44 procent av de svenska cto:erna känner sig stressade – bland dem som inte sitter i ledningsgruppen stiger det till nästan hälften, 48 procent. Det visar en undersökning kring cto:ernas situation som Sifo Kantar gjort på uppdrag av Globalconnect och där 300 svenska cio:er deltagit.

33 procent känner att arbetssituationen påverkar deras privatliv och 60 procent har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga.

Var femte cto har också sömnproblem – och mer än var fjärde av dem som inte är med i ledningsgruppen.

I rapporten pekas sex huvudområden till stressen ut – att det saknas plan för flytt till molnet, brist på datakapacitet, att affärskritiska data inte är säkrade, att it-lösningarna inte är framtidssäkrade, störningar i nätåtkomsten och för låg it-budget.

Överst på listan över utmaningar framåt är att man är beroende av vissa individer för att driva nätverkslösningen – det uppger 66 procent.

63 procent anser att ledningsgruppens it-kompetens inte är tillräcklig mot hur strategiskt viktig it är idag och 57 procent anser att medarbetarna inte har tillräcklig förståelse för vad it-avdelningen gör.

Bristande resurser är också en huvudvärk – 40 procent anser att it-avdelningen inte har en rimlig budget i förhållande till vad som ska åstadkommas. 35 procent att man inte har resurser att drifta sin nätverkslösning inhouse, 39 procent uppger att de ofta har problem kopplat till it/it-säkerhet som är svåra att hantera med befintliga resurser och 25 procent tycker att det finns en tendens att minska it-budgeten år för år.