Under oktober tillträdde Martin Fennrup som cio på hamburgerkedjan Max Burgers. Han kommer närmast från Ica-gruppen och H&M där han lett olika delar av it-verksamheten. 

– Under alla mina år på H&M var jag med på en tillväxtresa lik den Max genomgår nu. Det känns väldigt spännande att få bidra med den kunskap och erfarenheter jag samlade på mig under den tiden i min nya roll på Max, säger han i en kommentar. 

– Mitt uppdrag handlar bland annat om att förflytta it till att bli en stark affärspartner till vår verksamhet. Vi vill utveckla integrationen mellan it och verksamheten i stort och skapa samsyn i vad som är värdeskapande för gäster och därmed för bolaget, sätta gemensamma mål och ta gemensamt ansvar.

Idag har Max 200 restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Egypten men planen är att under kommande tio år dubbla det antalet.