Människor har i alla tider samlat data för att bättre förstå den fysiska världen runt oss. Idag försöker företag alltmer att förena den digitala världen med den fysiska genom digitala tvillingar. Digitala tvillingar fungerar som en brygga mellan dessa två världar genom att skapa virtuella versioner av fysiska objekt och processer, uppdaterade i realtid.

Genom att skapa virtuella kloner av den fysiska verksamheten kan organisationer simulera scenarier som skulle ta för mycket tid eller resurser att testa i den fysiska världen. Klonerna kan också vara till nytta för övervakning av verksamheten, planering av underhåll och de kan ge nyttiga insikter som kan hjälpa beslut om större inköp, skapandet av långsiktiga affärsplaner, identifiering av innovationer och för att förbättra processer.

I en prognos från undersökningsföretaget Markets and Markets har den globala marknaden för digitala tvillingar en årlig tillväxt på 61 procent och kommer att vara värd 74 miljarder dollar 2027.
Här är fem exempel på hur organisationer använder digitala tvillingar redan idag:

NTT Indycar sätter fansen bakom ratten

NTT Indycar Series, som består av fem lopp inklusive Indianapolis 500, använder en kombination av digitala tvillingar, dataanalys och artificiell intelligens (AI) för att ge åskådarna tillgång till djupgående insikter i realtid om loppen, som omkörningar och information från depåerna.

Partnern NTT skapar en digital tvilling av varje bil i serien. Historiska data utgör grunden, och varje bil är utrustad med mer än 140 sensorer som samlar in miljontals datapunkter under varje lopp för att mata den digitala tvillingen. Uppgifterna innehåller allt från hastighet och oljetryck till däckslitage och G-krafter. NTT använder AI och prediktiv analys av data från den digitala tvillingen för att ge åskådarna insikter som tidigare bara varit tillgängliga för racingteamets tekniker, inklusive tävlingsstrategier och förutsägelser, avlyssningar och kamo om positioner, inverkan på prestanda vid depåstopp och effekter av bränslenivåer och däckslitage.

Indycar levererar insikterna till publiken via den interaktiva Indycar-appen och sociala medier. De levererar också insikter till NBC:s tv-produktionsteam.

– Det finns en möjlighet för våra mest hängivna publik att komma närmare en sport de älskar eller en förare eller ett team de älskar, säger SJ Luedtke, marknadsföringschef på Indycar.

– Det är där data och analyser kommer in. Vi samarbetar med teamet för att ta in dessa miljontals datapunkter under ett 90-minuterslopp och hjälpa publiken att förstå vad som händer.

Under de senaste tre åren har NTT Indycar fördubblat engagemanget och uppehållstiden i appen under tävlingshelgerna, säger Luedtke.

SJ Luedtkes råd: Utveckla nära relationer med dina intressenter. Hon konstaterar att hon och cio:n Rebecca Ruselink arbetar tillsammans och att deras partnerskap är starkt eftersom it-avdelningen verkligen försöker förstå hennes teams problem och svara på deras behov i stället för att bara leverera den lösning som it tror är bäst.

Rolls-Royce förbättrar effektiviteten på sina jetmotorer

Flyg- och försvarsföretaget Rolls-Royce använder digitala tvillingar för att övervaka varje motor som de tillverkar – hur den flyger, under vilka förhållanden den flyger och hur den används av piloten.

– Vi skräddarsyr våra underhållsrutiner så att vi optimerar för motorns verkliga livslängd, inte den livslängd som manualen säger att den borde ha, säger Stuart Hughes, cio på Rolls-Royce. Att titta på varje enskild motor för sig ger verkligen en variabel service.

Företaget har erbjudit övervakning av motorer som en del av serviceerbjudandet länge, men genom att använda digitala tvillingar kan Rolls-Royce skräddarsy servicen för varje enskild motor. Detta har ökat serviceintervallen med upp till 50 procent, vilket har gjort att reservdelslagren kunnat bli drastiskt mycket mindre. Tekniken har också gjort att motorernas effektivitet har kunnat förbättras, något som enligt företaget har lett till minskade koldioxidutsläpp med 22 000 ton hittills.

Rådet från Stuart Hughes är detta: Förstå din kund. Att veta hur och varför man ska använda kraften i digitala tvillingar är lika viktigt som att förstå tekniken i sig självt. Att digitala tvillingar blivit en så stor framgång för Rolls-Royce beror på att både företaget och kunderna tjänar på den här.

– Fördelen för kunden är att de får färre avbrott då motorn sitter längre tid på planet, de kan använda den mer. Fördelen för oss är att vi kan optimera hur underhållet faktiskt görs, säger han.

Mars optimerar leveranskedjan med en digital tvilling

Godis-, husdjurs- och matföretaget Mars har skapat en digital tvilling av sin leveranskedja för att stödja verksamheten. Företaget använder Microsofts Azure-plattform och AI för att processa och analysera data från maskinerna vid företagets tillverkningsanläggningar.

– Vi ser det digitala som en fantastisk affärsaccelerator, säger Sandeep Dadlani, digitalchef på Mars. Vi gör inget digitalt för det digitalas skull.

Mars använder en tjänst i Azure för digitala tvillingar och sakernas internet för att förbättra verksamheten i företagets 160 tillverkningsanläggningar, men hjälp av konsulter inom digital tillverkning från Accenture. Företaget skapar mjukvarusimuleringar för att öka kapacitet och processkontroll, förbättra maskinernas drifttider genom förutseende underhåll och minska det slöseri som kan uppstå när produkter ska packas. Genom att använda den digitala tvillingen kan Mars också skapa en virtuell katalog av olika driftsfall som kan återanvändas i företagets olika delar.

I framtiden planerar företaget att använda sin digitala tvilling för att också räkna in klimateffekter och andra situationsbaserade faktorer som kan påverka produkterna – något som kommer att ge en ökad synlighet och överblick över hela leveranskedjan – från källa till konsument.

Rådet från Sandeep Dadlani: Experimentera och omfamna misslyckanden. Mars uppmuntrar anställda att använda AI och andra framväxande tekniker för att lösa problem när det är vettigt. Tanken är att omvandla företagskulturen i en riktning mot att gilla experimenterande, där medarbetarna förväntas lära sig av misslyckanden. I december förra året arrangerade företaget en virtuell AI-festival för att fira att man driftsatt 200 olika AI-baserade driftenheter i de olika affärsområdena.

– Om du kan definiera ett problem mycket väl ska du också känna att du kan lösa det genom att använda AI, säger Sandeep Dadlani.

TIAA gör kundprocesser enklare

TIAA är en organisation som hjälper lärare i USA att hantera sina pensionsfonder. För att minska komplexiteten i processen för att ta ombord nya institutionella kunder använder de en digital tvilling som körs med hjälp av en grafdatabas.

– De produkter vi erbjuder är komplicerade och baseras på alla regleringar som skattemyndigheten har, säger Alex Pecoraro, operativ chef och teknikansvarig på TIAA. För att få allt rätt från början krävs en hel del kunskap, så vi har hela team som bara sysslar med det här.

De tjänster som TIAA erbjuder till universitet och andra lärosäten innehåller fler än 600 olika egenskaper eller funktioner, som tillsammans kan skapa mer än en miljard olika möjliga kundkonfigurationer. Innan de skaffade teknik för en digital tvilling var det specialiserade team som skapade och testade konfigurationerna mot kundens önskade modell. Det manuella och specialiserade arbetet gjorde att medarbetarna fick en väldigt specifik kompetens, och bara kunde hantera vissa typer av erbjudanden. Den manuella hanteringen var också svår att skala.

För att göra något åt saken skapade Alex Pecoraros team en digital tvilling bestående av en grafdatabas som representerar de över 600 olika funktionerna, med kontrollnoder som används för att hantera de komplexa grupperingar som uppstår. Datanoder representerar de datafält som behövs för att implementera en funktion, och relationslänkar används för att visa beroenden, validering och uteslutande.

Databasen har minskat både tidsåtgång och nivån på expertis som behövs för att ta in nya kunder i systemet.

Alex Pecoraros råd: Byt perspektiv. Han menar att nyckeln till projektet var att ha ett produktperspektiv snarare än att se på det som en fråga om teknisk konfiguration.

– En av medarbetarna i teamet fick idén att flytta vår uppmärksamhet från konfigurationerna till vad kunden faktiskt gör och vilket erbjudande de köper, säger Alex Pecoraro. Det perspektivskiftet var nyckeln. Det kanske verkar självklart så här i efterhand, men när man sitter och är fullt upptagen med alla detaljer kan man verkligen missa skogen på grund av alla träd.

Bayer Crop Science omformar strategi med virtuella fabriker

Bayer Crop Science använder digitala tvillingar för att skapa virtuella fabriker för alla sina nio processanläggningar för majsutsäde i Nordamerika. Majsen skördas på företagets egna fält, går igenom de nio olika anläggningarna för bearbetning och paketering, varefter utsädet skickas till kunden.

– Nu kan vi se på vår affärsprocess på nya sätt, säger Naveen Singla, ansvarig för företagets datavetenskapliga kompetenscenter. Vi kan prova olika alternativ genom den här applikationen, med sina maskinlärningsalgoritmer och simulationer.

Bayer har skapat en dynamisk, digital representation av utrustningen, process- och produktflöden, material och regler och rutiner för de nio olika anläggningarna, vilket medför att man kan göra ”vad händer om”-analyser för var och en av dem.

När affärsteamet introducerar nya sätt att behandla utsädet, eller inför en ny prisstrategi, kan man använda de virtuella fabrikerna för att bedöma hur redo de olika anläggningarna är att anpassa sin verksamhet och leverera på de nya strategierna. De virtuella fabrikerna kan också användas för att fatta beslut kring inköp av kapitalvaror, skapande av långsiktiga affärsplaner, identifiera innovativa idéer och förbättra processer. Bayer kan nu komprimera tio månaders verksamhet på nio olika anläggningar till två minuter – vilket gör att de kan få svar på viktiga frågor om lagerhållning, utrustningens kapacitet, processordning och nätverksoptimering.

Naveen Singlas råd: Ha koll på verksamheten. Hon menar att en viktig nyckel till Bayers framgångar var att de som var ansvariga för att bygga de digitala tvillingarna – ett team som leddes av Shrikant Jarugumilli, chef för avdelningen för beslutsvetenskap – spenderade mycket tid ute på anläggningarna för att förstå hur verksamheten fungerar och för att skapa förtroende hos de inblandade.

– Att ha våra datavetare ute i verksamheten har varit helt avgörande, och det är där Shrikant kommer in, säger Naveen Singla. Han och hans team var ute i veckor på de här processanläggningarna för att förstå sig på verksamheten. De ville fånga alla nyanser så att de kunde prata med ledningen på ett sätt som ledningen förstår, och inte prata om maskininlärning.