Vad står högst upp på din att-göra-lista?
– Vi har en bred verksamhet inom Solna stad så det händer mycket men något vi fokuserar på inom alla verksamhetsområden är att förenkla både för medborgare och medarbetare genom att möjliggöra obrutna digitala processer. Från att ett ärende startas via självservice till att det handläggs, kanske automatiskt, till att ärendet stängs och till slut arkiveras digitalt.

– Det handlar både om förändrade verksamhetsprocesser och att få ihop lösningar för autentisering, ärendehantering, integrationer, masterdata, signering och arkivering. Dessutom står it-säkerhet alltid högst upp listan.

 Någon teknik som du håller ögonen på lite extra? 
– Vi har väl snarare fokus på appliceringsområden och hur vi kan skapa nytta för människor. Men tekniker som IoT och AI är högst relevanta inom många områden som äldreomsorg, gatu- och fastighetsförvaltning och även inom skolan.

 Vilken är din största utmaning just nu?
– Att tillsammans med verksamheten ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. Utmaningen i det är framförallt att det är brett och kräver prioriteringar, stort engagemang, nya kompetenser och förändringsledning. Det tar tid och resurser och det gäller att fokusera på det som ger störst nytta i framtiden. Detta samtidigt som allt ska fungera som vanligt i staden.

Vad ser du särskilt fram emot under året? 
 – 
Samarbete. Fortsätta samarbeta med verksamheten för att utveckla för stadens tjänster och välfärdsleverans med hjälp av it. Men också samarbetet och lärandet med andra kommuner.  Inte minst inom digitaliseringsnätverket i Storstockholm, där det också handlar om ett nationellt samarbete. Med 290 kommuner behöver inte alla uppfinna hjulet på nytt utan vi kan tillsammans växeldra och verka för tydlig nationell styrning, gemensamma tjänster och infrastruktur.

Fakta

  • 3:e minsta kommunen till ytan, 83 000 invånare - 27:e flest av Sveriges 290 kommuner, 100 000 arbetstillfällen
  • 97% bor i lägenhet, hälften av ytan är grön, en av Sveriges snabbast växande kommuner – 50% sedan år 2000
  • Cirka 2 300 anställda
  • Knappt hälften av stadens verksamhet är upphandlad och utförs av privata företag på uppdrag av staden
  • It-driften är outsourcad