Under senare år har man talat om trenden ”quiet quitting” som inte handlar om att säga upp sig utan att helt enkelt inte göra mer än det nödvändigaste på jobbet. Och det är något som även svenskar ägnar sig åt enligt arbetsmarknadsundersökningen Workmonitor som Dynata genomfört på uppdrag av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad. 35 000 personer har intervjuats globalt.

Där visar det sig att 38 procent av svenskarna känner igen sig i att ägna sig åt ”quiet quitting” och det är mer än de globala siffrorna i undersökningen som ligger på 31 procent.

Det är också betydligt vanligare bland yngre svenskar än äldre. 45 procent i åldersspannet 24-35 år säger att de någon gång trappat ner på jobbet i det tysta medan bara 31 procent av dem mellan 55 och 67 år säger samma sak.

– Oavsett om man väljer att betrakta quiet quitting som en hälsosam trend eller en indikation på dålig arbetsmoral är det viktigt att se till medarbetarnas engagemang, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad i en kommentar.

– Om du som arbetsgivare upplever ett lägre engagemang är det viktigt att gå till botten med var det brister och vilka åtgärder som krävs för att bryta den negativa spiralen. Det kan till exempel behövas förändring i företagskultur, arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter, ledningsstrategi eller internkommunikation.