Analysföretaget Coleman Parkes har på uppdrag av säkerhetsföretaget Venafi frågat tusen cio:er i Australien, Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, USA och Österrike om säkerheten för deras leveranskedja för mjukvara. Något som först uppmärksammades av The Register.

Resultatet av undersökningen visar att hela 82 procent av de svarande anser att deras mjukvarukedja är sårbar för cyberattacker.

Enligt Venafis analys förstår cio:erna mycket väl attackriskerna men har inte lyckats hantera de grundläggande organisationsförändringar och nya säkerhetsprotokoll som behöver göras för att minska risken för en allvarligt attack mot deras mjukvarukedja.

I undersökningen säger 85 procent av de svarande att de fått instruktioner av sin vd eller styrelse att arbeta för att förbättra mjukvarusäkerheten.

Läs också: 6 vanligaste typerna av attacker mot leveranskedjan – så går det till