Sedan fem år tillbaka har Electrolux it-avdelning arbetat aktivt med sin hållbarhet. Ett område som man arbetat mycket med är sin så kallade e-waste – helt enkelt att se till att datorer, mobiler och annan hårdvara inte kastas på sophögen för materialåtervinning utan hamnar på andrahandsmarknaden.

– Det är den typ av avfall som ökar mest i världen och vi rullar nu ut ett globalt program för att ta hand om den it-utrustning vi inte längre använder inom företaget. Vi har en global leverantör som som hämtar upp vår använda it-utrustning och ser till att den får ett andra liv, säger Helena Babelon som är ansvarig för hållbarhetsarbetet på Electrolux it-avdelning.

Men nu tar vitvarujätten ett nytt steg för att få bättre koll på sin mjukvara i molnet – för ju effektivare kod och arkitektur desto mindre el behövs.

– Det är ett område vi inte jobbat med tidigare men länge velat göra. Det har inte funnits några bra verktyg för att mäta mjukvara i molnet – men nu finns det en saas-lösning som vi ska använda.

Mäter klimatpåverkan

Verktyget som Elecrolux testar heter Gaia Gen och började utvecklas inom Scania men erbjuds nu som kommersiell produkt.

Gaia Gen mäter klimatpåverkan från ett företags molnbaserade it-system och hjälper utvecklingsteamen att förstå hur de kan minska utsläppen i hur de bygger och kör sina molnbaserade it-system. Hittills hanterar verktyget AWS och Azure men stöd för Google Cloud är på gång.

Förutom att kunna se hur effektiv koden är så kan man också anpassa it-arkitekturen till att bli så klimatsmart som möjligt och se se energi- och koldioxidutsläpp från molnleverantören.

– Vi har begärt att våra molnleverantörer ska rapportera sina koldioxidavtryck för våra tjänster men deras uppgifter varierar och är svåra att jämföra. Med Gaia Gen kan vi se vår cloudanvändning för AWS och Azure – vi kan koppla upp våra konton och nästan se detta i realtid, med 24 timmars förskjutning, säger Helena Babelon.

Kan utvärdera sin kod

Genom att använda verktyget får utvecklare och personer som jobbar med molninfrastruktur också en metod för att utvärdera hur klimatsmart deras kod eller arkitektur är.

– Det finns en efterfrågan på att få stöd i sitt arbete med hållbarhet och ineffektiv kod är också kopplat till kostnad, säger Electrolux cio JP Iversen.

– Det ger ju en väldig transparens att kunna se sitt konto i verktyget. Man kan säga att vi nu gått från att skapa medvetenhet kring hur mjukvara kan påverka till att få fram fakta som vi kan använda till tydliga ramar och rekommendationer internt.

Samtidigt så pekar han på att det fortfarande finns luckor där kunskapen om hur miljöpåverkan ser ut inte är lika god.

– Det är frågor som ofta dyker upp i mitt huvud – vad är egentligen miljöpåverkan av en tweet, ett mejl eller ett videomöte. Vi diskuterar det och försöker förstå hur det kan mätas. Att få fram fakta som vi kan lita på är en del av den här resan.

Tävling om att rensa

Electrolux satte för två år sedan ljuset på allt som vi lagrar utan att behöva det, kanske mest bara för att lagring nu är så billig och inte för att att vi behöver alla filer.

De ordnade därför en intern tävling som de kallade Cloud cleaning challenge om vem som kunde rensa bort mest gigabyte från Onedrive och Teams under en månad. Sedan utmanade man SEB att göra en liknande rensning av sina file share-system.

– Vi tänker ofta att vi sparar en massa data och att det är jättebra. Frågan är hur mycket vi behöver egentligen – vad ska vi spara? Generellt finns det en känsla kring it och digitalisering att det är en ren produkt för att vi inte ser utsläppet, men så är det ju inte, säger Helena Babelon.

Fem fokusområden

På Electrolux fokuserar man sitt hållbarhetsarbete inom it på fem områden. Förutom så kallad e-waste och molnområdet där Gaia Gen ska användas så handlar det om deras egna klimatneutrala datacenter där man har grön el sedan 2018 men fortsätter att sätta årsmål för energieffektivitet.

Det handlar också om hårdvara där man tittar på energiförbrukning, vikt och material vid inköp.

– Inköp är tratten in till it, vi köper mycket från många leverantörer och försöker ha med hållbarhet här. Och där är samarbete otroligt viktigt – tjusningen med hållbarhet är att man inte behöver vara så rädd för konkurrens utan kan vara ärlig, säger JP Iversen.

Både Helena Babelon och JP Iversen tycker sig märka att intresset för klimatarbete och hållbarhet inom it ute i företagen ökar.

– Efter pandemin så upplever vi ett större fokus. Vi är med i ett antal externa nätverk. Vi pratar även om våra erfarenheter med många företag som ska börja sin resa, säger Helena Babelon.

Ledningen måste vara med

JP Iversen understryker vikten av att ha med sig ledningen för att hållbarhetsarbetet verkligen ska få fart.

– Det finns en risk att det blir lite av läpparnas bekännelse – att man pratar om det men inte agerar därefter om inte toppen är med. Det går inte att få samma push utan ledningens stöd, säger han och tillägger att Electrolux lyckats nå de klimatmål som satts upp för 2025, inom ramen för initiativet Science based targets, tre år i förtid.

Det är också viktigt att få med sig leverantörerna och där efterlyser de att fler företag ställer tydliga krav, något som ofta välkomnas av leverantörerna framhåller de.

Hållbarhet är ett område som går tvärs genom organisationen och därför är det viktigt att också se till att skapa en organisation där det finns personer som arbetar med just det – precis som inom annat man arbetar med krävs kompetens och tydliga roller.

På Electrolux it-avdelning finns nu fem personer som arbetar med hållbarhetsfrågor och Helena Babelon framhåller att det är ett givande arbete.

– I en stor organisation kan jag påverka så mycket mer än i mitt privatliv. Det är förstås ett stimulerande jobb att kunna göra skillnad, säger hon.

Läs också: Så ska Skandia minska komplexiteten – men dissar ”lift and shift”
Nu måste cio:er börja hålla koll på sina molnleverantörers utsläpp