Cio:erna har stärkt sin position i företagen. När vd:ar tillfrågades om vilka i företagets högsta ledning som är viktigast under de närmaste åren så omnämndes cio:er och cto:er dubbelt så mycket som marknadschefer och hr-chefer – bara finanschefer och operativa chefer nämndes mer. Det visar en undersökning som IBM gjort – 2021 CIO Study: The CIO Revolution.

Kathryn Guarini, informationschef på IBM säger i en kommentar att covid-19-pandemin har accelererat behovet av AI och hybridmolnapplikationer för att driva affärskritiska processer.

– I vår post-pandemiska era har teknologins roll aldrig varit mer kritisk och det är upp till cio:er att påverka strategi, bryta ner interna silos och driva smidighet och innovation i alla delar av verksamheten.

I rapporten pekas också två svaga punkter hos cio:erna ut. Det ena är att de är dåliga på att samarbeta med cto:er – bara fyra av tio cio:er uppger att de ofta interagerar.

Den andra punkten handlar om distansarbete där så många som 83 procent av alla cio:er också implementerat strategier.

Framåt ser det dock inte lika stabilt ut för bara 23 procent av dem att distansarbetet kommer att fortsätta efter att pandemin är över. Det innebär att de inte är i synk med de flesta anställda där 65 procent uppger att de föredrar att arbeta enbart på distans eller i en hybridmodell.

Rapportens slutsats är det finns risk att cio:erna missar att fånga upp behovet av en flexibel arbetsplats.