Enligt en undersökning som gjorts av analysföretaget IDC på uppdrag av konsultbolaget Tietoevry, bland 200 nordiska it-beslutsfattare, använder en tredjedel av organisationerna bara en privat eller publik molnplattform.

En majoritet uppger att de använder två eller fler.

Regelefterlevnad och säkerhet anses vara de största utmaningarna med i genomförandet av en molntransformation, vilket 42 respektive 41 procent uppger.

Hänsyn till miljöpåverkan

42 procent av deltagarna i Finland och Sverige uppger att deras organisationer tar hänsyn till miljöpåverkan så som energiförbrukning eller koldioxidutsläpp när de implementerar sin molnstrategi. För Norge är siffran 36 procent.

I undersökningen framgår också att 50 procent uppger att befintliga molnprojekt omvärderats eller omformats, men inte stoppats, på grund av Covid-19.

Det som kommer att ske framöver, att döma av den här undersökningen, är en betydande automatiseringsutveckling. Nästan var fjärde respondent uppger att de kommer att automatisera sin hantering av molnlösningar.

Sannolikt ännu högre

Det är en siffra som i själva verket sannolikt kommer att bli ännu högre eftersom en tredjedel av organisationerna lämnar hanteringen till tredjepartsleverantörer.

– Den här undersökningen visar att en av de största utmaningarna en cio står inför är att kunna leverera en integrerad multimoln-miljö som möjliggör att sömlöst kunna flytta kapacitet från en plattform till en annan. Om man inte lyckas med detta riskerar man att bygga datasilos, något som avsevärt slår ner på innovationstakten och i slutändan ger sämre resultat, säger Johan Torstensson, ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på Tietoevry.
Undersökningen går under namnet IDC Cloud Survey 2020.

Läs mer: Ransomware skrämmer inte svenska it-säkerhetschefer. Borde de oroa sig mer?