AIDA har tränats att känna igen och identifiera virkestravar i bilder på lastbilar samt att rita in travens höjd och medellängd i bilden och på så sätt automatisera delar av virkesmätningsprocessen – något som har minskat kostnaderna kraftigt.

Biometria är en medlemsägd organisation och genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri. Organisationen mäter årligen in omkring 80 miljoner kubikmeter virke och medarbetarna sitter ofta på sågverk, massabruk eller fjärrmätningscentraler för att mäta kvantitet och kvalitet på virket som kommer från skogsägare.

De första stegen för AIDA togs 2018 och sedan implementerades modellen i produktionen i december 2019. I dagsläget är den i drift på tre mätplatser i Sverige. Projektet är en av fem finalister till utmärkelsen Årets digitala projekt vid CIO Awards.

Med hjälp av maskininlärning har modellen tränats att känna igen och identifiera virkestravar i 150.000 bilder där virkesmätare manuellt ritat in travens höjd och längd. Därefter har modellen själv fått rita in travens höjd och vedens medellängd.

– Tidiga utvärderingar visade att modellen presterade lika bra, eller till och med något bättre, än virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av dessa mått, säger Sven Jägbrant, affärsutvecklare på Biometria.

Den största utmaningen för AIDA har inte varit av teknisk natur utan att kombinera interaktionen mellan människa och AI och samtidigt öka såväl effektivitet som kvalitet i mätningen.

– Den delautomatiserade mätningen innebär att operatören kan fokusera på andra delar av virkesmätningen, vilket gör virkesmätningen effektivare och mer noggrann, säger Sven Jägbrant.

Under året har AIDA förbättrats utifrån de lärdomar man dragit och tränats på ytterligare 800 000 bilder. Planerna för framtiden är att fortsätta arbetet med att ytterligare automatisera virkesmätningsprocessen.

Lösningen är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, och är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.