Skandia består av flera olika bolag där försäkringsverksamheten och bankverksamheten är de två största – i den ordningen. Försäkringsverksamheten har gamla rötter – pensionsbolaget startades redan 1855. Banken startades först 1994 och var först ut som renodlad telefonbank.

Det gör att den teknikgrund som bolagen vilar på är väldigt olika.

– Ja det är stor skillnad. På försäkringssidan har vi stordatorteknik medan banken vilar på nyare, Windowsbaserad teknik och princip inte har någon legacy, Så det är lite olika lägen. säger Johan Clausén som är cio på Skandia.

Just nu pågår också ett stort förändringsinitaitiv där det sker en konsolidering och successiv förflyttning till standardsystem – en förflyttning som tar väldigt lång tid. 

Utmanande komplexitet

Utmaningen med de äldre systemen är inte tekniken eller systemen i sig konstaterar han.

– Stordatorn är väldigt driftsäker och med nya integrationslösningar som z/OS Connect har vi bra förutsättningar att lösa de integrationsbehov vi har – utmaningen är snarare mängden system och komplexiteten med antalet system och affärslogik.

Som en del av den förändring som pågår implementeras också affärssystemet Lumera – tidigare Itello – som används av många i finansbranschen.

– Vi kommer att köra installationen on prem i våra egna datahallar – det är ett system som i stor utsträckning kundanpassas, säger Johan Clausén.

– Vi ser i nuläget inga stora vinster med att ha det i molnet så som systemet är uppbyggt – och en annan anledning till det är Schrems II-domen och GDPR där det bland annat handlar om risken att lägga det i molnet för att sen kanske tvingas ta hem det. För det kan vara utmanande att lägga över systemlösningar i molnet men det är troligtvis ännu mer utmanande att ta hem det från molnet.

Och Skandia har heller inga planer på att göra någon jättestor förflyttning mot molnet.

– Vi är positiva till molnet och har en multicloudstrategi där vi kan använda oss av det publika molnet, privata moln och on prem beroende på vad vi tycker är lämpligt. Det som är viktigt för oss är att ta medvetna beslut utefter användning och vilken information som ska behandlas. Vi är i en förtroendebransch, det är viktigt att komma ihåg.

Inte bara byta teknik

Vinsten med att minska komplexiteten är framför allt att det förenklar affärens processer men också digitaliseringen – att det tar kortare tid att få ny funktionalitet framhåller Johan Clausén.

– Det viktiga för mig är verksamhetsförflyttningen vi gör i ett sådant här skifte och inte bara att vi migrerar från en systemlösning till en annan. Jag säger konstant nej till leverantörer som vill att vi ska göra en så kallad lift and shift – där vi bara går från en teknik till en annan. Det ger inte de effekter vi vill ha, säger han.

– När vi bygger nytt så ska vi inte bygga likadant utan tänka på hur vi vill att verksamheten ska se ut i framtiden.

Redan före pandemin hade Skandia gått över till att arbeta agilt efter Safe-ramverket och det har skapat helt andra förutsättningar för att it och verksamheten ska gå hand i hand enligt Johan Clausén.

– Det handlar om involvering och inkludering. När alla jobbar tillsammans är det lättare att kunna påverka och förklara för varandra – i det tror jag att den största fördelen med agila arbetssätt ligger. Att vi har gemensamma prioriteringar som alla känner till och involveras i och att det inte finns någon prio vid sidan om.

It-sidan växer

I och med det agila arbetssättet har resurser som tidigare tillhörde projekt flyttats in till it vilket gjort att enheten vuxit rejält under hans sju år som cio och nu närmar sig 600 medarbetare. En ansenlig del av företagets totalt 2 300 anställda.

Och enheten har fortsatt stort behov av nya medarbetare. Förra året rekryterades över 80 personer och det siktar man på i år också. Och för Skandias del så kan de osäkra ekonomiska tiderna rentav bli en fördel när det gäller att attrahera kompetens.

– Alla påverkas av lågkonjunkturen men vi är i en bransch som hittills klarat sig relativt väl i förhållande till andra branscher. Försäkringssidan har en långsiktighet som få andra brancher och banken har gjort bra resultat. Så min känsla är att vi har en bra position. säger Johan Clausén.

– Att ett antal bolag sagt upp it-medarbetare på sista tiden är inte heller en nackdel.

Hållbarhet i fokus

Sedan ett par år tillbaka har Skandia börjat lägga in hållbarhet som en parameter när man gör it-upphandlingar – och hållbarhet är också ett område som Johan Clausén engagerat sig extra mycket i. Bland annat har han varit med och dragit igång initiativet CIOCO2. Och han ser att det finns mycket att göra på it-sidan.

– Man har tänkt för lite på hållbarhet inom it och det går för långsamt. Efter mina år på leverantörssidan så tror jag mycket på att driva på utvecklingen genom att ställa krav i upphandlingar.

Han pekar på att om en kund går till leverantören med önskemål om hur en tjänst ska utformas så händer inget om inte leverantören tror att det går att göra vinst inom en snar framtid. Men när samma sak kommer från 20 kunder blir det svårt för leverantören att inte agera.

– Självklart vill de inte tappa befintlig affär och dessutom inte vinna nya, säger Johan Clausén.

Det finns också andra sätt att pressa på. Om man har hållbarhetskriterier i en upphandling och den leverantör man har inte klarar dem lika bra som andra så behöver det inte innebära att man kastar ut sin leverantör.

– I stället kan man ställa krav på att de inom en viss tid ska ha nått samma nivå som de bästa – något som följs upp under tiden. På så sätt pushar man på och höjer den generella nivån.

Hur upplever du att leverantörerna svarar när ni ställer krav på hållbarhet? 

– Det är väl ingen som inte tycker att det är viktigt, men vissa har svårt att leverera det vi vill ha eftersom deras bolag inte kommit tillräckligt långt.

Läs också: Ekonomisk osäkerhet pressar svenska cio:er – här är kostnaderna som ryker först
Helt ny it-tjänst måste utvecklas för elstödet – ”omfattande arbete”