Många cio:er förbiser den förändringströtthet som finns i deras organisation enligt analysföretaget Gartner. Därför lyckas de heller inte få de resultat de vill trots att de arbetar med att hantera förändringar och skapa en ny kultur där det behövs.

Förändringströttheten består, enligt Gartner, av de negativa reaktioner som anställda har på förändringar och som skadar organisationens resultat. En trötthet som har sin grund i de otroligt många förändringar som de behövt hantera sedan covid.

– Trötthet skadar en anställds prestationer på många sätt, bland annat genom apati, utbrändhet och frustration. Den minskar också arbetstagarnas förmåga att fatta beslut, lösa komplexa problem och kommunicera, säger analytikern Daniel Sanchez-Reina.

Han pekar på att de anställda bland annat har behövt handskas med digital acceleration, personalavgångar och tvingats anpassa sig till olika arbetsmodeller och att det lett till utmattning. Det leder i sin tur att tekniska initiativ inte lyckas så väl som man tänkt sig.

Men det finns saker som man kan göra för att hantera förändringströttheten och Gartner har tagit fram fyra steg som cio:er kan ta.

1 Behandla förändringströtthet som ett affärsproblem. Åtta av tio cio:er tar inte med utmattning som en del i sina samtal om affärstekniska initiativ. De samarbetar med affärspartner för att fastställa projekttidtabeller och kommunikationsplaner men tar inte hänsyn till de anställdas trötthet.

2 Ta hänsyn till förändringströtthet i planeringen genom att lägga till en utvärdering av trötthet som sker i en diskussion med affärspartnerna. Vilken nivå av ansträngning kräver varje initiativ? Hur kan man kombinera vardagen med initiativet?

3 Fördela ledarskapet för förändring. En ledare som fokuserar på att få ett projekt eller en produkt klar i tid ser inte till vad de anställdas utmattning kan kosta. Därför bör man skapa ett distribuerat ledarskap genom att exempelvis utse övervakare som över hela organisationen som är närmare de anställda och kan ändra riktning när tröttheten ökar

4 Samarbeta om genomförandet och involvera intressenterna. De organsiationer som lyckas bäst fattar beslut om hur förändringarna ska genomföras i samarbete med högsta chefer och lägre organisationsnivåer. De involverar också it- och affärsintressenter i förändringshanteringen.