Detta nonsens var instoppat i en Powerpoint-bild, precis som mycket annat nonsens: ”Vi hjälper dig att införa etablerad praxis, följt av ett program för kontinuerlig förbättring” stod det.

Visst kan jag rycka på axlarna åt lite harmlöst struntprat då och då. Och det här var kanske harmlöst. Men – jag tror inte det.

Som farsan brukade säga: ”Om någon säljer det här, och någon annan köper det, så har de en sak gemensamt: båda är klantar.” Även om man bortser från dubbelklantscenariet så är hela tanken bakom ”etablerad praxis” inte bara feltänkt. Det är en bluff – som bör undvikas till varje pris. Det är en klyscha som ger intryck av att tillföra värde, men i själva verket är det mycket brus och lite signal.

Föreställningen om ”etablerad praxis” är djupt felaktig av dessa skäl: (1) Det är något som påstås, men utan belägg och logik; (2) vad som är ”etablerat” är inget absolut, det beror på sammanhanget; och (3) det uppmuntrar till stagnation genom att blockera innovation.

Argumentation genom påstående

När du läser, eller får höra, att ett visst sätt att få saker gjorda är ”etablerad praxis”, frågar du då vilka kriterier som detta påstående grundas på? Eller, för den delen, vilken auktoritativ institution som har rätt att dela ut den titeln?

I de sällsynta fall där det finns en auktoritativ institution – ett exempel är ITIL – är det inte ”etablerad praxis” som de tillhandahåller. Det som institutioner av detta slag brukar erbjuda är i stället ”ramverk”. Det är listor över praktiker, inte direkta tips: inte ”gör så här”.

Om du har undersökt saken har du troligen förstått att det inte finns någon auktoritativ institution för ”etablerad praxis”. I stället finns det en självutnämnd auktoritet. Det fungerar så här:

Tänk dig att det inte handlar om att sköta it eller leda ett företag. I stället handlar det om att bota svåra smärtor i buken. En operation som avlägsnar det maskformiga bihanget (ofta kallat ”blindtarmen”, men det är inte samma sak) är ”etablerad praxis”. Det får du höra medan du vrider dig i plågor. Det är en branschkonsult som säger det, och hen stöder sig på tre fallstudier där bortopererande av det maskformiga bihanget lyckades kurera magsmärtorna. Så det är ”etablerad praxis”.

Bortsett från att det inte är sant. För tråkigt nog har de också förlorat en del patienter. Det är nämligen så att det finns många orsaker till svåra magsmärtor – och de flesta har inget att göra med det maskformiga bihanget. Av någon anledning finns det inga fallstudier om dem.

”Etablerat” beror på sammanhanget

Som vi har påpekat tidigare har processer och praktiker sex dimensioner av möjlig optimering. Och de väger mot varandra på ett sådant sätt att man bara kan optimera högst tre av dem.
För varje given praktik behöver olika slags organisationer optimera olika kombinationer av dessa sex dimensioner. En process eller praktik som har ledtid och kvalitet som optimeringsmål kommer att vara helt annorlunda utformat än en som är utformad för att optimera kostnad per producerad enhet och frihet från fel.

Det innebär att det är lika omöjligt att utveckla en process eller praktik som är bäst i alla situationer som att utveckla någonting alls som är bäst i alla situationer.

Stagnation i stället för innovation

Beskyll mig för att märka ord, men ”etablerad”? Verkligen?

Om vi nu ska ta någon på orden så borde väl orden betyda det som de brukar betyda. Så om något är etablerat så borde det vara något som alla, eller åtminstone de flesta, gör och får bästa resultat av.

Som chef och ansvarig är bör du akta dig för att uppmuntra inställningen att det sätt som ni gör saker på nu, eller som ni ska börja göra dem på, är bästa sättet och att det inte finns utrymme för förbättringar.

Men det är vad uttrycket uttrycker.

Så undvik det.

Så vad göra?

Om du har bestämt dig för att din organisations praktiker behöver förbättras så är det inte någon lösning att börja från noll. Det måste givetvis finnas ett sätt att lära av andra organisationers erfarenheter.

Det finns det förstås, och hur är troligen uppenbart för dig om du har läst ända till hit.

Om du är på den förslagsställande sidan, bannlys ”etablerad praxis” från ditt ordförråd. Om du frestas att använda det, beskriv i stället den praktik som du föreslår som ”beprövad” eller ”testad på fältet” – förutsatt att du och ditt team har erfarenheter som styrker påståendet.

Om du är på köparsidan och någon talar om ”etablerad praxis” för att övertala dig om att välja just deras sätt att göra saker på, stoppa fingrarna i öronen och sjung: La la la la la! Jag hör inte! La la la la la!

För det är ju bara brus.

Om du söker efter ett bättre sätt att göra saker på, och om du gillar en praktik som någon har beskrivit, och om du ska förklara varför du har valt just den, nöj dig inte med att bannlysa uttrycket.

Byt ut den mot talesättet: Det finns inget sådant som etablerad praxis, bara praktiker som passar bäst.

Och förvissa dig om att du har utvärderat den praktik det gäller så att du kan lita på att just den passar bäst för din organisation.

Är detta etablerad praxis för förbättring av praxis?

Kanske inte.

Men den är rätt så bra.