Byggbranschen är en av de första att drabbas av den försämrade ekonomin och bostadsbyggandet har också bromsat in under det senaste året.

– Vi märker av de makroekonomiska effekterna med både kostnadsinflation och högre räntor. Så det gör att vi generellt i Peab har ett ökat kostnadsfokus nu. Vi är måna om att investeringar inom it-området görs på rätt ställen och på rätt sätt så att vi får resultat inom en rimlig payoff-tid, säger Peabs cio Klas Antoni.

Det innebär bland annat ett ökat fokus på effekthemtagning och att projekt och olika utvecklingsinitiativ prioriteras hårdare.

– Vi är mer korttidsorienterade. Vi vill se till att de investeringar vi gör också används och vi försöker också implementera saker snabbare. Verksamheten får anpassa sig snabbare eftersom vi har lite mindre tålamod och trycker ut nya saker på lite kortare tid.

Svåra processer att digitalisera

Tittar man på branschen mer långsiktigt så har den länge pekats ut för att ha en låg grad av digitalisering. Och en orsak till det är att processerna inte är så enkla att digitalisera och att det är en bransch med många olika aktörer, enligt Klas Antoni.

– Alla branscher har olika förutsättningar. Utmaningen i byggbranschen är att den behöver industrialiseras i högre grad för att komma ifrån att varje byggprojekt i någon mening blir att göra allt för första gången. En högre grad av standardisering och processorientering gör att det blir enklare att digitalisera och därigenom höja produktiviteten.

Men det betyder inte att byggbranschen och Peab stått still. Tvärtom så har det hänt en hel del och digitaliseringen når allt längre ut i verksamheten.

– Vi har idag bra digitala verktyg som stöder oss i många olika delar av vår produktion. Alltifrån avancerade kartsystem, flygskanning med drönare till mycket bra verktyg som stöder våra medarbetare i deras dagliga arbete både i projektering och i produktion säger Klas Antoni.

Strukturera data

Allt fler maskiner och mätpunkter kopplas upp mot nätet och Peab ser framför sig ett stort arbete med att strukturera alla data för att kunna arbeta mer datadrivet på sikt.

För att klara det pågår mycket arbete med bolagets datalager.

– Vi konsoliderar, tvättar, harmoniserar och normaliserar stora datamängder som kommer från våra olika system. Datan analyseras och presenteras i rapporter för olika behov så att den också skapar värde för användarna.

Och även om Peab kommit en bra bit på vägen finns det fortfarande mycket kvar att göra när det gäller att skapa en väl fungerande infrastruktur runt området. Inte minst är det en utmaning hålla bra kvalitet på alla data över tid, framhåller Klas Antoni.

Krav på rapportering

Förutom att kunna använda data proaktivt i den egna verksamheten kommer det också allt mer krav på extern rapportering där det också krävs att byggbranschen i stort behöver få ordning på sina data.

– Mot bakgrund av nya förordningar och regelverk som träder i kraft behöver även byggbranschen ta stora kliv för att kunna rapportera exempelvis miljö- och klimatdata på ett bra och enhetligt sätt. Då behöver data vara standardiserad och strukturerad från källan och hela vägen fram till den blir rapporterad, säger han.

– Något som är utmanande eftersom vi i branschen har väldigt långa underleverantörskedjor. I det här fallet behöver vi hjälpas åt i branschen så att vi kan arbeta enhetligt och effektivt. Att inte samarbeta i dessa frågor kommer driva onödiga kostnader för oss alla, så behovet av gemensamma standarder är stort.

Tjäna på samarbete

Och miljöområdet är bara ett av flera där branschen skulle tjäna på mer samarbete – även standarder kring övriga elektroniska meddelanden och annat skulle kunna öka effektiviteten för alla.

– Jag tror verkligen det finns mycket som vi kan göra gemensamt och som gör att branschen som helhet står som vinnare.

På Peab pågår också ett generationsbyte där gamla legacysystem sedan ett antal år successivt byts ut.

Under de senaste åren har ett nytt lönesystem för hela den svenska verksamheten driftsatts – ett arbete som är extra komplext i en bransch med många kollektivavtal samt lite speciella ersättningsformer som är unika för branschen.

Dessutom har gamla ekonomi- och uppföljningssystem för hela entreprenadverksamhet ersatts – också det ett stort och komplext arbete.

Och det finns fler system att beta av framöver.

Måste göras

– Det är investeringar som måste göras – men där man inte vill göra alla på en gång och helst inte med kniven mot strupen utan i stället äga tidplanerna. Det finns också många beroenden mellan olika lösningar som gör det hela än mer utmanande.

Byten av sådant som lönesystem och ekonomisystem är ofta till stor del drivna av att lösningarna är så gamla att de inte supportas längre snarare än att de inte längre fungerar konstaterar Klas Antoni.

Ofta innebär det också rejält höjda kostnader med nya system jämfört med de man ersätter. Den licens man skaffade en gång för flera decennier sedan var relativt sett billig, vilket gjort att flera system haft mycket låga driftskostnader sett över en längre period. De lösningar som säljs idag levereras ofta enbart som cloudlösningar baserade på prenumerationsmodeller.

Går mot molnet

Riktningen går samtidigt tydligt mot molnet och Peab har i grunden en cloud first-strategi men lär leva kvar i en hybridmiljö ett bra tag till tror Klas Antoni och lägger till att utvecklingen samtidigt driver mot molnmiljön oavsett vilken strategi man har i grunden.

– Vi förflyttar oss mer och mer mot cloudleveranser. Leverantörerna av lösningar ser såklart fördelar utifrån hur man utvecklar och driftar lösningarna, men det är i deras intresse av ekonomiska skäl också. I vissa fall finns det bra skäl för oss som kund att ha en lösning on-prem – det kan vara av driftskäl, det kan handla om affärskritiska data eller tredjelandsproblematik. Men det är mer och mer sällan man som kund har det valet, säger han.

Att byta ut vissa system man suttit med sedan decennier har inte alltid att göra med att de är dåliga utan mer att de helt enkelt närmar sig sin slutålder.

Ge konkret stöd

Samtidigt tillför de nya systemen inte alltid så mycket ny funktionalitet mer än att ersätta gamla. De äldre systemen behöver hanteras, men Klas Antoni vill hellre fokusera på att få ut nya digitala stöd som verkligen skapar värde för medarbetare och kunder.

– Vi vill få ut bra stöd till medarbetarna. Det ska inte bara handla om nya system för att rapportera tid utan att de får mer konkret stöd i vardagen med exempelvis projektering, projektstyrning och projektuppföljning. De delarna har släpat efter hos oss – och det gäller nog många byggföretag, inte bara Peab.

Peab tillkännagav under förra året att man skulle börja använda lösningar från Dalux där hela projekt kan hanteras från ax till limpa.

– Det är ett bra exempel på ett verktyg som är på väg att rullas ut till våra medarbetare – något som verkligen underlättar deras jobb, skapar ordning och reda och bidrar till att vi arbetar effektivare.

Automatisering och AI

Automatisering är något som Peab redan använder sig av en hel del i sina administrativa processer – det har relativt låga tröskelkostnader och det är lätt att hitta bra case där man kan räkna hem pengarna enligt Klas Antoni.

Och AI är självklart något som företaget följer med intresse och som han tror mycket på framåt men som också kräver bra ordning på processer och data.

– Vi har tidigare gjort vissa utvärderingar av verktyg för prediktiva analyser men vi tyckte då att vi inte uppnådde de resultat vi önskade. Till stor del säkert beroende på datakvaliteten vi då hade att arbeta med.

Så hur ser det då ut med kompetensen för att kunna dra nytta av dataanalys och AI framöver?

Jo, kampen är hård om kompetens på de områden som man inte haft historiskt och det handlar både om att ställa om och höja kompetensen internt och att över tid rekrytera konstaterar han.

Konsultberoende kan brytas

Samtidigt kan det bli en rörelse i marknaden där konsulter nu söker sig mot tryggare jobb när konjunkturen svänger – något som skulle vara gynnsamt för företag som Peab som gärna vill ha större kompetens inhouse inom vissa områden.

– De senaste åren har många företag har tvingats bygga upp ett konsultberoende de inte velat ha. Och även om det kan vara lättare att anställa idag innebär konjunkturen att vi avvaktar att anställa.

För byggbranschen generellt är det också viktigt att bredda basen för rekrytering genom att knäcka de fördomar som finns och få fler att söka sig dit.

– Det är en överlevnadsfråga för oss – vi behöver få tillgång till hela utbudet av arbetskraft som finns och det innebär att vi behöver få in fler kvinnor i vår bransch. Vi har en bit kvar där i vår produktionen även om jag är glad över vi har en förhållandevis bra balans i just vår it-verksamhet, säger Klas Antoni.

Läs också: Så ska Skandia minska komplexiteten – men dissar ”lift and shift”
It-rush när Riksbanken laddar för e-kronan