It-världen är fylld av ny teknik som har potential att förändra vårt sätt att leva och arbeta. Det konstaterar Jeff Wong, global innovationschef på EY. Tricket, menar han, är att se varje teknik för vad den verkligen är – inklusive dess potentiella fallgropar och nackdelar tillsammans med dess utlovade potential.

Vi frågade några cio:er vilka tekniker de anser vara överhajpade idag och hur man kan anpassa förväntningarna på varje teknik. Här är vad de har att säga om den mest överhajpade it-trenderna idag.

1. Metaversum

Många cio:er ser metaversum som den mest överhajpade tekniken. De säger att entusiasterna, inklusive leverantörer som har ett intresse av att främja tekniken, har skapat en känsla av att metaversum kommer att få oss alla att leva i en ny digital värld. De flesta köper inte det.

– Kan det bli bra? Ja, det är möjligt. Men så många andra saker måste förändras för att det ska fungera, säger Bob Johnson, cio vid American University of Paris, som utvidgar sina kommentarer till att även omfatta den relaterade tekniken för utvidgad verklighet (XR), virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).

– De har en del fantastiska tillämpningar, men de förändrar inte vårt sätt att leva. Om vi tror på Hollywoodperspektivet skulle metaversum förändra allt, men det som är osynligt, all teknisk infrastruktur, kan inte hänga med. Så jag tror inte att metaversum på kort sikt kommer att förändra våra liv.

Andra visar dock lite mer entusiasm. Konsultbolaget PWC undersökte mer än 5 000 amerikanska konsumenter och 1 000 amerikanska företagsledare och fann att hälften av konsumenterna kallar metaversum ”spännande” medan två tredjedelar av cheferna säger att deras företag undersöker hur de kan använda tekniken.

Men även PWC dämpar dessa siffror och konstaterar att det är viktigt att komma ihåg att den ultimata versionen av metaversum (helt omslutande, med sömlösa och säkra övergångar mellan en mängd olika metaversummiljöer) ännu inte existerar.

Marcelo De Santis, digitalchef på teknikkonsultföretaget Thoughtworks North America, skyller hajpen på ”en kombination av lanseringar från jättar inom sociala medier och liknande, plus den framväxten av NFT:er – en tveksam tillämpning av blockkedjeteknik”.

Han menar att cheferna måste få ett bättre grepp om själva tekniken och dess potential.

– Jag tror att vi behöver klarhet inte bara om vad metaversum är, utan också om hur vi ser på dess utveckling. Vad är möjligt i dag, i morgon och i övermorgon? Det kommer att bidra till att skapa en strategi för hur vi ska utveckla tekniken, personalen och affärsmöjligheterna för att omvandla metaversum till en meningsfull omvandlingsmotor som är bra för näringslivet, den offentliga sektorn och samhället, säger han.

2. Blockkedjan

Cio:erna ser också blockkedjetekniken som överhajpad och konstaterar att den inte har lyckats vara så omvälvande eller ens så användbar som man hade hoppats nästan ett decennium efter att den började användas.

– Till en början lät namnet blockchain ganska coolt och blev snabbt ett modeord som väckte intresse och nyfikenhet, säger Josh Hamit, cio på Altra Federal Credit Union och medlem av ISACA:s arbetsgrupp för nya trender.

– I praktiken har det dock visat sig vara svårare att identifiera konkreta användningsområden för blockkedjan.

Josh Hamit pekar på Gartners forskning som konstaterar att ”blockkedjan har redan börjat revolutionera sättet att göra affärer, men inte ens cio:er är helt med på tåget, än mindre resten av ledningsgruppen”. Företagets forskning från 2016 till 2021 visar att i genomsnitt 45 procent av cio:erna har sagt att deras organisation inte har något intresse av blockchain.

Josh Hamit skriver dock inte av tekniken utan tror att blockkedjan – så småningom – kommer att leverera på sin potential.

3. Web3-teknik i allmänhet

Greg Taffet, cio på Taffet Associates, började sin lista med blockkedjan men utökade den snabbt till att omfatta kryptovalutor och NFT:er – båda möjliggjorda av blockkedjan – samt decentraliserade autonoma organisationer, DAO:er.

– Allt är överhajpat, säger Greg Taffet.

Beviset, tillägger han, finns i vissa chefers brådska att implementera tekniken utan bra användningsfall.

– Företagen vill inte hamna på efterkälken medan de funderar på hur de ska använda tekniken på rätt sätt för sitt företag. Så de går vidare med projekt innan de har fastställt om det finns bättre eller alternativa tekniker som de bör använda, säger han.

Men han anser ändå att potentialen för Web3 är enorm. Han arbetar med flera projekt för smarta städer där Web3-teknik används.

– Vi har valt ut specifika tekniker för olika delar av projektet för att se till att de används på rätt sätt, säger han.

Men han har haft problem med att hitta personer som både har den tekniska kunskapen om och den affärsmässiga erfarenheten av tekniken. Han menar att den bristen bidrar till hajpen som omger Web3-tekniken.

Lawrence Anderson, cio på USA:s handelsdepartement har liknande erfarenheter och säger att all teknik som är beroende av stor infrastruktur eller flera parter hittills har lovat mer än vad de har levererat i värde.

– Det är en mycket kraftfull teknik med enorm potential. Men vi har inte den mankraft och den infrastruktur som behövs för att stödja tekniken, säger han.

4. Moln och molnbaserade lösningar

Många företag har påskyndat migrationen till molnet på senare tid, särskilt sedan pandemins utbrott. Och även om det strategiska värdet är tydligt, anser flera cio:er att molnet är en överhajpad teknik. Orsaken? Alltför många företag flyttar bara sin kod till molnet utan att modernisera lösningarna. Följden blir att it-avdelningarna inte ser några av de fördelar som de har fått höra att molnet ger.

– Vi ser lösningar som lyfts och flyttas från datacentret till molnet, men utan att dra nytta av de verkliga fördelarna som molnet ger. Organisationer blir förvånade när de flyttar till en molnlösning och stöter på samma klumpiga, icke skalbara problem som de såg i datacentret, säger Monique Dumais-Chrisope, cio på Encore Capital Group.

– Dessa organisationer hävdar att de är i molnet när de egentligen bara har lagt sin hårdvarukompatibla kod i molnet. Det finns gott om solida lösningar i datacenter som fungerar bra där, och vi måste ge dem möjlighet att återuppfinna sig själva i molnet. Vissa leverantörers erbjudanden är helt klart inte molnbaserade, och vi måste ställa rätt frågor för att verkligen förstå vad de menar med att erbjuda lösningar i molnet.

5. Artificiell intelligens

I sin rapport Thriving in an AI World frågade konsultbolaget KPMG nästan 1 000 chefer om deras tankar kring artificiell intelligens och fann att 74 procent anser att användningen av AI är mer hajp än verklighet just nu.

Många cio:er delar den uppfattningen.

– Folk framställer det som en magisk svart låda som bara gör saker och ting rätt, men jag är genast skeptisk eftersom jag känner till teknikens begränsningar, säger Matt Nerney, cio på TPP Global Services.

Matt Nerney, liksom andra it-ledare, bestrider inte att AI är en kraftfull teknik. Men, säger han, AI kräver mycket resurser, inklusive stora datamängder för att träna den och datavetare för att hantera den. Att implementera AI är tidskrävande och i slutändan bygger det fortfarande på mönstermatchning.

Men cio:erna måste inte bara anpassa förväntningarna på verklig AI, de säger att de också måste bekämpa leverantörernas marknadsföringsbudskap som använder AI-termen för att beskriva algoritmerna eller den maskininlärning som driver tekniken.

– Det finns ett tryck utanför it som säger: Vi borde bara använda den här lösningen. Den har AI, så den måste vara riktigt bra. Man måste tala om för dem att det förmodligen inte är AI, säger Matt Nerney.

Josh Hamit håller med:

– AI överanvänds ofta kraftigt i marknadsföringen av tillämpningar och teknik för att överdriva deras kapacitet.

6. Plattformar för samarbete

När organisationer vi övergick till distansarbete under pandermin och nu fortsätter att möjliggöra arbete från var som helst, har en mängd samarbetsverktyg införts för att hjälpa de anställda att få sitt jobbet gjort.

Men Eric Johnson, cio på Momentive, tycker inte att dessa tekniker ger alla de fördelar som man hoppats på.

– Vi har översköljts av alla möjliga samarbetsverktyg. De är mycket lovande, men jag tycker att de i och med trycket kring distansarbete och hybridarbete verkligen börjar bli överhajpade. Hela avsikten med samarbetsverktyg är att hjälpa de anställda att bli effektivare, mer engagerade och få jobbet utfört bättre, men när man införde alla tänkbara användningsområden så motverkade de nästan effektiviteten eftersom man måste börja hoppa mellan 12 olika verktyg för att få jobbet utfört, säger han.

Det kanske inte är förvånande med tanke på hur snabbt tekniken har spridits under de senaste åren. Enligt Gartners undersökning Digital Worker Experience Survey använde nästan 80 procent av arbetstagarna samarbetsverktyg för arbetet 2021, jämfört med cirka 50 procent 2019. Användningen av verktyg för lagring/delning och mobila meddelanden i realtid ökade också med 74 respektive 80 procent.

I likhet med förväntningarna kring annan hajpad teknik förväntar sig Eric Johnson att marknaden för samarbetsverktyg kommer att mogna och därmed ge bättre upplevelser och övergripande resultat.

– Vi har så många olika punktlösningar, av vilka många var lätta att skaffa av anställda inom verksamheten, men ibland lirar inte tekniken ihop med andra lösningar, vissa var svåra att integrera, så det skapades en komplex uppsättning verktyg som var svåra för de anställda att navigera i, säger han.

Eric Johnson förväntar sig att marknaden kommer att konsolideras, där större plattformslösningar förvärvar några av de bästa uppstickarlösningarna för att kunna erbjuda en enda mjukvaruprodukt som skapar en mer komplett och sömlös samarbetsplattform.

Det är då, säger han, som tekniken kommer att börja leva upp till all sin hajp.