Husqvarna har en lång och skiftande historia. När företaget grundades 1689 tillverkades gevär och sedan dess har man hunnit med att tillverka så skilda saker som symaskiner, köksutrustning, cyklar och motorcyklar.

Men för ungefär hundra år sedan började Husqvarna tillverka gräsklippare – och på den vägen är det. I dag är inriktningen just verktyg och utrustning för trädgård, skogsbruk och byggindustrin och kunderna kan vara både vanliga konsumenter och företag.

– Det finns en röd tråd i Husqvarnas utveckling där vi kombinerat förmågan att förutse marknaden och se vart den är på väg och den tekniska förmåga vi har och på så sätt gått från det ena till det andra, säger cio:n Pavel Hajman.

Dubblerad utvecklingsbudget

Även om produktinriktningen ligger fast så pågår det mycket på Husqvarna just nu.

– Vi är inne i en otrolig transformation som drivs av elektrifiering, digitalisering, automation och hållbarhet, säger han.

– Investeringsviljan gentemot it har ökat, vi har dubblerat våra utvecklingsbudgeter de senaste åren och vi har blivit fler på it-avdelningen – det handlar särskilt om kompetenser inom molnet, digitala affärer och säkerhet. Vi har blivit en affärsutvecklingspartner.

Digitaliseringen påverkar Husqvarnas hela affärsmodell inte minst genom att det pågår en tjänstefiering där det bland annat introduceras prenumerationsmodeller, exempelvis kan företag prenumerera på ”lawn as a service” där man betalar ett abonnemang för att en robot ska klippa gräsmattan, det kan exempelvis handla om parker, fotbollsplaner eller golfbanor.

Direktkontakt med kunder

En annan följd av digitaliseringen är att relationen till kunderna förändrats.

– Vi kan få en direkt dialog med våra användare där vi kan ge mervärde kring produkten – hjälpa till med hur den används och komma med råd när det exempelvis börjar bli tid att beskära, säger Pavel Hajman.

Från att ha gått via fackhandel och byggvaruhus så innebär digitaliseringen möjlighet att interagera direkt med sina slutkunder som tillägg till det samarbete man har med sina partner.

Men att möta kunderna är samtidigt utmanande eftersom Husqvarna just vänder sig till flera olika typer av kundsegment – allt ifrån privatpersoner med trädgård till trädgårdsproffs, och proffs inom skogsbruk och byggsektorn.

På trädgårdssidan säljs mycket via nätet både till b2c- och b2b-kunder.

– Där använder vi både egen e-handelsförsäljning på vår sajt och använder oss av marknadsplatser, vi är stora på Amazon exempelvis.

Olika sätt att driva affär

När det gäller utbudet av verktyg för byggen – det handlar framför allt om sådant som borrar, sågar, golvslipar och diamantverktyg som kan gå igenom de hårdaste materialen – så ser köpmönstren annorlunda ut och försäljningen sker i högre grad via fackhandel, inte minst för att behovet av snabb service är större.

– Fast även där är vi på väg mot mer omnikanal. Samtidigt jobbar vi väldigt olika mot olika kunder. När det gäller trädgård så är ju det också mer av en halvårs- eller trekvartsårsaffär, åtminstone på våra breddgrader. De olika divisionerna driver sina affärer väldigt olika och då gäller det för oss på it att titta på de viktiga makrotrenderna och försöka möta de olika behoven så bra som möjligt, säger Pavel Hajman.

– Det gäller att hitta en ”sweet spot” där vi får synergier men där vi också differentierar på rätt sätt. Hur vi möter kunderna är avgörande.

I dag har Husqvarna runt tre miljoner uppkopplade verktyg som matar in data vid sidan av de data som rinner in från tillverkning, distribution och försäljning.

Struktur för datahantering

Men data hanteras fortfarande väldigt fragmenterat på Husqvarna. För att stötta användandet av data ute i verksamheten har man därför skapat en struktur för hanteringen som handlar om sådant som hur alla data ska lagras, göras tillgängliga och att skapa en datakatalog för att förstå vilka data som finns.

– För bara tre år sedan så pratade vi inte så mycket om data så vi har tvingats hitta en operativ modell för att stötta det arbete med data som pågår.

Applikationsutvecklingen sker dock inte på it-avdelningen utan på respektive division förklarar Pavel Hajman.

– Vi har dataansvariga ute i verksamheten som ser till att de får de data som de har behov av. Sedan har vi en dialog kring vilken data de behöver för att de ska kunna bygga olika tjänster.

Vid sidan av att arbeta med data internt har Husqvarna också skapat en helt ny tjänst som bygger på data – framför allt externa satellitdata – som de kallar Hugsi, Husqvarna green space index. Det är en AI-driven tjänst, baserad på satellitdata, som rankar olika stadsområden i världen efter hur gröna de är efter hur stora grönytor som finns.

Kärnsystem till molnet

Som en del i bygget för att få smidigare dataflöden i företaget byts nu affärssystem och produktledningssystem ut och ersätts av ett nytt i molnet. När de digitala lösningarna inte interagerar med affärssystemen leder det i sin tur till svårigheter att fakturera.

– Det är framför allt i de systemen som vår tekniska skuld ligger. Vi har en mängd olika affärssystem och när vi då utvecklar i framkant har vi svårt att länka det till alla de systemen. Därför skapar vi nu en gemensam ryggrad för vår it.

Även om Husqvarna inte har en uttalad ”cloud first”-strategi så har man ändå det i praktiken konstaterar Pavel Hajman.

– Det är åt det hållet hela utvecklingen rör sig och vi följer med.

Mycket av Husqvarnas it är outsourcad – som drift och support – men it-avdelningen har ändå vuxit på senare tid och är nu uppe i runt 200 personer. Precis som för många andra är kompetensfrågan ett huvudbry.

Pavel Hajman konstaterar att det är kompetensbristen är ett generellt problem – inte minst inom flera av de områden som Husqvarna är intresserade av – som elektrifiering, systemdesign och AI.

– Men vi har fördelen av att vi finns på flera olika ställen, förutom Sverige har vi it-verksamhet i USA, Tyskland, Brasilien och Polen och det ger oss lite hävstång. Dessutom så är just it-området ett tacksamt område att arbeta med på distans. Det fungerar väldigt bra.

Läs också: Så fick bolagets cio ordning på systemet – “det här är inte alltid plättlätt”
Dataexplosion pressar cio:er – ”förmår inte använda det vi har”