Den 14 december delar vi ut CIO Awards för 17:e året i rad. Där prisas Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter.

Nu står det klart vilka projekt som kan vinna utmärkelsen Årets hållbara projekt:

Billion Dollar Collection, H&M Foundation

hm

Billion Dollar Collection tar hjälp av den senaste tekniken för att på ett sömlöst sätt visa på innovatörers faktiska potential och ta sig an en av de svåraste utmaningarna de ställs inför: investeringsklyftan. De visar hur organisationer kan agera som länken mellan dessa aktörer som annars kan ha svårt att hitta varandra, och sätter strålkastaren på de investeringar som faktiskt måste realiseras för att modebranschen ska nå FN:s Hållbarhetsmål 2030.

Hållbarhetsdeklaration, Coop

coop

Som det största projektet sedan varudeklarationen visar Coop att de menar allvar med sitt hållbarhetsarbete, och siktar på att bli pionjärer genom en metod som de hoppas att hela branschen tar efter. Hållbarhetsdeklarationen har krävt att man behövt fastställa och besvara många komplexa frågor angående lämpliga regelverk och rättvis metod, men har mynnat ut i en konkret karta som ger vinster för både kunder, leverantörer och de 10 miljöaspekter det behandlar. Potentialen är stor, och detta är bara början.

Hållbarhetskartan, SPP

spp

Det krävs investeringar i miljardklassen för att EU ska klara att uppnå sina hållbarhetsmål till 2030, men ändå är pensionsbesparingar ofta en blind fläck bland många företag. SPP har med Hållbarhetskartan skapat ett verktyg för att konkretisera och visualisera hur individuella besparingars placering påverkar samhället ur hållbarhetssynpunkt, och därmed skapat förutsättningar för att dessa medel fortsättningsvis ska investeras utifrån ett mer informerat perspektiv.

Inclusive AR-Experience App, Sara Kulturhus

sara

Detta projekt visar hur det är möjligt att redan tidigt under utvecklingen av nya tekniker anpassa lösningen till att inkludera människor som ofta glöms bort, och har med kreativa lösningar öppnat dörren för nya grupper av människor att kliva in i den virtuella världen. Med en teknisk lösning i det absoluta toppskiktet får de en talarstol från vilken vikten av inkludering förhoppningsvis skapar tydliga ringar på vattnet, och kan inspirera fler innovatörer att bredda sin syn.

TIDA, Skellefteå kommun

tida

Med TIDA har Skellefteå kommun satt strålkastaren mot personer med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer, en grupp som ofta förbises av digital innovation, och visat på att satsningar inom området kan leda till högre delaktighet och inkludering. Alla borde få ta del av den rådande digitaliseringsvågen och förhoppningsvis blir TIDA en föregångare för kommande projekt inom området för social inkludering.

Vem vinner? Läs mer och skicka in din intresseanmälan för en plats på CIO Awards