Den 14 december utser vi Årets CIO för 17:e året i rad. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Förra året togs utmärkelsen hem av Pär Degerman, då cto på Einride.

Nomineringen stod öppen hela våren, och det kom som vanligt in många nomineringar av cio:er i olika branscher och verksamheter. Nu står det klart vilka tio cio:er som gått vidare till semifinal:

Martin Althén, Securitas 

Martin Althén, cio Securitas 

Martin Althén har under sin tid på Securitas förvandlat it-organisationen från en lokal till en global verksamhet och genomdriver nu en transformation som hittills inneburit nya kollaborations-plattformar samt utrullningen av ett nytt intranät. Nu införs bland annat nya cloud-baserade verktyg till företagets europeiska väktare, vars data öppnar för nya affärsmodeller. Han har också skapat dotterbolaget Securitas Intelligence Services som helt och hållet fokuserar på nya lösningar som kommer att definiera framtiden för säkerhetsbranschen.

Ylva Berg, Tyréns

Ylva Berg, cio Tyréns

Ylva Berg har tagit på sig uppgiften att modernisera Tyréns till att ha de funktioner som krävs för att ta sig an och utveckla dagens tekniker. Hon har utformat verksamhetens digitala strategi, som framöver kommer omvandla Tyréns hela kärnverksamhet från att erbjuda tjänster till att sälja AI- och machine learning-baserade produkter i samhällsbyggnadssektorn. Hennes starka fokus på innovation visar sig i införandet av Rapid Delivery, en avdelning fokuserad på att kliva in i olika verksamhetsdelar och digitalisera dem, och på att utveckla nya produkter.

Cristian Brolin, Södra 

Cristian Brolin cio Södra

Cristian Brolin har byggt Södras it-struktur från grunden. Han har ett stort fokus på innovation och vill gärna hitta nya sätt att använda befintlig teknik. Han har skapat en programkontor som fått Södras projekt under kontroll, något som både ökat antalet genomförda projekt och minskat projekttiden. Som ledare vill han göra sina anställda självgående och låter dem arbeta ute i organisationen. Han tror starkt på innovation som ett sätt att ta täten i hållbarhetsfrågor.

Amir Chizari, Riksbyggen

Amir Chizari, cio Riksbyggen

Amir Chizari leder Riksbyggens digitalisering som hittills resulterat i en rad nya digital produkter som lett till ökat värde, större effektivitet och nya affärsmodeller. Han är en kommunikativ ledare som fokuserar mycket på att utbilda sin personal. It-organisationen har under hans ledning transformerats till att till hälften befinna sig ute i verksamheten för att komma närmare affärsbehoven. Han jobbar också hårt för att öka mångfalden i företaget.

Annette Eriksson, Saab

Anette Eriksson, cio Saab

Annette Eriksson leder Saabs it-transformationsprogram som haft stor påverkan på den proaktiva it-utvecklingen och förmågan att möta framtiden. Hon har lyckats genomföra stora kostnadssänkningar och ökat effektiviteten med digitala lösningar. Hon har ett stort fokus på hur ny teknik kan hjälpa Saab och arbetar strategiskt med partner för att korta ledtiderna. Dessutom är en hon en talesperson för jämlikhet och mångfald i organisationen.

Oskar Hägglund, Attendo 

Oskar Hägglund, cio Attendo

Oskar Hägglund har skapat Attendos it-strategi som fokuserar på kompetens, arkitektur och säkerhet och har genomfört en systemtransformation som lett till stora konstnadssänkningar. Han är aktiv i en rad forum med cio:er inom hälsoområdet på olika marknader för att hitta nya ideér för ökad digitalisering. Han jobbar nära sina anställda med coachning och karriärutveckling och får mycket höga betyg från medarbetarna. Dessutom jobbar han hårt för att rekrytera medarbetare med annan bakgrund än hans egen.

Johannes Hörnberg, Region Västerbotten 

Johannes Hörnberg, cio Region Västerbotten

Johannes Hörberg leder arbetet med att modernisera gamla it-system i Region Västerbotten och nio andra regioner. Han stöder regionens ”fritt fram att prova”-inställning genom att hitta innovativa lösningar på problem. Han har gjort it-avdelningen mer produktiv och effektivare, samtidigt som han förändrat attityden till it från hindrande till stödjande. Han är dessutom ordförande för SLIT, som samlar it-chefer i alla regioner. Han har ett nära förhållande till sina anställda och arbetar för en jämställd arbetsplats.

Lotta Lovén, Swedbank

Lotta Lovén, cio Swedbank

Lotta Lovén har lyckats transformera hela Swedbanks it-organisation till att närma sig affären och leverera även när krisen var ett faktum. Hon har bland annat implementerat en ny digital infrastruktur som kommer att ge Swedbanks digitaliseringsresa ny fart. Hon är en engagerande och innovativ ledare som tror starkt på sina medarbetare och har skapat forum för att de ska kunna sprida och utveckla sina idéer. Lotta tror starkt på mångfald i alla dess former och försöker få in folk med olika perspektiv och kompetenser i verksamheten.

Marcus Matteby, Sundsvalls kommun

Marcus Matteby, cio Sundsvalls kommun

Marcus Matteby har tagit sig an utmaningen att göra den kommunala sektorn redo för den digitala eran. Detta genom att strukturera om de system som tyngt ner kommunens verksamheter, öka samarbetet mellan privat och allmän sektor samt leda och inspirera sina medarbetare att genomföra transformationen tillsammans. Han har hittills gjort digitaliseringen till en central del av Sundsvall Kommuns strategi och ökat kommunens digitala mognad. Han är en aktiv extern talare som lockar olika sektorer att samarbeta, och vill att alla kommuner ska vara med på resan.

Robert Sjöström, Essity 

Robert Sjöström, Essity

Robert Sjöström har format rollen som cio på Essity och skapat företagets digitala strategi vilket resulterat i en rad transformationer, exempelvis implementation av Office 365 och automatisering av demand- och supply- planeringen. Hans tydliga ledarskap och pålitliga leveransförmåga visas i höga resultat i medarbetarundersökningar och ökat inflytande av innovation i affärsstrategin, där siktet nu inställt på att digitalisera företagets produkter. Utöver detta är han drivande för ökad hållbarhet och jämlikhet inom företaget.

Vem vinner? Läs mer om prisutdelningen och CIO Awards.