Det fanns inte mycket it i utbildningen när Ingo Paas läste till civilingenjör på 90-talet.

– Jag fick mitt diplom 1993 och det var precis när internet började komma. Jag blev nyfiken och fördjupade mina kunskaper inom it och organisationsstyrning, säger han.

Första jobbet blev på Ericsson där han först arbetade med kvalitetshantering och sedan var med och implementerade SAP-system som projektledare.

– Det var svårt att implementera och att organisera sig runt och jag arbetade 12 timmar om dagen. Men det fanns seniora konsulter som jag lärde mig mycket av. Och så fick jag erbjudande om att bli chef för informationssystem och it inom Global Operations som var baserat i Stockholm.

Ericsson, Adidas och Ica

Efter ytterligare ett par chefsjobb på Ericsson gick Ingo Paas vidare till Adidas där han efter några månader fick erbjudande om att bli cio för de nordiska länderna och efter två år med konsolideringar och stora SAP-program blev han cio för Centraleuropa. När det var dags att flytta tillbaka till Tyskland valde dock han och hans familj att stanna i Sverige.

Efter en kortare tid som konsult, fortsatte han sin karriär på Ica där han i tur och ordning var it-strateg, digitaliseringsansvarig och cio på Apoteket Hjärtat tills han för i tre år sedan blev cio på Green Cargo.

– Jag träffade många fantastiska ledare och har tagit med mig erfarenheter från olika branscher och företagskulturer.

Bygga på förtroende

Och det han framför allt har tagit med sig är vikten av att som ledare ta ansvar, skapa förutsättningar och coacha sina teams och medarbetare så att de personer som han jobbar med utvecklas och tar mer plats. Det gäller att ha förtroende för medarbetarna och genom att bygga på det skapa förutsättningar för att få förtroende tillbaka.

– Jag har lärt mig när jag måste dra mig tillbaka och låta någon medarbetare själv ta över. Det är oerhört viktigt att leda genom att skapa mer autonoma medarbetare och teams. Det är därför viktigt att bygga upp förtroendet och i stället förlita mig på min kompetens och erfarenheter, använda mitt ledarskap och arbeta aktivt med feedback, säger han. .

– Vi har ett väldigt bra team, där vi tillsammans diskuterar och utmanar varandra, så att vi vågar spänna bågen högre än vi skulle kunna ha gjort i vanliga affärsplaneringsaktiviteter.

Ta sig tid att reflektera

Under Ingo Paas tre år på Green Cargo har en pandemi hunnit svepa förbi och under den tiden arbetade hela hans team på distans. Det har gjort att hans ledarskap förändrats och gjort coachandet och relationerna ännu viktigare tycker han.

En del i det är också att man som ledare tar sig tid att reflektera så att man exempelvis kan fånga signaler om någonting i kommunikationen med en medarbetare kan ha gått snett.

– Är man en chef som sitter i koncernledningen så har det en påverkan vad man säger, vad man inte säger och självklart hur man säger det. Där gäller det för mig att förstå hur andra uppfattar och tolkar det jag säger, förmedla och agerar.

Sedan han kom in på Green Cargo har teamet verkligen hunnit utmana traditionella metoder och tidigare arbetssätt. Digitaliseringsgraden av bolaget var obefintlig och Green Cargo var i behov av ett stort plattformsbyte. Det var i alla fall den allmänna åsikten upp till styrelsen.

Saknade självförtroende

Men i stället för att ta itu med det jätteprojektet beslutade sig Ingo Paas för att digitalisera bolaget genom en helt ny plattformsstrategi i molnet som snabbt gav resultat.

– När jag började på Green Cargo i september 2019 mötte jag en it-organisation som saknade självförtroende och egentligen inte hade något tydligt uppdrag till följd av många olyckliga beslut i koncernen. Det var noll digitalisering, noll säkerhet och noll förmåga till verksamhetsutveckling.

Det innebar att medarbetarna i it-organisationen väntade på att något skulle ske och att förtroende för it-organisationen var väldigt låg. Det gällde att förstärka förtroendet och ge medarbetarna bättre förutsättningar att kunna bidra till att vidareutveckla bolaget förklarar Ingo Paas.

– Vår organisation har skapat helt nya förutsättningar att proaktivt kunna bidra till verksamhetsutveckling och innovation i alla leden.

Finns en brådska

Han beskriver att det finns en stor och grundläggande drivkraft för allt som görs på Green Cargo och i it-organisationen – en ”sense of urgency”. Alla vet att det är bråttom att komma på banan för att bidra till den pågående utvecklingen av bolagets affärsmodell.

Som Ingo Paas ser det så är det hans och it-avdelningens uppgift att skapa förutsättningar för att kunna bygga det som verksamheten behöver även om den inte alltid vet om det.

– Vi har ansvar för att sy ihop teknik, processer och kunskaper och ta fram de plattformar och lösningar verksamheten inte kan formulera, säger han.

Tänker i system

Grundläggande för honom är hur han ser ”systemiskt” på utmaningarna förklarar han. Att inte tänka i lösningar utan i stället bygga ett system som är mer komplext och skapa mer möjligheter och flexibilitet.

– I ett system – en kombination av plattformar, teknologier, processer, kunskaper, principer och data – kan man välja olika lösningar/vägar och varierande komponenter och features, men allt hänger ändå ihop. Genom det systematiska angreppssättet kan vi även använda våra digitala plattformar för att modernisera våra komplexa legacysystem och integrera de nya och det befintliga. Med det här angreppssättet blir allt mycket enklare.

Under Ingo Paas tid har it-avdelningen utvecklat tusentals digitala funktioner och datamodeller och api:er för att möta verksamhetens behov. Det gör det möjligt att återanvända nästintill alla dessa delar för att bygga mer, snabbare, och enklare.

–- Vi tittar på det tekniska perspektivet – hur vi integrerar gammalt och nytt, hur vi ska investera så att det inte blir för mycket utan precis rätt. Innovationen kommer inifrån – utan att vi använder begreppet eller jobbar med innovationsprocesser och metoder.

Stordatorn avvecklar sig själv

När Ingo Paas tog beslutet att inte ersätta stordatorn och byta affärssystemen flyttades i stället utveckling i stordatorn från Indien till Sverige och det investerades i att stabilisera stordatormiljö, SAP och övriga planeringssystem.

Och nu börjar han se hur stordatorn stegvis börjar avvecklas av sig själv.

– Teamet göra fantastiska insatser och hela vår digitalisering är beroende på våra förmågor att effektivt utveckla i vår stordator. Vi har gått från fyra releaser per år till över 300 releaser per år.

Parallellt görs också satsningar på artificiell intelligens där Green Cargo bland annat arbetar med ett amerikanskt startupbolag kring maskininlärning.

– Det är otroligt mycket mer komplicerat att rangera vagnar och bygga tåg än man kan tro och vi utgår ifrån att vi kan minska behovet av att rangera våra tågvagnar med upp till 20 procent.

På sikt tror Ingo Paas också att blockkedjelösningar kan bli intressanta exempelvis för att kunna följa kritiska leveranser med farliga eller värdefulla produkter i vårt transportnätverk.

Ersätta mobila enheter

Han tror också att vi kommer att se mycket fler lösningar framöver, där mobila enheter i produktionen på sikt ersätts av annan teknik.

– Vi tror på teknikutvecklingen för att koppla bort mobila enheter och fokusera mer på data än output. Det kan exempelvis handla om en kombination av röststyrning, platsinformation, sensorer, data och processer i kombination med virtual och augmented reality.

Även om vi inte är där ännu och det kommer att ta flera år så kommer det att leda till en automatisering på en högre nivå än vi känner till idag framhåller Ingo Paas.

– Vi vill automatisera kopplingen mellan människor och teknik ochockså förenkla gränssnittet mellan människor och tekniken.

Lösa problem roligast

Roligast med att vara cio är att kunna lösa svåra problem och utmaningar med i samverkan mellan människor, teknik, och data tycker Ingo Paas.

– Även om det aldrig går att tillfredsställa det stora utvecklingsbehovet, som ökar lavinartat, så kämpar vi på och fokuserar på effekthemtagning.

Det viktigaste är när allt kommer omkring att drivkraften kommer inifrån.

– Det handlar om att jobba i skuggan, möjliggöra innovation och göra detta tillsammans i kollektivet. Det är viktigare att kommer framåt, än att dela med sig av det vi planerar att göra eller håller på med. Att vi kan möjliggöra förändringar, gör att någon annan ibland ta hem segern, säger han och tillägger att det ju också ger utrymme för att ta nästa steg och göra nya saker.

– Jag har ett fantastiskt team. Så det gäller att ha tålamod – låt gärna någon annan ta hem effekter och fira dina segrar och sluta aldrig lära dig nya saker, säger han. Det mesta är inte gjort.

På CIO Awards den 12 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Pristagarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna!

Läs också: Green Cargo struntade i systembyte – och satte fart på digitaliseringen

Fakta

Ingo Paas är en av fem finalister till i kategorin Årets CIO i årets upplaga av CIO Awards. Vinnarna koras på en gala på Berns den 12 december.