Jämfört med veckan innan rekommendationerna trädde i kraft minskade resandet i svenska kommuner stort. I Solna minskade resandet med 42 procent, i Strömstad var minskningen 37 procent och i Lund 29 procent.

Crowd Insights började som ett innovationsprojekt 2017 och blev ett affärsområde inom Telia 2018. I våras etablerade Telia ett samarbete med Folkhälsomyndigheten genom att myndigheten fick tillgång till data för att därigenom kunna ta bättre beslut relaterade till pandemin. Projektet är en av fem finalister till utmärkelsen Årets digitala projekt vid CIO Awards.

Viktiga insikter

– Jag är stolt över möjligheten att stötta Folkhälsomyndigheten i kampen mot coronaviruset. Data är ett väldigt precist och säkert beslutsunderlag som gör att man kan se mönster som annars hade varit svåra att upptäcka. Det är insikter som blir viktiga när man kartlägger och vidtar åtgärder mot smittspridning, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Tjänsten används annars vanligen i stads- och samhällsplanering, till exempel när någon ska anlägga en ny väg. Alla data anonymiseras och aggregeras automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan inte ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster.

Folkhälsomyndigheten är inte den enda användaren av Crowd Insights. Telia har bland annat samarbetat med bussoperatören Nobina och Skånetrafiken för att utveckla bättre busslinjer, och i Finland använde Helsingforsregionens trafik, HSL, tjänsten för att styra om kollektivtrafiken beroende på belastning. Under 2020 har över 70 kommuner runt om i Norden använt den variant av tjänsten som har paketerats just för kommuner och städer, City Vitality Insights.

Information för badgäster

I somras lanserades också tjänsten Telia Crowd Alerts. Genom att placera ut wifi-sensorer på en plats, alternativt koppla upp tjänsten på existerande wifi-nätverk, aktiveras Telia Crowd Alerts. Tack vare detta får den som är ansvarig för den aktuella platsen kontroll på när mer folk än vanligt är på plats. I Mörbylånga användes exempelvis tjänsten under sommaren för att ge strandbesökare information om hur många badgäster som finns på stränderna – detta för att kunna säkerställa tillräcklig fysisk distans.

Besökares mobiltelefoner med wifi påslaget skickar ut signaler normalt 7–15 gånger i minuten för att söka efter wifi-nätverk. På så sätt kan Telia Crowd Alerts få en uppfattning om hur många som befinner sig i ett visst område. En avisering kan genereras när wifi-aktiviteten i en viss zon är högre än normalt.

– Vi utvecklar Telia Crowd Insights kontinuerligt med nya paketeringar och tjänster som möjliggör för såväl offentlig som privat sektor att jobba med och ta beslut baserade på riktiga data, säger Kristofer Ågren.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Läs också: Stora Enso använder startups för att driva digitalisering – ”det ger bra utväxling”