Att bli en verklig it-ledare – en som inspirerar arbetsgrupper att ständigt nå nya högre mål – förutsätter egenskaper som man bara kan skaffa sig med tiden genom hårt arbete och målmedveten strävan att lyckas.

Transformerande ledare brukar beskrivas som livliga, passionerade, engagerade och energiska. Det är personer som inte bara är inriktade på att hjälpa arbetsgrupper att nå uppsatta mål. De jobbar också hårt för att hjälpa teammedlemmar att förverkliga sin fulla potential.

Att bli en respekterad och uppskattad ledare är inte lätt, men målet är inom räckhåll för var och en som är villig att satsa helhjärtat. Här är sju grundläggande egenskaper som alla it-ledare måste ha – och så skaffar man dem.

1. Agilitet

Ledare är snabba med att uppfatta framväxande trender i affärer och it och de agerar snabbt på dem. Och när det uppstår ett hinder har de den beslutsförmåga och snabbhet som behövs för att byta spår och ändra angreppssätt. Pandemin tvingade it-ledare att genomdriva snabba förändringar för att hålla sina företag i gång och konkurrenskraftiga. Det krävde införande av många nya verktyg och tekniker:

– It-ledare måste vara snabba med att ta till sig nya sätt att arbeta, säger Tim Bridges, vice vd på konsultföretaget Capgemini.

– De måste ha förmåga att fatta snabba beslut för att deras team och organisationer ska bli framgångsrika.

Att bli agil är något som kräver både tid och erfarenhet:

– Som ledare måste man tro att man inte är den smartaste personen i rummet, utan sträva efter att lära sig och förändra sig, säger Tim Bridges.

– Och de som har varit med om stora omställningar i det förflutna kommer att känna sig tryggare om de måste vara med om det en gång till, och därför vara mer villiga att satsa på nya stora projekt.

Tim Bridges påpekar att utmaningarna som covid-19 gav upphov till har hjälpt många it-ledare att bli mer agila:

– Några år framåt i tiden är det just dessa it-ledare som kommer att vara redo för en snabb helomvändning eller för att hitta vägen genom ett ständigt föränderligt it-landskap.

2. Vision

En kraftfull vision av vad it kan bidra med och dess målsättning har länge ansetts som en central ledaregenskap inom it:

– It-ledare måste sälja en vision av framtiden – en snabbare, bättre, mer sammankopplad framtid inriktad på hur tekniken används, fastslår Chris Bedi, it-direktör på molnplattformsutvecklaren Servicenow. När de ställs inför digitala omställningar måste it-ledare kunna förmedla förändringarna genom organisationen på ett effektivt sätt.

– Som it-direktör ser jag mig som högste kommunikationsansvarig för digital omvandling, säger Chris Bedi:

– Varje del av verksamheten kommer att påverkas av den digitala omställningen och it-ledare måste kunna förmedla till medarbetare på alla avdelningar vad det innebär för deras arbete.

Tyvärr kan även den tydligaste vision och mest detaljerade plan omkullkastas av inre och yttre omständigheter:

– Organisatoriska faktorer, som ändrade prioriteter, kräver ständiga omkalibreringar i takt med att verksamhetsmodellerna utvecklas, förklarar Paul Rohmeyer, docent på Stevens Institute of Technology i New Jersey och ansvarig för institutets mastersutbildning i informationssystem. Dessutom kan yttre faktorer, som förändringar i ekonomin eller marknaden, eller kriser som covid-19, komma oväntat.

– Sådana händelser kräver att it-ledare snabbt reagerar och agerar för att ge it-team möjlighet och motivation för att fortsätta med genomförandet.

Det är också viktigt att minnas att it-ledare inte är deltagare i enstaka projekt eller uppgifter:

– Deras jobb är att formulera en vision och sedan komma med vägledning, verktyg, resurser, utbildning, coachning, mentorskap och återkoppling för att hjälpa sina team att förverkliga visionen, säger Kelby Zorgdrager, vd för it-utbildningsföretaget Developintelligence.

3. Empati

Som it-ledare bör man respektera och ha medkänsla med medarbetare, kollegor och, framför allt, kunder:

– En it-person som lever sig in i kundens situation och har tagit sig tid att förstå vad kunden behöver och önskar sig kommer att skapa lösningar som verkligen tar itu med kundens problem, säger Rohan Amin, it-direktör med ansvar för bankverksamhet för privatpersoner på JP Morgan Chase.

Att klara av att leverera en bra it-upplevelse till alla intressenter kräver att man väger visionen mot tillgänglig teknik och resurser, säger Sharon Mandell, it-direktör på Juniper Networks:

– Sätt dig ner bland användare och kunder och se på hur de utför sina arbetsuppgifter, råder hon.

Interagera med dina partner och sträva efter att lära dig så mycket som möjligt om deras produkter och processer:

– Greppa deras erfarenheter av tekniken och ställ dig frågan: ”Vad kan jag göra för att förbättra den?”.

Att befrämja respekt och empati skapar ett öppet sinne med vilja att ta till sig nya synsätt och sudda ut oförnuftiga förutfattade meningar:

– Ditt företag och dess kunder kommer att ha direkta fördelar av de innovationer som dina team gör ifall du främjar en miljö där människor av olika slag och med olika perspektiv kan blomstra, säger Rohan Amin.

– När allt kommer omkring bör era produkter byggas av personer som liknar er kundbas, om ni vill att de ska vara användbara för dem.

4. Stabilitet

Även under tider av ostadighet, osäkerhet och kris måste en it-ledare vara orubblig, beredd att gå vidare med sin vision trots störningar och minskade resurser. It-ledare som inte kan behålla lugnet under dåliga tider kommer troligen att slösa bort tid, fatta dåliga beslut och förlora respekt.

– Beslutsförmåga under krisartade omständigheter bygger på individuella och organisatoriska förberedelser, och dessutom på en ständig medvetenhet som snabbt förändrade omständigheter, förklarar Paul Rohmeyer:

– Det är möjligt bara i en miljö som präglas av nära samarbete mellan it-ledare och affärsledare.

Paul Rohmeyer tillägger att en kompetent ledare bör ha etablerat goda relationer inom företaget långt innan det blir kris.

5. Autenticitet

Autenticitet kommer av att man ständigt skapar förtroende hos personal, företagsledning, kunder och partnerföretag. Autentiska personer omges av en unik aura:

– Vi har alla en tendens att dras till personer som är sig själva på ett autentiskt sätt, säger Jay Upchurch, it-direktör på mjukvaruföretaget SAS.

Autenticitet är inget som man kan lägga sig till med i en hast:

– Det är något naturligt som vi alla har, men vi kämpar med att släppa fram det, påpekar Jay Upchurch.

Men det är värt besvåret, för en autentisk ledare får det lättare att vinna kollegornas förtroende.

– Med förtroende, mångfald, inkludering och mod blir det plats för full frihet i tanke, uttryck och innovation, säger han.

Autenticitet börjar med att man blir medveten om sig själv:

– Tänk på dina egna personliga värden och varför du anser att de värdena är riktiga, råder Jay Upchurch.

Ha sedan modet att vara autentisk och att dela tankar och känslor med andra genom konsekvent uppträdande och tydlig kommunikation:

– Om du är autentisk kommer de som du har omkring dig att göra samma sak, säger Jay Upchurch:

– När det har hänt börjar ett svänghjul att snurra allt snabbare, och alla får modet att vara autentiska.

6. Tillgänglighet

Som ledare bör man sträva efter att skapa nära och ömsesidigt gynnsamma relationer med kollegor, både inom och utanför företaget:

– Ju mer som en it-ledare förstår partnerföretagens verksamhet och utmaningar, desto bättre ägnade kommer de att vara att leverera lösningar och driva verksamheten framåt, säger Rob Byron, vice vd på Keystone Partners, en konsultfirma för ledarutbildning och karriärvägledning.

Tillgänglighet gynnar innovation och gemensamma mål:

– Framgångsrika it-ledare måste har relationer och sociala färdigheter så att de kan förstå verksamheten och de utmaningar den står inför så att de på ett verksamt sätt kan bidra till innovation och omvandling av verksamheten, i synnerhet under den globala pandemin, säger Rob Byron.

Att inrätta samverkande arbetsgrupper med deltagare från it och verksamheten är ett sätt att hjälpa it-team att utveckla en företagsinriktad attityd samtidigt som det uppmuntrar kollegor i företaget att integrera it-tänk i verksamhetsplaneringen.

7. Nyfikenhet

Många it-chefer analyserar för mycket eller krånglar till det i onödan därför att de inte ställer sig en enkel, grundläggande fråga – varför behöver vi göra detta?

– Det är alltid viktigt att förstå läget, möjligheterna, folket, deras motivation och att vara nyfiken, säger Tracy Ring på revisions- och konsultnätverket Deloitte.

Nyckeln till att främja nyfikenhet är att undvika att ha team som består av likasinnade:

– Mångfald är ett viktigt steg mot att ställa olika frågor, utforska olika synpunkter och att locka fram idéer och möjligheter som vi inte skulle ha tänkt på på egen hand, säger Tracy Ring:

– Utan nyfikenhet skulle vi bara stå stilla i våra egna bunkrar och det skulle inte hända mycket som drev våra kunder och oss själva i nya riktningar.

Bästa sättet att förbli nyfiken, säger Tracy Ring, är att börja varje dag med insikten att man kommer att lära något nytt:

– Nyfikenhet skapar autenticitet och djupare relationer och förtroendet som är värt allt i vårt arbete, sammanfattar hon.

Läs också: Sju lönsamma it-projekt som inte spräcker budgeten – och som du kan köra i gång i dag