När det gäller att modernisera it-system är det numera molnet som gäller. Många it-chefer anser att migrering av program till en kombination av offentliga och privata moln ger dem ökad handlingsfrihet.

Användningen av molntjänster har ökat under pandemin. Det har blivit ett sätt att säkra verksamheten och gå över till e-handel. Detta är kanske det tydligaste tecknet på att det finns en marknad för programkörning över internet.

Men det finns många problem att lösa när det gäller införande av hybridmoln. Ett är den virtuella spretighet som brukar följa av stora migreringar. Och de ekonomiska modellerna för drift av molnmiljöer är också en utmaning. Dålig ekonomistyrning kan leda till att användning av molnbaserade program blir dyrare än att köra samma program på egna servrar. Och glöm inte svårigheterna med att hänga med i det senaste inom molntjänster och arkitekturer.

Hur som helst är fördelarna med att genomföra en molnstrategi för stora för att man ska kunna bortse från dem. Här tar vi en titt på de viktigaste trenderna som formar molnstrategierna under 2021.

1. Tillför molnet något värde?

Först en dålig nyhet. De flesta organisationer kämpar med att få fullt ekonomiskt utbyte av sina molninvesteringar.

Bara 37 procent av 750 tillfrågade toppchefer i företag och it säger att de får ut det värde som de förväntade sig av sina molninvesteringar. Detta enligt en undersökning som Accenture publicerade i november 2020. Och bara 29 procent är helt övertygade om att deras organisations satsning på migrering till molnet kommer att leverera det förväntade värdet inom förväntad tid.

Oförmåga att snabbt avveckla äldre system och alltför stor inriktning på att migrera de mest lättåtkomliga applikationerna är två av misstagen, säger Karthik Narain, global chef för Accentures avdelning Cloud First. Ta till exempel ett företag i besöksnäringen som flyttar utgiftshanteringen till ett offentligt moln, men behåller det centrala reservationssystemet i huset. När det centrala systemet ignoreras till förmån för perifera tjänster blir det tillförda värdet marginellt.

Organisationer som kämpar med rörligheten och som har svårt att utforma goda strategier kommer att få problem med att få avkastning på molnet under 2021, säger Karthik Narain.

2. Välkommen till ”Molnet 2.0”

Infrastruktur som tjänst (Infrastructure-as-a-service, IaaS) har gått igenom mer än ett årtionde av hypertillväxt. Under 2021 blir det mer fart på verksamhetstjänster genom plattform som tjänst (PaaS), mikrotjänster och api:er. Det kommer i sin tur att stimulera fler ekosystem. Det säger Joe Kinsella, chef för VMwares affärsenhet Cloudhealth, som säljer program som hjälper företag att hantera molnbaserade miljöer.

Ett exempel är att api:er gör att banker kan samverka met Uber, Lyft och andra aktörer i giggekonomin för att locka konsumenter med friktionslös handel och rabatter. Cloud 2.0 kommer också att innebära mindre ”lyft och flytta” (migrering av existerande system till molnet utan ändringar) och mer molnäkta program baserade på mikrotjänster, säger Joe Kinsella.

3. Mer samverkan om innovation i molnet

För att få ut ännu mer av molninvesteringarna samarbetar många företag med molnoperatörer och konsulter för att vidareutveckla kapaciteten tillsammans, säger Karthik Narain.

Till exempel utvecklar mejeriföretaget Land O’Lakes och budföretaget Fedex produkter tillsammans med Microsoft, medan läkemedelsföretaget Takeda och värme- och ventilationsföretaget Carrier utvecklar teknik tillsammans med AWS. Om 2020 var året då stortån doppades i vattnet för denna trend så kommer 2021 att bli året då många doppar sig.

4. Molnet blir allt spretigare

Att hänga med i alla nya byggen och driftsättningar är svårt nog. Det kommer inte att bli enklare att hantera molnmiljöerna när företagen lägger till fler virtuella servrar och virtuell lagring för att stötta fler applikationer, som i sin tur ansluter till andra tjänster. Vilket skapar nya ömsesidiga beroenden, säger Joe Kinsella.

Till det kommer att AWS, Google och Microsoft ofta lanserar nya molntjänster – vad sägs om serverlöst och functions-as-a-service? – som de verktyg som används för att hantera och styra molntjänsterna inte klarar.

– Molnet är verkligen komplext, säger Joe Kinsella:

– Arkitekturlandskapet förändras hela tiden.

Generellt så har de flesta organisationer inte automatiserat tillräckligt mycket styrning, säkerhet och andra funktioner, säger Jeff Kukowski, vd för Cloudbolt, ett företag som utvecklar självbetjäningsprogram för hantering av molnmiljöer:

– Att skriva skräddarsydd kod för vad det än gäller är en utmaning, tillägger han.

5. Hålla igen på molnkostnaderna

Hur man driver ett hybridmolnsystem och håller sig inom budget är ett svårlöst problem för många organisationer. Det säger Joe Kinsella. Som en av de första användarna av AWS fick han se fakturan fördubblas från 350 000 dollar på grund av för mycket körning. En del it-chefer förlitar sig på Finops, en kombination av företagsekonomiska principer och analysprogram som beräknas vad det kostar att använda molnet. Men ändå uppger 49 procent av 750 tillfrågade Finops-användare att de använder lite, eller ingen, automatisering för att hantera molnutgifterna. Det minskar givetvis nyttan av Finops. Allt enligt undersökningar gjorda av Finops Foundation.

6. Uppköp och sammanslagningar i molntäcket

Under 2021 kommer det att bli fler sammanslagningar på marknaden för molntjänster, säger Jeff Kukowski. Förra året förvärvade hans företag Sovlabs, som utvecklar teknik för kodfri integrering av provisioneringsverktyg, och Kumolus för att underlägga optimering av AWS och Azure-miljöer. Det är bara några av uppköpen i molnvärlden. VMware tog över Cloudhealth, HPE köpte Cloud Cruiser, Flexera förvärvade Rightscale och Apptio blev ägare till Cloudability, allt under de senaste fyra åren.

– Hybridmolnets och multimolnets värld är rena vilda västern, och det finns många problem som måste lösas, säger Jeff Kukowski.

7. Molnet har nått chefssviten

Som it-chef kan man ta det lite lugnare nu. Man är inte längre ensam om att prisa molnet. Allt fler vd:ar och andra chefer på ledningsgruppsnivå ger sig in i strategiska diskussioner om fördelarna med att migrera till molnet, säger Karthik Narain.

– Under de senaste sex månaderna har antalet samtal om molnet som jag har haft med chefer i ledningsgruppen – inklusive vd:n – gått i höjden, säger Karthik Narain.

Molnet har alltså börjat sippra nedåt.

Sammanfattningsvis

När verksamheter börjar stödja sig mer och mer på molnet blir utfallet bättre. 46 procent av användarna på hög nivå uppger att de fullt upp har realiserat den förväntade nyttan av molnet. Detta ska jämföras med användare på medelhög nivå (36 procent) och 28 procent av molnanvändare på låg nivå. Allt enligt Karthik Narain.

Det finns ingen universallösning för att förbättra dessa utfall. Många hinder är mer byråkratiska än tekniska. Men under 2021 räknar Karthik Narain med att få se hur it-avdelningar utvecklar fler ”molnäkta” lösningar för att göra verksamheten mer agil.