Energikris, vinterkallt och oro för stora elräkningar – i spåren av Ukrainakriget har elen blivit ett stort debattämne. Dessutom konstaterar Elisabeth Stjernstoft, cio på eldistributören Ellevio, så är elektrifieringen en viktig del i klimatomställningen – hon citerar klimatforskaren Johan Rockström som säger ”elektrifiera allt som går att elektrifiera”.

– Och som Greta Thunberg säger så ska vi ju lyssna på forskningen, säger hon och pekar på de klimatmål som finns – fossilfria transporter 2030, fossilfri elproduktion 2040, nollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.

Se det som ett system

Men för att få ett välfungerande elsystem som klarar elektrifieringen krävs mycket arbete – inte minst handlar det om att inte se det som enskilda elnät utan just i termer av elsystem.

– I Sverige har vi fördummat elnätet, det är inte samma sak som ett elsystem. Elen flödar enligt det minsta motståndets lag och om någon del faller bort så stökar det till systemet, allt hänger ihop.

Alla Ellevios system integreras också mot Svenska Kraftnät som har ansvaret för att det finns nog effekt för hela den svenska marknaden dygnet runt årets alla dagar.

För att optimera sin egen del i elsystemet så är Ellevio därför inne i ett jätteprojekt där man kopplar upp alla sina drygt 8 000 elnätstationer.

– Det rullas ut just nu och då installeras också kontrollutrustning som gör att vi kan fjärrstyra våra nätstationer, säger Elisabeth Stjernstoft.

Koppla om på distans

Med hjälp av fjärrstyrningen går det snabbare att koppla bort eller koppla om när det uppstår fel och alldeles nyligen kom en funktion på plats som automatiskt letar reda på felet vid en störning. Systemet kan isolera det på egen hand för att sedan utföra en driftåterställning av de delar som inte berörs av felet.

– Det innebär att fler kunder få tillbaka sin ström efter kortare tid eftersom de automatiskt återansluts när felet är isolerat.

Genom att kontinuerligt kunna samla in driftdata och nätdata går det också att bland annat att göra prediktiva analyser och förutse vad som ska servas innan det blir ett avbrott.

Team för dataanalys

Sedan ungefär ett år tillbaka finns också ett särskilt team för dataanalys på runt tio personer just för att kunna utnyttja de data som flödar in.

När det gäller AI-lösningar har Ellevio däremot inte kommit så långt.

– Vi är kanske på första trappsteget på mognadstrappan. Men vi har ett projekt där vi använder maskininlärning som vi lär upp för att prognosticera effektbehovet per timme i Stockholm genom bland annat historiska data. väder och liknande parametrar, säger Elisabeth Stjernstoft.

– Och nu kan vi också se tydliga mönsterförändringar kopplat till de höga elpriserna – i snitt har stockholmarna dragit ner sin förbrukning med 17 procent.

Systemarv finns kvar

I botten har Ellevio fortfarande kvar ett systemarv av äldre, trögrörliga system, inom bland annat orderhantering och fakturering.

– Där har vi byggt en integrationsarkitektur annars skulle vi bara kunna släppa två releaser mot kund om året och det är ohållbart. Det är den lösning vi har nu men på lång sikt funderar vi fortfarande på vad vi ska göra med dem.

På den nya API-baserade integrationsplattformen kan Ellevio också ta in partnerlösningar på ett enkelt sätt.

Ett annat område där Ellevio lägger mycket kraft på är kommunikationen med kunderna bland annat med så kallad market automation som innebär att kommunikationen skräddarsys beroende på vem kunden är. Bara de som bor i ett område där det blir elavbrott behöver få informmation om avbrottet – och kanske behöver villaägare med solpaneler annan information än de som bor i lägenhet.

– Det här är någonting som vi gått igång med på allvar i våras.

Uppsving för appen

Dessutom arbetar man löpande med appen som fått ett rejält uppsving när människor söker information om sin förbrukning. Där finns också råd och tips om hur man kan spara el.

– Där ser vi inte bara ett all time high utan också att många är inne länge, säger Elisabeth Stjernstoft.

Och Ellevios en miljon kunder får allt eftersom större möjligheter att följa sin förbrukning – 700 000 av dem har redan fått smart elmätare och resten ska få i vår. Än så länge kan man få avläsning per timme men till 2025 ska det vara nere i varje kvart.

Säkerhet i fokus

Som samhällskritisk aktör är säkerheten också högt på agendan och Ellevio lyder under säkerhetsskyddslagstiftningen.

– Vi arbetar med det strategiskt och strukturerat hela tiden. När kriget bröt ut noterade vi att attackerna blev färre och det var hyfsat lugnt under våren och sommaren, men nu i höst har det ökat rejält igen, säger Elisabeth Stjernstoft.

Och hon ser hur nya möjligheter kommer in i arbetet framöver. När Chat GPT kom nyligen testades den direkt av hennes dataanalysteam som konstaterade att den skriver bra kod.

– Det kommer mer och mer AI på säkerhetsområdet, det är bara i sin linda. Men tyvärr så används det ju av de kriminella också, säger hon.

Läs också: Digitala bevis prioriterat för polisens cio – ”helt avgörande för vår förmåga”
If miljardsatsar på digitalisering – ”allt vi gör är beroende av data”