Clas Artvin

Clas Artvin, cio Apoteket

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2023?

– Svårbedömt år tycker jag. Vi går sannolikt in i en lågkonjunktur nästa år så de flesta bolag kommer påverkas på något sätt, till exempel i form av lägre försäljning och det blir intressant vad det betyder för techbranschen generellt och även för oss linjeföretag när det gäller prioriteringar och satsningar. Digitaliseringen är här för att stanna så den lär fortsätta kanske i något lägre takt under en period då vissa företag håller igen på investeringar men å andra sidan kan ny digital teknik vara en stark möjliggörare för att till exempel hitta besparingar på insidan. Lågkonjunkturen kan också öppna upp möjligheter, exempelvis att komma över kompetens när vissa bolag drar ner och att våga satsa digitalt och komma ut starkare på andra sidan gentemot konkurrenterna så det blir spännande att se hur det utvecklas. Just nu pågår debatten om digitala vs fysiska vs hybridmöten och det blir intressant att se hur detta utvecklas och om någon form av praxis växer fram som skapar effektivitet både för företag och medarbetare.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Det beror lite på tidshorisont. En hel del ny teknik följer ju Gartners hypecykel – den blir väldigt hype:ad i steg 1, sedan blir alla besvikna och över tiden så hittar man de praktiska tillämpningarna. Analytics är ju mer moget nu och inom detaljhandel där vi verkar så finns det en mängd spännande tillämpningar att testa och skala upp. Metaverse kommer revolutionera både e-handel, hur vi har digitala möten och så vidare och är klart spännande att ha koll på hur det utvecklas och när i tiden men det ligger efter 2023. Vi testade nyligen digitala möten i metaverse i min ledningsgrupp och det adderar helt klart flera ytterligare dimensioner till digitala möten.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– 2023 blir ett spännande år då vi färdigställer ett par rejäla ”hjärt och lungbyten”. Vi har nyligen gjort en pilot och kommer i början av 2023 rulla ut ett helt nytt receptexpedieringssystem till alla 400 apotek och till e-handeln. Vi kommer också starta vårt nya högautomatiserade e-handelslager med helt nytt it-stöd och i slutet av 2023 kommer vi ha i princip samma it-stöd för alla försäljningskanaler vilket skapar rätt förutsättningar för omnikanal där kunderna kan förflytta sig friktionsfritt tvärs alla kanaler. Vi kommer även ha stort fokus på cybersäkerhet och Employer Branding kopplat till att attrahera techkompetens.

Annika Thunell

Annika Thunell, cio SMHI

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2022?

– Största utmaningarna jag ser för kommande år gäller cybersäkerhet och kompetensförsörjning. Både det ökade cyberhoten och de stärkta säkerhetskraven från regering och föreskrivande myndigheter som MSB, i kombination med kompetensbrist och den ekonomiska situationen, kommer att bli utmanande för många. Detta kommer att medföra nya arbetssätt och ett riskbaserat tänk som vi inte är vana vid.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Verktyg för att underlätta bevakning och hantering av cyberhot.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– SMHI går in i en helt ny organisation 1 januari 2023. Detta kommer att medföra nya samarbetssätt och ny styrningsmodell, vilket jag kommer behöva fokusera på. Jag kommer även behöva prioritera att förtydliga det nya uppdrag jag och min avdelning får.

Fredrik

Fredrik Ohlsson, cio Northvolt

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2023?

– Balansera stort it-behov med begränsade ekonomiska resurser. Vi måste försöka få ut mer från våra befintliga it-resurser.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Avancerad processautomation, använda AI för att automatisera fler businesstransaktioner i våra it-system.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– Att bygga en skalbar it-verksamhet. Se till att supportera vår första fabrik, som ligger i Skellefteå, med väldens bästa beslutstöd.

Karin Hedlund
Foto: Gustav Kaiser/Axfood

Karin Hedlund, cio Axfood

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2023?

– Våra kunder är prismedvetna och även om det är svårt att sia om världsläget så följer vi så klart utvecklingen och fortsätter anpassa tekniken och vår digitalisering till de förändrade köpmönster vi ser.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Automation och AI och såklart säkerhet med olika perspektiv, tänker både cybersäkerhet och livsmedelsberedskapen. Vi ska också hålla span på datadriven utveckling och omnikanal som fortsätter att växa. Molnresan är givetvis viktig men kanske inte en trend längre utan mer ett faktum. Sedan har vi också nyare teknik som komponentbaserad utveckling men också metaverse som är spännande att utforska.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– Absolut att se till att vi fortsätter ha ett tätt samarbete mellan våra butiker, IT och affärsutveckling. Det är helt avgörande. Vi jobbar agilt med medarbetare från olika funktioner inom våra bolag. Mixen, med medarbetarnas olika kompetenser tillsammans med bra ledar- och medarbetarskap, gör att vi kan fortsätta ligga i framkant och utveckla smarta och avancerade funktioner för att göra våra kunder ännu nöjdare. Det är min högsta prioritet under nästa år, tillsammans med allt spännande arbete vi nu bedriver för att ta vårt nya logistikcenter i Bålsta i drift.