Vad står högst upp på din att-göra-lista?
– Givet 11 500 medlemmar i våra nio förbund är Almegas verksamhet väldigt bred. Transformation må vara ett uttjatat begrepp, men just nu genomför vi en framtidssäkring av organisationen. Syftet är att vi ska förbli relevanta och säkra vår roll som tjänsteföretagens förstahandsval. Det är flera perspektiv som behöver takta i denna resa, allt ifrån kultur och teknik till ren tjänsteutveckling. Samtidigt måste vi bibehålla vår höga kvalitet i den löpande leveransen.

Någon teknik som du håller ögonen på lite extra?
– Just nu är vi i en nulägesfas där vi ser över vår allt från vår arkitektur till vår it-säkerhet och compliance. Vi behöver tydliggöra hur vi kan gå från traditionell it-verksamhet till en mer utvecklande verksamhet. Här kan vi dra stora fördelar genom vår samverkan med Svenskt Näringsliv och de andra medlemsorganisationerna som ger oss en bra teknisk grund och möjliggör gemensamma investeringar och standardiseringar. Det gör att vi kan göra satsningar som handlar mer om användarupplevelse och tillgänglighet. Målet är att vi ska bli mer datadrivna och bättre nyttja vår enorma bank av data för att bygga relevanta och smidiga tjänster för våra medlemsföretag.

Vilken är din största utmaning just nu?
– Utmaningen är att forma en organisation där våra gemensamma förmågor och kompetenser används på ett effektivt sätt för att skapa nytta för våra medlemsföretag i samtliga förbund. I den löpande verksamheten har varje enhet sitt ansvarsområde, men eftersom digitaliseringen skär genom hela verksamheten blir den också allas ansvar Det gäller att ha tålamod, kanske inte min paradgren, och vara ödmjuk inför att förändring tar tid.

Vad ser du särskilt fram emot under närmaste året?
– Det ska bli otroligt spännande att se pusslet falla på plats, och se hur verksamheten kommer kunna växla upp med hjälp av de förändringar som är på gång. Almegas främsta syfte är att skapa medlemsnytta, att vara den samlade rösten för våra medlemsföretag, och ett mer digitaliserat Almega innebär helt andra förutsättningar att göra detta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Fakta

Arbetsgivarorganisationen Almega består av nio förbund och företräder närmare 11 500 tjänsteföretag i allt som rör villkoren på den svenska arbetsmarknaden, däribland kollektivavtal, löner, arbetsrätt och kompetensförsörjning. Almega arbetar också för en konkurrenskraftig tjänstesektor, bland annat genom att påverka politiska beslut och driva medlemmarnas frågor. Förbundsgruppen har tio kontor runt om i landet.