Drivande i projektet är Mikael Ekström, biodlare och digitaliseringsrådgivare på Tietoevry, i samarbete med HSB Living Lab i Göteborg där en av de uppkopplade bikuporna placerats.

HSB Living Lab är ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö. Samtidigt är det ett hus med 29 lägenheter där över 2000 sensorer registrerar allt från temperatur till ljusförhållanden. I våras fick HSB Living Lab en uppkopplad bikupa som tillsammans med ytterligare bikupor i Växjö, Kalmar och Skänninge bildar ett nätverk som ska ge ännu bättre förståelse för bins levnadsmiljö. Projektet är en av fem finalister till utmärkelsen Årets hållbara projekt vid CIO Awards.

– Att digitalisera bikuporna innebär att vi med hjälp av sensorer och IoT-teknik kan samla data som hjälper oss förstå hur bisamhället mår och fungerar. Genom att koppla upp fler kupor mot vår molntjänst får vi bättre möjlighet att jämföra hur olika bisamhällen utvecklas på olika orter i Sverige, säger Mikael Ekström.

Det var han som först fick idén till att installera olika typer av sensorer i bikupor i samband med att HSB Living Lab ville placera bikupor vid det uppkopplade huset.

Besked när bina svärmar

Temperatur, lufttryck och luftfuktighet är en del av det som mäts i bikupan. Dessutom mäts vikten, vilket hjälper biodlaren att hålla koll på hur mycket honung som produceras i kupan, samtidigt som hen även snabbt kan få besked om bina svärmar och en stor del av populationen lämnar kupan.

Ett tag in i projektet förseddes bikuporna med kamera och mikrofon för att biodlaren på förhand ska kunna detektera om bisamhället är missnöjda med sin drottning, vilket bland annat går att se när bina dansar. Under vintrarna kan så mycket som en fjärdedel av samhällena dö, men genom att mäta temperaturen så går det att minska dessa förluster – något som även har ett ekonomiskt incitament då ett bisamhälle vanligtvis kostar flera tusenlappar.

Sensorerna kan även hjälpa till att ge insikter kring varför antalet bin och andra pollinerande insekter övergripande minskat kraftigt i världen de senaste åren. Förklaringar som brukar ges är kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket, ett förändrat landskap med färre grönområden, eller mer storskaliga jordbruk som saknar variation av växter och blommor.

Extremt betydelsefulla

– Bin sköter en stor del av pollineringen av våra växter och är extremt betydelsefulla för vårt ekosystem. Genom den här satsningen får vi bättre möjlighet att forska kring biodling och vi hoppas bland annat kunna identifiera och motverka sjukdomar bland bin. Den biologiska mångfalden hotas globalt och även om projektet just nu är både lokalt och småskaligt så är det ett sätt att försöka motverka den negativa utvecklingen, säger Mikael Ekström.

Nästa organisatoriska steg är att bolagisera verksamheten under företagsnamnet Beelab Technology Sweden AB, samtidigt som nästa tekniska steg är att installera ytterligare sensorer i bikuporna.

– Hittills har vi bara skrapat på ytan av möjligheter. Projektet har stor potential, såväl nationellt som internationellt, och jag skulle även vilja ha med forskningen ännu mer i satsningen, säger Mikael Ekström.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Läs också: 5g hjälper Einrides fjärrchaufförer att styra lastbilen rätt