Företag har i flera år gått stadigt över till molnet, och ofta betalat för flera olika molnplattformar – och pandemin påskyndade den trenden kraftigt. Nu, när pandemin avtar och allt fler återvänder till kontoret, uppstår flera frågor: Har någon i ditt team gjort en ROI-analys av din molnanvändning? Sparar ditt företag faktiskt pengar? Är den molnmiljön verkligen mer skalbar och säker än vad ditt team kan leverera internt? Har någon räknat på det?

David Heinemeier Hansson, delägare och teknikchef på 37 Signals, hävdar att många inte har gjort det – men att de borde göra det. Med 2023 runt hörnet och ett minskat behov av att stödja helt och hållet distansarbetande anställda med molnbaserade appar och program är det dags att räkna lite. 

Redovisningens roll

En del av oklarheten kring molnets värde handlar om redovisningskategorier. En ekonomichef kan till exempel avvisa en begäran att anställa ny it-personal – och sedan godkänna en mycket större utgift för en molninvestering. Det beror på att it-kostnader betraktas som kapitalutgifter (capex) och molnkostnader kan betraktas som driftskostnader (opex), menar David Heinemeier Hansson. Denna uppdelning kan göra det svårare att inse om avvägningen är ekonomiskt rimlig för företaget som helhet.

Som allting inom redovisning finns det utrymme för tolkning. Hyoun Park, vd och chefsanalytiker för Amalgram Insights, håller med om att redovisningsteknik kan dölja kostnaderna för molnet. Men det kanske inte är en fråga om opex kontra capex.

– Redovisningen är komplex. CFO:er börjar tänka på förhållanden och mätvärden som kanske inte är meningsfulla när det gäller direkta vinster. Molnet betraktas som kostnad för sålda varor och it-anställda ses som en investering över en längre tidsperiod. Många företag fokuserar på intäkter per anställd, vilket är totala intäkter dividerat med antalet anställda, säger Hyoun Park.

Det förklarar varför det kan verka fördelaktigt för en ekonomichef att flytta pengar från it-avdelningen till molnet, även om det inte nödvändigtvis hjälper verksamheten.

Hyoun Park menar att den viktigaste siffran att fokusera på är 30 procent. Det är vad han beräknar vinstmarginalen hos de stora molnföretagen till. Fundera över den siffran och fråga dig sedan igen hur ekonomiskt molnet är för dig.

När molnet är meningsfullt

Det finns förstås mycket annat att ta hänsyn till. Molnet kan verkligen vara vettigt för företag i vissa situationer. Det är helt rimligt för mindre företag som inte har någon it-avdelning. Och bortsett från ekonomin kan cybersäkerheten stärkas på företag som inte har en egen cybersäkerhetsverksamhet.

Naturligtvis finns det också problemet med svaga punkter. Om en molnplattform drabbas av ett haveri, dras ett stort antal företag med. Detta tvingar fram en knepig beräkning: Är ditt företag bättre positionerat för att avvärja en attack än Amazon eller Google? Det är en kritisk fråga och tyvärr kan det vara omöjligt att definitivt besvara den.

Det andra upplevda värdet av molnet har att göra med en felaktig uppfattning om ett företags it-verksamhet och hur skugg-it uppstår. En arbetsgrupp behöver öka sin kapacitet för ett projekt. De skickar in en begäran till it-avdelningen och får antingen inget svar eller får veta att det kommer att dröja innan de får sin begäran behandlad. Då bestämmer sig någon chef för att ta fram ett kreditkort, köpa det nödvändiga utrymmet från en stor molnplattform och betala för det.

Med andra ord, när it-avdelningen är för långsam och inte har tillräckligt med personal för att tillgodose ett företags behov, ser molnalternativet väldigt attraktivt ut för affärsverksamheten. Det för oss till den första räkneuppgiften: Om ett företag kunde ta alla pengar som det spenderar på molnet – inklusive de lätt förbisedda skuggutgifterna – och i stället använda dessa pengar till att anställa fler till it-avdelningen och utöka sin serverpark på plats, skulle företaget då spara pengar? Med tanke på Hyoun Parks vinstmarginalsiffra för molnjättarna är chansen ganska stora att du kommer att klara dig bättre ekonomiskt genom att göra den it-investeringen.

Två tydliga fall 

David Heinemeier Hansson hävdade i en blogg att molnet kanske inte längre är meningsfullt för många små och medelstora företag. (Hans argument skulle lika gärna kunna gälla många företag):

”Molnet utmärker sig i två ändar av spektrumet. Den första änden är när din applikation är så enkel och har så lite trafik att du verkligen sparar på komplexiteten genom att börja med funktionstjänster. Det är fortfarande ett bra sätt att komma igång när man inte har några kunder och det kommer att ta en ganska långt även när man börjar få lite kunder. Senare kommer du att ställas inför ett problem användningen ökar – och räkningarna växer. Men det kan fortfarande vara värt det. Den andra änden är när din belastning är mycket oregelbunden. När du har vilda svängningar eller höga toppar i förbrukningen. När baslinjen bara är en liten del av dina största behov. Eller när du inte har någon aning om du behöver 10 servrar eller 100. Det finns inget bättre än molnet i det läget.”

David Heinemeier Hansson hävdar att molnet vid ett tillfälle var vettigt för hans verksamhet, men att det inte längre är det.

”Men genom att fortsätta att bedriva verksamhet i molnet betalar vi en ibland nästan absurd premie för möjligheten att det skulle kunna behövas. Det är som att betala en fjärdedel av husets värde för en jordbävningsförsäkring när man inte bor i närheten av en förkastningslinje”, skriver han.

”Vi betalar över en halv miljon dollar per år för databas- och söktjänster från Amazon. Visst, när man behandlar e-post för många tiotusentals kunder är det mycket data att analysera och lagra, men detta slår mig ändå som ganska absurt. Vet du hur många vansinnigt biffiga servrar du skulle kunna köpa med en budget på en halv miljon dollar per år?”

Han tar sedan upp frågan om att man även måste betala folk för att hantera dessa servrar.

”Den som tror att det är enkelt att driva en stor tjänst i molnet har uppenbarligen aldrig provat. Vissa saker är enklare, andra mer komplexa, men på det hela taget har jag ännu inte hört talas om organisationer i vår storlek som kan minska sitt driftteam väsentligt bara för att de flyttat till molnet.”

I en intervju upprepar David Heinemeier Hansson att hur ekonomiavdelningen beräknar och kategoriserar kostnader spelar de stora molnleverantörernas marknadsföring i händerna. Idén om att hyra i stället för att köpa ger ”en bokföringsmässig fördel som kan se mycket bättre ut för investerare”, säger han och tillägger att problemet är värre för företag med en dysfunktionell it-avdelning.

”Räkna på det. Vad kostar det dig att hyra datorerna från Amazon? Vad händer om du bara köper dem själv?”

Svårt i praktiken 

Hyoun Park framför ungefär samma argument.

– Många företag har inte beräknat ROI för det som ger värde åt organisationen. De har ett molnkontrakt på 50 miljoner dollar. Tänk på vad mer du skulle kunna få för dessa 15 miljoner dollar.

De 15 miljonerna motsvarar vad en 30-procentig höjning skulle vara på ett kontrakt på 50 miljoner dollar.

Men detta kan bli rörigt när man dyker ner i den praktiska verkligheten

– Du måste visa tillväxt, kapacitet och färdplaner som hjälper till att visa en bra framtid för företaget. Men alltför många företag har överinvesterat i publika moln eftersom de tror att det visar att de är ett framtidsinriktat företag, trots att de ofta skulle kunna få liknande resultat genom att använda resurser på plats och befintlig personal, säger Hyoun Park.

Det finns också ett problem med inställningen.

– Serverhantering är tråkigt och alla överskattar tiden för att starta en ny server. Företagen justerar sin dagliga verksamhet eftersom det finns andra mätvärden som gör det värt det för dem. Det finns ett ekonomiskt incitament att undvika synlighet så att man inte behöver kategorisera kostnaderna och kanske öka sin förväntade kostnadsstruktur, säger Hyoun Park.

Upplevd personalbrist

Det finns också en upplevd personalbrist. Vissa företagsledare tror att de inte kan anställa tillräckligt med personal för att hantera sin egen verksamhet, så de känner sig berättigade att betala en molnplattform mycket mer pengar för att lösa problemet. Problemet handlar mindre om brist på it-kompetens än om att företagen fortfarande betalar samma löner som för flera år sedan (inflationen som de klagar över måste också påverka lönerna, och för kompetenser som är högt värderade måste företagen betala mycket mer).

Det finns också en psykologisk faktor. År 2020, när covid först slog till, var företagen tvungna att stänga kontor och göra många nödinköp i molnet. Många cio:er och it-säkerhetschefer som tvingades fatta dessa beslut – och som betalade vad molnleverantörerna begärde – kände sig brända och vill inte gå igenom det igen.

Om sanningen ska fram kan det hända igen. Och ingen påstår att alla molninvesteringar måste tas tillbaka. SaaS-tillämpningar är fortfarande mycket vettiga. Men gör en beräkning och slå tillbaka mot de bokföringsmässiga tricks som gör att det ser ut som ett bra ekonomiskt drag att spendera 80 miljoner dollar för att slippa investera 30 miljoner dollar. Ta reda på vilka löner du måste betala för att locka till dig den personal du behöver och lägg in siffrorna i ett kalkylblad.

Om molnet blir billigare är det bra. Men jag tror att många företag kommer att göra beräkningarna och upptäcka att det kanske inte är så.