre integration i appen för patienters egen provtagning, Pep, som finns på 1177.

– Och så jobbar vi med en lösning för flerpartsvideomöten med bank-id-inloggning. I dag kan ju läkare eller sjuksköterskor bara träffa en patient åt gången men ibland kan det vara viktigt att kunna ha med en tolk eller samla grupper av anhöriga eller patienter. Det är otroligt efterfrågat och vi kan inte köra på Zoom eller Teams – det måste vara en riktigt säker lösning.

Dessutom tittar man på att bygga virtuella väntrum med dropin-tider och mer avancerade formulär.

Men även om videomöten var startpunkten för appen så tror Susanne Bayard egentligen ännu mer på chattens potential på sikt.

– Det är ett otroligt effektivt sätt att ha en patientdialog. Och chattarna kan vara både asynkrona och synkrona – så att du både kan chatta i realtid men också skicka iväg en fråga och få svar när det finns tid.

Omodern it-miljö

Samtidigt som appen allt mer utvecklas till att bli den digitala vägen in i vården så brottas regionen med att it-miljön blir allt mer omodern. Den stora upphandlingen av en ny vårdinformationsmiljö som enligt de första planerna skulle ha slutförts i slutet av förra året men sedan stoppats och återstartats ett par gånger lades på is tidigare i vår. Coronapandemin gav helt enkelt inte utrymme för regionen att också driva upphandlingen – verksamheten hade fullt upp ändå.

– Vi måste jobba vidare med digitaliseringen trots det – en del kan inte vänta tills en ny upphandling kommer igång och en ny vårdinformationsmiljö är på plats, säger Susanne Bayard.

– Det finns system som helt enkelt når slutet av sin livstid och som skulle lösts när den nya vårdinformationsmiljön varit på plats. Så då gäller det att fundera kring vad vi ska göra i stället.

Under tiden kommer nya lagkrav – exempelvis måste regionens vårdcentraler kunna hantera den nationella läkemedelslistan senast i maj 2023.

– Det pågår en hel del aktivitet och arbete för att genomlysa det här och se vilka initiativ vi behöver genomföra trots allt. Och appen kommer vi ju fortsätta att utveckla.

Ett område man heller inte kan vänta med är att börja utveckla den regionala analyskapaciteten och man behöver även titta på AI.

– Där håller vi på att göra ett koncepttest kring att skapa bättre analysförmåga genom att bygga ett regiongemensamt datalager. Vi försöker utforska och lära oss mer här.

Och även om upphandlingen av en modern vårdinformationsmiljö låter vänta på sig så är andra upphandlingar på gång i närtid eftersom regionens stora drift- och förvaltningsavtal med Tietoevry håller på att löpa ut.

– De har hand om rätt många system i regionen och nu har vi nya upphandlingar på gång – en upphandling för drift och en annan upphandling för förvaltning denna gång. Vi tänker oss att det är olika karaktär på leverantörerna av de två områdena.

Susanne Bayard framhåller att det inte är hennes organisation som genomför upphandlingen men att de är aktiva när det gäller kravformuleringar.

I slutet av nästa år väntas den upphandlingen vara klar.

Har verksamheten fått en annan blick på dig och din organisation nu under coronapandemin i och med de digitala kliv som tagits och att digitala lösningar varit så viktiga?

– Jo men det tycker jag. För egen del så är det så att min organisation sitter väldigt verksamhetsnära och jag sitter i vår ledningsgrupp tillsammans med kolleger som ansvarar för olika verksamhetsområden i vården. Men det har blivit tydligt nu att vi inte bara är en del av verksamheten utan är väldigt integrerad i den. Man måste förstå processerna för patientens resa och vårdens arbetssätt för att det digitala mötet ska bli bra, säger Susanne Bayard.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Läs också: Så ska Einride stöpa om transportbranschen – tre stora teknikskiften driver på

Fakta

Susanne Bayard är cio på Stockolms läns sjukvårdsorganisation, SLSO, och en av fem finalister i årets CIO Awards. Så här svarar hon på frågor om sin syn på rollen:

Om du skulle beskriva cio-rollen – vad skulle du lyfta fram?
– Det som är roligt med den tycker jag är att även om det är teknik och it i botten så är det så väldigt verksamhetsnära – man måste vara i och förstå verksamhet det är det som är tjusningen i rollen. Och att ha den it- och teknikkompetens som gör att man kan bidra till arbetet.

Vad behövs för att bli en bra cio?
– Jag tror man behöver vara nyfiken och vilja lära sig att förstå verksamheten. Försöka göra komplexa frågor begripliga – hur säljer jag in teknik i verksamhet som inte primärt pratar om det så att de förstår?

Vad tror du blir viktigt för cio:er framåt?
– Teknikutvecklingen går så otroligt fort. Det gäller att hänga med och ta till sig det utan att tappa bort sig och glömma bort vad vi är till för. Se till att kunna översätta det i den kontext man sitter.