61 företag i Storbritannien lät sina anställda arbeta i snitt 34 timmar i veckan under fyra dagar mellan juni och december förra året. Men bara arbetstiden kortades, lönen förblev densamma.

Resultatet av pilotprojektet blev att 92 procent av dem, 56 stycken nu fortsätter låta de anställda arbeta så och 18 har beslutat att fyradagarsveckan permanentas, skriver Reuters.

Försöket är det hittills största som genomförts i världen enligt den brittiska forskargrupp, Autonomy, som tillsammans med en grupp akademiker och den nyzeeländska gruppen 4 Day Week Global, sammanställt en rapport med resultaten.

Totalt har runt 2 900 anställda varit inblandade i försöket och de har arbetat i olika branscher – från finansföretag till en fishandchips-butik. 66 procent av de deltagande företagen hade 25 eller färre anställda, medan 22 procent hade 50 eller fler anställda.

Majoriteten av företagen upplevde inte att produktiviteten minskat. Personalen anser att balansen mellan arbete och fritid förbättrades, sjukfrånvaron gick ner. och det visade sig också att fyradagarsveckan gjorde det mindre troligt att de skulle säga upp sig från jobbet.

Runt 15 procent tyckte att just den extra lediga dagen var så mycket värd att de inte skulle gå tillbaka till fem dagar även om de erbjöds mer i lön.

Fyradagarsvecka har testats flera gånger tidigare under senare år. Microsoft testade 2019 ett fyradagarskoncept i Japan under en månad och dagligvarutjätten Unilever gjorde ett försök 2020 i Nya Zeeland som pågick under ett år.