Tullen är mitt inne i en digitalisering som ska göra verksamheten effektivare både vad gäller hanteringen för företag och för att komma åt brottslighet. Totalt läggs nu nära en miljard kronor på två stora projekt.

Det ena, som har en budget på mellan 600 och 700 miljoner kronor, handlar om en digitalisering av hela EU:s tullverksamhet och är en del i en ny tullagstiftning som kom på plats 2016. Arbetet har pågått sedan dess och ska avslutas 2025.

– Det är ett väldigt komplext arbete där alla 27 stater ska enas och sy ihop det. Alla har sina olika utmaningar i arbetet och det kan se väldigt olika ut, säger cio:n Fredrik Lundström.

Samordna i EU

Arbetet handlar inte bara om att ta sig ur gamla it-system – som import, export, transit och uppbörd – utan också om att digitalisera områden där man än i dag har en manuell hantering som anmälan om när varor kommer in och tillfällig lagring. På så sätt skapas förutsättningar för ökad automatisering.

– Målet är att samordna tullhanteringen i EU så att den blir billigare, enklare och mer effektiv. Inte minst handlar det om effektivare riskanalyser som gör att man kan utföra kontroller på rätt ställen.

Bättre brottsbekämpning

Det andra stora projektet man arbetar med gäller Rättsväsendets digitalisering – en samverkan mellan elva myndigheter om att få smidigare dataflöden sinsemellan. Där ligger budgeten på mellan 150 och 200 miljoner kronor.

Det är en fortsättning på det arbete som startade redan i mitten av 1990-talet och som då kallades Rif– rättsväsendets informationsförsörjning.

– Där handlar det mer direkt om brottsbekämpande – att digitalisera brottsutredningsarbetet. Inom fem år ska vi tillsammans ha etablerat ett digitaliserat flöde för brottsmålsprocessen. Det innebär för vår del att ersätta gamla system, bland annat det vi har för beslagshantering, säger Fredrik Lundström.

– Det finns också en del blankettformat kvar som är manuella.

Går mot datadrivet

Moderniseringen av plattformarna innebär att Tullverket inom några år också kan ta nästa efterlängtade steg – att kunna använda de stora datamängderna för analys och arbeta datadrivet i större utsträckning.

Fredrik Lundström
Foto: Björn DalinJust nu tar de stora projekt som pågår nästan alla it-resurser – men i nästa steg vill cio:n Fredrik Lundström få Tullverket att arbeta mer datadrivet.

Men det gäller att hitta en balans mellan vad som är rättssäkert och it-säkert som inte är helt lätt enligt Fredrik Lundström.

– Det går inte bara att blanda och korsköra så det är en utmaning att få ihop det. Personligen tycker jag inte att lagstiftningen hängt med riktigt här – den är gammal och bygger till stor del på pappershantering.

Ändrade flöden

Handelsflödena har generellt sett också blivit mer komplexa på senare år – inte minst för att e-handel kommit in i bilden.

– Det tog fart under pandemin. Genom att analysera både egna data och andras delade data så kan vi förutse flöden mer exakt. Det gör också att vi kan hitta avvikelser som en del i det brottsbekämpande arbetet. Men där är vi inte riktigt än.

Samtidigt poängterar han att det är en bit kvar innan dataanalys blir vardagsmat på Tullverket. Nästa år är tanken att man ska börja göra ett strukturerat jobb och ta fram en färdplan.

Slukar it-resurserna

Att det inte det arbetet satts igång redan handlar inte bara om att man väntar tills plattformarna börjar bli klara utan också att de arbeten som pågår slukar nästan alla it-resurser och inte lämnar mycket utrymme för annat.

– Resurserna är begränsade och de projekt som pågår tar långt mer än halva vår resursportfölj.

När arbetet med dataanalys väl tar fart är det också viktigt att det verkligen används i hela organisationen och inte fastnar inne på kontoren understryker Fredrik Lundström.

– Vi måste få med det ut på fältet det är oerhört viktigt. Det handlar inte bara om att personalen därute har surfplatta eller mobil utan mer visionärt så handlar det om att de kan få vettig information också i handhållna skannrar, röntgen och så vidare.

Sneglar på polisen

Med det sagt så är ett bättre mobilstöd också på att-göra-listan och där sneglar Tullverket på hur polisen fått ut it-stöd i form av appar under senare år. Det är en väg som Fredrik Lundström också ser framför sig.

– Där har vi inte kommit lika långt och måste göra mer.

I takt med digitaliseringen växer Tullverkets it-avdelning, som finns i Luleå, sakta men säkert – det I dag är 250 anställda och 120 konsulter involverade i arbetet men i år är planen att rekrytera ytterligare 30-40 personer till it-avdelningen.

– Vi är självförsörjande kan man säga, vi har det mesta i egen regi från utveckling till drift. Och jag vill tro att det gör oss lite attraktiva – man kan prova på allt möjligt hos oss, säger han.

Dessutom tillkommer det fler it-nära tjänster runt om på Tullverket – på underrättelseavdelningen exempelvis.

– Digitaliseringen påverkar hela Tullverket och ställer om hur vi arbetar och det gör att rekryteringen inom it och kärnverksamheten växer ihop allt mer.

Ratar molntjänster

Säkerhet har länge varit en grundbult i it-arbetet men den blir allt högre prioriterade enligt Fredrik Lundström.

Det tar sig i uttryck i att man använder sig av väldigt lite molntjänster – ”även om det finns utmaningar med att låsa in sig i en egen källare också”.

Det är också avgörande för hur man bygger de nya plattformarna. Världsläget spelar in i att säkerheten ökat i betydelse men också det faktum att Tullverket är en del av brottsbekämpningen.

– Vi är en myndighet som bekämpar organiserad brottslighet så det finns de som tittar noga på oss, säger Fredrik Lundström.

Läs också: Nu kopplar Ikea upp sina fabriker – ”ett paradigmskifte på riktigt”