Konjunkturinstitutet har slagit fast att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur efter en tid av stigande räntor, vikande efterfrågan och med en osäker omvärld.

CIO Sweden har talat med några cio:er som konstaterar att fokuset blir tydligt ju mer kris det blir. Sådant som inte har ett tydligt syfte rensas bort – och att det blir enklare att städa när alla vet att det är nödvändigt kan också vara ett bra tillfälle att bli av med onödiga projekt och gamla it-system.

På Bravida, som tar hand om installationer och tekniska lösningar i fastigheter, fortsätter den digitala satsningen enligt plan konstaterar cio:n Emil Dahlin.

– Vi har ingen direkt besparingsplan men visst finns en återhållsamhet när det gäller kostnader och en beredskap att snabbt kunna dra ner om det behövs. Just nu har vi ganska korta horisonter, säger han.

Företaget har också börjat med en del städaktiviteter när det gäller it-infrastruktur som lagring.

Rekryterar försiktigt

Dessutom håller man preventivt inne vissa rekryteringar och tar snarare in någon externt tills vidare.

– Det vore dumt att anställa folk på för bred front nu och sedan kanske det visar sig att vi i värsta fall behöver dra ner om ett halvår. I stället är en viss del av vår medarbetarstyrka inhyrd redan i dag – också i linjen, framför allt support.

För att stå bättre rustade och snabbare kunna justera sina kostnader har Emil Dahlin sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka arbetat aktivt med att försöka förhandla in mer flexibilitet i de större avtalen på it-sidan.

– Det gäller alla större avtal som licenser, framför allt när det gäller molntjänster och saas. Kortsiktigt kan det bli dyrare men långsiktigt gör det oss mer flexibla. Vi skriver också kortare avtal. Allt detta ger oss en kostnadselasticitet, säger Emil Dahlin.

Och det finns också områden där man som cio direkt kan bidra till att dra ner kostnader för verksamheten – som exempelvis att se till att utveckla digitala möten så att de blir så effektiva som möjligt och man på så vis kan dra ner på resandet.

– Tanken är att upplevelsen ska vara så bra att man väljer att mötas digitalt. Lyckas vi kapa bort var tionde resa så blir det mycket pengar för oss.

Skalar bort en del

Möbelföretaget Mio har ett antal bra år i ryggen när vi nu går in lågkonjunkturen.

– Ja, det är ju självklart en fråga för oss i ledningen nu – hur vi ska parera det som händer och ta vara på situationen framåt, säger cio:n Tobias Larsson.

– I goda tider gör man ju alltid lite extra saker som vi nu skalar bort. Nu effektiviserar vi våra lösningar och tar bort it-system som inte tillför så mycket, både lite gas och lite broms. För att effektivisera och ladda för framtiden måste vi också investera i nya lösningar.

Annat som faller bort på Mio är de där extra konsulttimmarna som inte ger en tydlig och direkt effekt.

Bättre förberedda

Tobias Larsson konstaterar också att man hunnit med att förbereda sig inför att konjunkturen går ner – till skillnad från när ekonomin tvärstannade precis i början på pandemin.

– Då blev vi mer överraskade innan efterfrågan för vår del studsade upp efter två tre veckor. Men denna gång har vi sett det komma under en tid. Nu hamnar fokus på vad som är viktigast för oss – alla samlas runt det.

Och han tycker inte att prioriteringarna är särskilt svåra.

– Nej, det var svårare under de senaste två åren när vi ville så mycket men inte visste var vi skulle få tag i alla resurser. Nu blir det en väldigt tydlig samsyn om vad som är viktigast. Men vi laddar för en bättre framtid genom att investera i kundupplevelsen och på så sätt öka vår konkurrenskraft. I tuffa tider måste man fortsätta utvecklas.

Kris gör allt tydligt

Johanna Kjellberg har lång erfarenhet som cio i olika branscher och var bland annat på Swedavia under pandemin när 95 procent av bolagets intäkter försvann.

– Ja, vi hamnade i ett krisläge som vi inte kunde påverka. När det är så tydligt är det lättare att få alla i organisationen att inse att det är kris, säger hon.

Under hennes ledning drog it-avdelningen ner sina kostnader med ”stora belopp”. Men samtidigt understryker hon att det inte går att se it-avdelningen som en egen, fristående, del utan att man måste se till hela verksamheten, hela affären.

– Det vi gjorde då var att vi hade ett löst sammansatt projekt där allt fokuserade på verksamheten och gick igenom vad vi kunde stänga ner. Vi kan ju alltid stänga ner allt möjligt men då kommer inte verksamheten att fungera. Den bedömningen måste företagsledningen göra.

Finns det då några områden man borde undvika att röra? Nej, det tycker inte Johanna Kjellberg. Det handlar inte vad om cio:n eller it-avdelningen tycker – det är alltid verksamhetens behov som avgör och det kan se olika ut från fall till fall.

Fredar fel saker

Däremot ser hon att en del hajpade områden ibland lämnas i fred utan att de faktiskt tillför något.

– Det finns fullt med företagsledningar som vill kunna säga att de har olika nya tekniker för att verka framåtlutade, så det är områden som ofta undantas, även om tekniken inte genererar något värde varken på kort eller lång sikt.

Johanna Kjellberg tycker samtidigt att mycket av den diskussion kring vad som man faktiskt ska lägga pengar på som kommer upp under en kris borde pågå även under goda tider.

– Inga projekt är ju rena it-projekt i dag utan verksamhetsprojekt där it ingår. Men alla företag har alldeles för många projekt – vi borde vara mycket bättre på att lägga ner projekt. Ofta tycker man att det inte går att lägga ner ett projekt för att det gått så mycket prestige i det eller lagts så mycket pengar på det. Men det går alltid att lägga ner ett projekt som inte skapar värde, säger hon.

– Det här är en hälsosam diskussion som man alltid borde ha och inte bara i kris.

Läs också: Helt ny it-tjänst måste utvecklas för elstödet – ”omfattande arbete”
7 egenskaper som alla it-ledare måste ha