Den 12 december delar vi ut CIO Awards för 18:e året i rad. Där prisas Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter.

Nu står det klart vilka projekt som kan vinna utmärkelsen Årets digitala projekt:

Asta, Biometria

Asta, Biometria

Biometria har med projektet Asta – AI-stödd travmätning – utvecklat ett system som kan bestämma virkestravars volym. Detta sker med fast kubikmeter under bark, vilket innebär hur mycket ren trä som finns på en virkestrave. Med Asta möjliggörs en kostnadsbesparing per timmerbil på upp till 27 procent av mätkostnaden. Projektet bidrar till en digitalisering inom branschen vilket även kommer att möta de pensionsavgångar som väntas ske.

Covidbevis, Digg

Covidbevis, Digg

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har projektlett och tillsammans med E-hälsomyndigheten och flera andra utvecklat hela systemet med digitala covidbevisen. Det har tagits ut 17 miljoner bevis och detta har varit en bidragande faktor för att behålla den fria rörligheten trots att pandemin varit ett faktum. Dessutom kostar manuella bevis 40 gånger mer vilket visar på en tydlig besparing på samhällskostnaden. Covidbeviset har även gett en ökning av användandet av e-legitimation i en avsevärd omfattning.

digital fastighet riksbyggen

Digital fastighet, Riksbyggen

Riksbyggen har tillsammans med Spotscale skapat digitala tvillingar av de hyresrätter som ska säljas, genom att skanna fastigheten med drönare. Med hjälp av detta blir det lättare för både köparna och säljarna att se fastigheten visuellt och inte behöva åka ut till platsen personligen. Nästa steg för projektet är att lägga på informationslager för att lättare se fastighetens skick.

My AI, AI Sweden

My AI, AI Sweden

AI Sweden har tagit fram en användardriven plattform för alla med intresse för AI, som också är öppen för globala aktörer. Vidareutveckling av plattformen kommer att innebära nya funktioner i systemet med bland annat matchmaking för att aktörer ska kunna hitta varandra både på individ- och organisationsnivå. Omfattningen för detta projekt är stor med tanke på den breda målgruppen och andra länders intresse av plattformen tyder på att den genererar stort värde.

Vem vinner? Läs mer och skicka in din intresseanmälan för en plats på CIO Awards!