Solcellsparken producerar 11 500 MWh per år, vilket motsvarar en tredjedel av Swedbanks totala energiförbrukning. Satsningen initierades av banken och genomförs tillsammans med Alight, Infranode samt energikoncernen Tekniska verken i Linköping och projektet är en av fem finalister till utmärkelsen Årets hållbara projekt vid CIO Awards..

– Åtta av tio svenskar tycker att ansvaret för att minska klimatpåverkan är gemensamt för politiker, företag och enskilda individer. Solcellsparken är ett sätt för oss att visa att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och att vi som företag och samhällsaktör är med och bidrar till omställningen inom klimatområdet, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank.

Viktig del i klimatomställningen

Syftet med satsningen är att öka mängden förnybar el som banken använder. Detta för att utveckla verksamheten i linje med Parisavtalet och bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att aktivt tillföra ny förnyelsebar kapacitet i elnätet är en viktig del i klimatomställningen och att minska klimatavtrycket är en del i bankens långsiktiga hållbarhetsarbete.

– Samtidigt som vi tog fram ett finansieringserbjudande till våra bankkunder för sina egna solcellsinstallationer så tittade vi även på hur vi själva skulle kunna stimulera utbudet av solel på marknaden och resultatet blev den här satsningen, säger Fredrik Nilzén.

Detta är inte den första solcellsparken i Sverige – men en av de största. Som jämförelse producerar den el motsvarande hushållselen för 2 300 villor.

– Solcellsparken i Linköping är en symbol för marknadsdriven utbyggnad av solenergi och början på någonting stort. Fram tills för tre år sedan byggdes många solcellsparker i Europa med hjälp av statliga subventioner men idag byggs omkring hälften upp med hjälp av kommersiella avtal, likt satsningen i Linköping. När någonting fungerar på marknadsmässig nivå så vet man att det verkligen fungerar, säger Harald Överholm, vd på Alight.

Svårt bedöma prisutvecklingen

Den förväntade livslängden på parken är 30 år och Swedbank hoppas på att satsningen ska vara lönsam för banken – även om det är svårt att bedöma den framtida prisutvecklingen på el.

– Hållbarhet är ingen tävling men kan det här trigga en solcellsparksutveckling i Sverige är ju värdet enormt, långt mycket mer än den investering som har krävts för att få igång just den här parken, säger Fredrik Nilzén på Swedbank.

Marken där parken står ägs av Tekniska verken i Linköping, Alight har ansvarat för byggnation och underhåll av parken, och Infranode finansierar den.

Invigningen skedde i slutet av oktober då energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman symboliskt kopplade ihop två sladdar och därigenom tände några lampor som lyste med hjälp av el från parken.

På CIO Awards den 14 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna därifrån du befinner dig.

Läs också: Från bokidé till bokdisk – Bonniers byggde eget system och säljer till konkurrenter