Vad står högst upp på din att-göra-lista?

– Utveckling står, som alltid, högst upp på min att-göra-lista, sedan kan det ta sig olika uttryck. Just nu byter vi de system som är Vinges ”hjärta och hjärna” och på så sätt bygger vi en modern och flexibel plattform för vår fortsatta utveckling.

– Utöver det så står som alltid informations- och cybersäkerhet högt på listan. Det är områden som Vinge alltid har haft och har fortsatt starkt fokus på. För att kunna driva utveckling och leda förändring behövs ett kontinuerligt arbete med ledarskap, medarbetarskap och kommunikation.

Någon teknik som du håller ögonen på lite extra?

– Det enkla svaret är, den teknik som skapar eller har potential att skapa värde för Vinge. Några av de områden vi tittar på är bland annat möjligheterna med DRM, digital rights management, och andra lösningar kopplat till molnet, regelefterlevnad och säkerhet.

– Vidare är det intressant att se vilka ytterligare värden vi kan skapa genom fortsatt användning av AI, maskininlärning och automatisering både i vårt arbete med säkerhet och i vår rådgivande verksamhet.

Vilken är din största utmaning just nu?

– Ett enkelt svar är ”tid”, tid att göra allt vi vill och att fortsätta driva förändring och utveckling. Som alltid är balansen mellan utveckling och affär samt säkerhet och compliance en fråga som kräver eftertanke och navigering. Sedan är det den mer klassiska utmaningen när man jobbar med it det vill säga att man måste kunna både flyga flygplanet och byta motorer samtidigt utan att passagerarna märker något.

Vad ser du särskilt fram emot under året?

– Ur ett makro-perspektiv ser jag fram emot en bättre värld där demokratiska och hållbara värden styr. Ur ett mikro-perspektiv ser jag fram emot att landa våra stora tekniska utvecklingsprojekt så att vi kan realisera affärsvärdena. Det är ett givande och dynamiskt samarbete mellan olika funktioner inom byrån där vi tar tillvara på varandras kompetenser.

– Jag måste också säga att jag verkligen ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med mitt team där vi är på en gemensam utvecklingsresa som präglas av både skratt och allvar i en härlig mix.

Fakta

Vinge är en advokatbyrå med omkring 500 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Bryssel. Det är en så kallad full-servicebyrå med uppdrag inom affärsjuridikens alla områden – från stora och komplexa förvärv och fusioner till uppdrag inom allmän bolagsrätt.