I pappersbruk är vattenånga en restprodukt som frigörs vid rening av lut. Samtidigt används ångan också i produktionsprocessen genom att bland annat driva en turbingenerator. När det saknas ånga i form av restprodukt så eldas olja i barkpannor för att täcka upp behovet av ånga.

SCA och Calejo Industrial Intelligence har i ett gemensamt projekt tagit fram en digital tvilling av processen – och genom den skapat en mer träffsäker prognos för behovet av ånga i produktionen. Modellen kan prognostisera ångbehovet 50 timmar framåt. Projektet är en av fem finalister till utmärkelsen Årets hållbara projekt vid CIO Awards.

Egentligen onödigt långt fram

– Hela 50 timmar är egentligen onödigt långt fram för vårt projekt. I nuvarande läge räcker det för oss att veta ångbehovet 4–6 timmar framåt, säger Johannes Holmberg, vd på Calejo Industrial Intelligence.

Modellen tränades på processdata från ungefär 25 olika mätpunkter och totalt 100 000 mätningar. Resultatet visade att modellen kunde förutspå ungefär 70 procent av de tillfällen då olja behöver användas för att elda i pannorna. En stor del av resterande 30 procent kan optimeras bort med hjälp av förbättrad analys och förståelse för processen.

– Dessutom har resterande 30 procent av oljeanvändningen uppstått vid sidan av normal drift. Detta bevisar vår ursprungliga teori om att det vid normal drift går att producera ånga utan tillskott av fossil olja, säger Johannes Holmberg.

Viktig drivkraft

Hållbarhet är en viktig drivkraft för projektet, men det finns även en ekonomisk aspekt som är central. SCA kan tack vare projektet använda befintlig energi och behöver inte längre inhandla ansenliga mängder eldningsolja.

– För oss är det en självklarhet att man använder mindre energi och mindre kemikalier, men vi har också märkt att ju mer man optimerar en process, desto mer går det att avvakta med framtida investeringar, vilket skapar hållbarhet utifrån ett återanvändningsperspektiv, säger Johannes Holmberg.

För närvarande bygger SCA i Obbola världens största pappersmaskin för tillverkning av kraftliner. Efter att den satsningen är genomförd så är planen att gå vidare med Calejos projekt och utveckla tekniken och algoritmerna ytterligare.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Läs också: Stora Enso använder startups för att driva digitalisering – ”det ger bra utväxling”